بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   گنج مظفر - قسمت 12

   91 % (997)
   کارگردان: مهران مدیری
   22 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1392

   • قسمت 1 %86.8
    %86.8 (2,449)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %92
    %92 (1,060)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91.2
    %91.2 (630)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %92.6
    %92.6 (566)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %92
    %92 (494)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %93.6
    %93.6 (460)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %93
    %93 (493)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %92.2
    %92.2 (429)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %93.6
    %93.6 (441)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %93.8
    %93.8 (417)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %92.8
    %92.8 (420)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %90.6
    %90.6 (997)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر - قسمت 12

   دیدگاه‌های گنج مظفر - قسمت 12

   • u
    maryam ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مهران مدیری به واقع سرمایه ایرانه خدا حفظشون کنه

   • u
    xaniar ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مهران مدیری یه نابغست .... واقعا همه کاراش یه نوع شاهکاره

   • u
    u_6774874 ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عاشق فیلمهای مهران مدیریم اصلاعاشق خودشم،کاراش عالیه،وفیلماش 20👌

   • u
    u_7359991 ۳۰ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سرگرم کننده بود

   • u
    u_44017532 ۲۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگ بود

   • u
    u_3053430 ۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    u_4750151 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خنده داره

   • u
    u_20003410 ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ممنون

   • u
    u_16438643 ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ولی ادامه هم داشتا

   • u
    farhang7901 ۹ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    5mor1367 ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه عالی خیلی قشنگه

   • u
    u_12407714 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_6422521 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعا عالیه حرف نداره مدیری

   • u
    mostafaaaa ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی باحال بود 👌

   • u
    xaniar ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مهران مدیری یه نابغست .... واقعا همه کاراش یه نوع شاهکاره

   • u
    m z ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    کلی خندیدم

   • u
    u_5120863 ۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    تک کارهای استاد مهران مدیری ❤️❤️❤️

   • u
    maryam ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مهران مدیری به واقع سرمایه ایرانه خدا حفظشون کنه

   • u
    امین نینجا ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    لطفا تهران پلاک ۱ رو هم بزارید خیلی دنبالش گشتم پیداش نمیکنم ازتون خواهش میکنم

   • u
    u_6774874 ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عاشق فیلمهای مهران مدیریم اصلاعاشق خودشم،کاراش عالیه،وفیلماش 20👌

   • u
    u_6590140 ۱۱ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام پاورچین هم بزارین

   • A
    Alireza.Gho ۱۱ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عاشق مهران مدیری ام. کاراش عالیه 😍❤

   • u
    u_3053430 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    این قسمت بیشتر پشت صحنه بود و بامزه!

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.