بستن
تاریخچه جستجو

   گنج مظفر - قسمت 12

   92 % (1299)
   کارگردان: مهران مدیری
   22 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1392

   • قسمت 1 %87
    %87 (2,583)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %91.8
    %91.8 (1,141)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %91.6
    %91.6 (730)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %92.8
    %92.8 (654)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %92.4
    %92.4 (558)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %93.2
    %93.2 (522)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %93.2
    %93.2 (575)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %92
    %92 (499)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %93.4
    %93.4 (501)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %93
    %93 (479)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %92.2
    %92.2 (491)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %91.6
    %91.6 (1,299)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    دانلود فصل 1 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر - قسمت 12

   دیدگاه‌های گنج مظفر - قسمت 12

   • u
    maryam ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مهران مدیری به واقع سرمایه ایرانه خدا حفظشون کنه

   • u
    xaniar ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مهران مدیری یه نابغست .... واقعا همه کاراش یه نوع شاهکاره

   • u
    ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عاشق فیلمهای مهران مدیریم اصلاعاشق خودشم،کاراش عالیه،وفیلماش 20👌

   • u
    ۳ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من دوست داشتم👌🏻👌🏻👌🏻👍🏻👍🏻👍🏻

   • u
    ۲۱ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من که عاشقش شدم

   • u
    ۱۸ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    behroozmolavi ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااااالی کل فیلم های مهران مدیری معرکه س 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

   • u
    ۳۰ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سرگرم کننده بود

   • u
    ۲۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگ بود

   • u
    ۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    u_4750151 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خنده داره

   • u
    ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ممنون

   • u
    ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ولی ادامه هم داشتا

   • u
    farhang7901 ۹ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    5mor1367 ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه عالی خیلی قشنگه

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعا عالیه حرف نداره مدیری

   • u
    mostafaaaa ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی باحال بود 👌

   • u
    xaniar ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مهران مدیری یه نابغست .... واقعا همه کاراش یه نوع شاهکاره

   • u
    m z ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    کلی خندیدم

   • u
    ۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    تک کارهای استاد مهران مدیری ❤️❤️❤️

   • u
    maryam ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مهران مدیری به واقع سرمایه ایرانه خدا حفظشون کنه

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.