بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   خانه ما - سری 8 قسمت 6

   92 % (858)
   55 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

   • سری 8 قسمت 1 %88.2
    %88.2 (1,087)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 1
   • سری 8 قسمت 2 %90
    %90 (500)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 2
   • سری 8 قسمت 3 %94.8
    %94.8 (924)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 3
   • سری 8 قسمت 4 %92
    %92 (576)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 4
   • سری 8 قسمت 5 %91.6
    %91.6 (545)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 5
   • سری 8 قسمت 6 %91.6
    %91.6 (858)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 6
   • سری 8 قسمت 7 %89
    %89 (522)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 7
   • سری 8 قسمت 8 %94.4
    %94.4 (534)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 8
   • سری 8 قسمت 9 %92
    %92 (824)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 9
   • سری 8 قسمت 10 %95.2
    %95.2 (167)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 10
   • سری 8 قسمت 11 %91.4
    %91.4 (206)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال فصل 8 قسمت 11

   سایر عوامل فیلم خانه ما - سری 8 قسمت 6

   دیدگاه‌های خانه ما - سری 8 قسمت 6

   • u
    u_5362301 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چقد این سری خووووبه خانواده افغانیییی عالین

   • u
    bahar.barki ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خانواده وفا بااصالت، صمیمی، دوست داشتنی، ازدیدنشون کلی انرژی مثبت می گیره ادم

   • u
    u_16641982 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    u_6626304 ۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیییییییی

   • u
    u_6462148 ۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عاللل

   • u
    u_24938817 ۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    خانواده وفا متین و مودب.از همه داغونترو بی کلاس تر خانواده گوهری بودن.و دوستان عزیز مشهدیا اینجوری داغون نیستن.

   • u
    u_11707693 ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    یکی از بهترین مسابقه هایی که پخش میشه بسیار عالی و خوب انشاالله که ادامه داشته باشه واقعا از کارگردان و همه عوامل تشکر و خدا قوت

   • u
    u_21372547 ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    من در این فضل مسابقه دوست دارم خانواده عباسپور اول خانواده وفا دوم و به نظر من خانواده گوهری خانواده به خود شیفته هستند و من دوسشون ندارم من دوست دارم خانواده عباس پور اول شود اما خانواده وفا عمل کرد بهتری دارند

   • u
    u_24133569 ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی و بی نظیر ❤❤ ممنون از اوامل و کارکنان خانه ما

   • u
    Aa. arki ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فقط وفا

   • u
    u_4355892 ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیییه ممنونم بخاطر برنامه عالیتووون

   • u
    u_16046260 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی جالب

   • u
    09380267326 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    خانه ى ما بهترين مسابقه است❤️❤️

   • h
    حامد آقازاده ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    منم میگم عالیع

   • u
    09339551480 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_4804357 ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_10658771 ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی ممنون

   • u
    u_13518655 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    بهترین مسابقه است این فیلم نشان دهنده ی توان همه است

   • u
    navid ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    اين فيلم نشان دهنده ى توان همه است

   • u
    u_35764443 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_30708198 ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود ممنون

   • u
    u_4935840 ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    azita ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود گوهرینا باحالن

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.