بستن
تاریخچه جستجو
   سریال شوخی کردم

   شوخی کردم

   86 % (2507)
   8.1/10
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: مهران مدیری
   کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1392

    • خلاقیت قسمت 1
     رایگان
     %84.8
     %84.8 (5,304)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

    • خلاقیت قسمت 2 %89.4
     %89.4 (1,175)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • زندگی زناشویی قسمت 1 %90.6
     %90.6 (1,543)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • زندگی زناشویی قسمت 2 %90.6
     %90.6 (637)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • خشونت قسمت 1 %90.8
     %90.8 (922)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • خشونت قسمت 2 %88.6
     %88.6 (417)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • سلامت قسمت 1 %90.4
     %90.4 (525)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • سلامت قسمت 2 %89.2
     %89.2 (382)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • اعتیاد قسمت 1 %90.6
     %90.6 (854)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • اعتیاد قسمت 2 %89.6
     %89.6 (458)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • نوروز قسمت 1 %90.2
     %90.2 (757)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • نوروز قسمت 2 %87.8
     %87.8 (325)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • اقتصاد قسمت 1 %93.2
     %93.2 (507)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • اقتصاد قسمت 2 %89.2
     %89.2 (314)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • مد قسمت 1 %90.6
     %90.6 (623)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • مد قسمت 2 %91
     %91 (338)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • انتقاد قسمت 1 %91
     %91 (482)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • انتقاد قسمت 2 %87.2
     %87.2 (248)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • مهاجرت قسمت 1 %88.4
     %88.4 (464)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • مهاجرت قسمت 2 %87.8
     %87.8 (259)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • آگاهی قسمت 1 %92.4
     %92.4 (698)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • آگاهی قسمت 2 %85
     %85 (259)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • پایانی قسمت 1 %90.4
     %90.4 (541)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • پایانی قسمت 2 %88.8
     %88.8 (1,131)

     شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در هر قسمت یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

     دانلود فصل 1 قسمت 24

   سایر عوامل فیلم شوخی کردم

   دیدگاه‌های شوخی کردم

   • u
    ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فیلم خوبیه و ارزش دیدن داره و کارای اقای مدیری عالین من که عاشقشونم و روح جناب اقای عارف لرستانی شاد

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی مردم از خنده

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوب بود من عاشق اقای مدیریم خیلی خوب بازی می کنه

   • u
    ۱ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    به نظر من خوبه لایک کنید بیاد بالا

   • u
    ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بدبدبد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد بد🤕

   • u
    ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    افتضاه

   • u
    ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    مثل همیشه آقای مدیری گل کاشتن دست مریضاد واقعاااا من که خیلی دوس داشتم دم آقای مدیری و تمامی عواملشون گرم همگی بینظیرید❤️❤️❤️

   • u
    ۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۶ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی نبود

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی مردم از خنده

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود من عاشق اقای مدیریم خیلی خوب بازی می کنه

   • u
    ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوبه عالیه😊حتما ببینیدش(˘❥˘)💋

   • u
    ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فیلم خوبیه و ارزش دیدن داره و کارای اقای مدیری عالین من که عاشقشونم و روح جناب اقای عارف لرستانی شاد

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی درجه یک انصافا هنرمندان در این مجموعه بینظیر بودن، تشکر میکنم از مهران مدیری عزیز و دوست داشتنی امید وارم همیشه پایدار باشید

   • u
    f lishia ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من که خوشم نیامد

   • u
    User ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه بهترین فیلمی بود که دیدم

   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی بد بود

   • u
    ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی جالب بود

   • u
    ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    اقای مدیری همه فیلم هاش بی نظیره 💗💗💗