بستن
تاریخچه جستجو

   خانه ما - سری 9 قسمت 12

   95 % (554)
   44 دقیقه - خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1399 - کیفیت HD

    • سری 9 قسمت 1 %92.4
     %92.4 (898)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 1
    • سری 9 قسمت 2 %96
     %96 (533)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 2
    • سری 9 قسمت 3 %92.8
     %92.8 (987)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 3
    • سری 9 قسمت 4 %97.4
     %97.4 (499)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 4
    • سری 9 قسمت 5 %88.8
     %88.8 (1,027)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 5
    • سری 9 قسمت 6 %96
     %96 (493)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 6
    • سری 9 قسمت 7 %92.8
     %92.8 (392)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 7
    • سری 9 قسمت 8 %96
     %96 (298)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 8
    • سری 9 قسمت 9 %95.4
     %95.4 (329)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 9
    • سری 9 قسمت 10 %87.6
     %87.6 (519)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 10
    • سری 9 قسمت 11 %95.4
     %95.4 (667)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 11
    • سری 9 قسمت 12 %94.2
     %94.2 (554)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریلیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر، سه خانواده باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. سری نهم این مسابقه ویژه کرونا است؛ این بار ۴ خانواده ی برنده دوره های قبل، در قرنطینه و با ماموریت های جدید و ویژه، برای برنده شدن بین برنده ها مسابقه می دهند.

     دانلود فصل 9 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم خانه ما - سری 9 قسمت 12

   دیدگاه‌های خانه ما - سری 9 قسمت 12

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    همه خانواده ها خوب بودن , اما ایده ها و کارهایی که خانواده جوادی تو هر دو سری انجام دادن بکر و متفاوت بود و به قول خودشون کارهای دم دستی انجام نمیدادن و چالش ها رو متفاوت اجرا میکردن

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    همه خانواده ها خوب بودن , اما ایده ها و کارهایی که خانواده جوادی تو هر دو سری انجام دادن بکر و متفاوت بود و به قول خودشون کارهای دم دستی انجام نمیدادن و چالش ها رو متفاوت اجرا میکردن

   • u
    ۱۸ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ی ♥️

   • u
    ۱۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگ نبود

   • u
    ۱۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    جوادی و وفا عالی بودن از پسر ها هم علی اصغر و احسان و از دختر ها و مادر ها هم زهرا حمیده و از مامان ها هم خانم وفا و خانم جوادی

   • u
    ۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده سلیمی و جوادی شبیه هم بودن

   • u
    حجت ۲۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ععععااااااللللللییییی

   • u
    ۱۹ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقا عالییییییییی

   • u
    ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آقا عاللللللللیییییییییی دیگه

   • u
    ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده جوادی عالییییییییی

   • u
    ۶ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده سلیمی خیلی خوب بود ولی در کل مسابقه ی خوبیه پیشنهاد میکنم ببینید امید وارم قسمت های بعد هم عالی باشه

   • u
    ۵ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااالی

   • u
    ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 👌👌👌👌

   • u
    ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین مستند مسابقه . واقعا ممنونم از عوامل بابت تهیه چنین برنامه ای . عالییییییییی هستین

   • u
    Diana ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااالی بوووووود

   • u
    مصطفی ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خانواده آقای اصغرپور عالی بود

   • u
    ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    من عاشق گروه جوادی هستم.... خیلی خوشحالم که اول شدن....خیلییی

   • u
    ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    yasin ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی گروه جوادی همیشه عالی

   • u
    ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی