بستن
تاریخچه جستجو

   خانه ما - سری 9 قسمت 12

   95 % (411)
   44 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1399 - کیفیت HD

   • سری 9 قسمت 1 %92.6
    %92.6 (829)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 1
   • سری 9 قسمت 2 %96.6
    %96.6 (483)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 2
   • سری 9 قسمت 3 %92.6
    %92.6 (949)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 3
   • سری 9 قسمت 4 %97.6
    %97.6 (449)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 4
   • سری 9 قسمت 5 %88.8
    %88.8 (985)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 5
   • سری 9 قسمت 6 %96.4
    %96.4 (396)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 6
   • سری 9 قسمت 7 %94
    %94 (341)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 7
   • سری 9 قسمت 8 %97.6
    %97.6 (256)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 8
   • سری 9 قسمت 9 %97
    %97 (285)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 9
   • سری 9 قسمت 10 %87.4
    %87.4 (474)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 10
   • سری 9 قسمت 11 %96
    %96 (627)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 11
   • سری 9 قسمت 12 %94.8
    %94.8 (411)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

    دانلود سریال فصل 9 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم خانه ما - سری 9 قسمت 12

   دیدگاه‌های خانه ما - سری 9 قسمت 12

   • u
    u_5384634 ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقا عالییییییییی

   • u
    u_49706160 ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقا عاللللللللیییییییییی دیگه

   • u
    u_45548192 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده جوادی عالییییییییی

   • u
    u_37963882 ۶ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده سلیمی خیلی خوب بود ولی در کل مسابقه ی خوبیه پیشنهاد میکنم ببینید امید وارم قسمت های بعد هم عالی باشه

   • u
    u_38125115 ۵ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااالی

   • u
    u_49876068 ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 👌👌👌👌

   • u
    u_30112782 ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین مستند مسابقه . واقعا ممنونم از عوامل بابت تهیه چنین برنامه ای . عالییییییییی هستین

   • u
    Diana ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااالی بوووووود

   • u
    مصطفی ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده آقای اصغرپور عالی بود

   • u
    u_15569368 ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    من عاشق گروه جوادی هستم.... خیلی خوشحالم که اول شدن....خیلییی

   • u
    u_2912158 ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    yasin ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی گروه جوادی همیشه عالی

   • u
    u_16247342 ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    behyy ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    برنامه ای هست که حس خوبی به بیننده میده. ممنون از تهیه همچین برنامه ای.

   • u
    younesbahonar ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانه ما دوستت داریم خیلی ممنون از کارگردان این مستند محشر و عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

   • u
    u_2174418 ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_46775698 ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی باحاله. عالی

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.