بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   یاغی دزد مردم Rebel: Thief Who Stole the People

   IMDB 7.9/10
   کارگردان:
   %83
   136 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • قسمت 1 %82.4
    %82.4
    954 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 1

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 2 %88.6
    %88.6
    237 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 2

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 3 %91.2
    %91.2
    182 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 3

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 4 %93.8
    %93.8
    173 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 4

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 5 %93
    %93
    168 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 5

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 6 %92.6
    %92.6
    139 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 6

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 7 %95.2
    %95.2
    141 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 7

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 8 %91.6
    %91.6
    142 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 8

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 9 %93
    %93
    147 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 9

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 10 %94.4
    %94.4
    127 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 10

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 11 %94.8
    %94.8
    126 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 11

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 12 %94.8
    %94.8
    121 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 12

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 13 %93
    %93
    113 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 13

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 14 %96
    %96
    108 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 14

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 15 %90.2
    %90.2
    123 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 15

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 16 %94.6
    %94.6
    124 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 16

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 17 %93.6
    %93.6
    111 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 17

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 18 %93.4
    %93.4
    106 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 18

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 19 %93.8
    %93.8
    97 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 19

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 20 %95
    %95
    104 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 20

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 21 %93
    %93
    92 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 21

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 22 %95.4
    %95.4
    98 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 22

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 23 %94
    %94
    91 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 23

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 24 %94.8
    %94.8
    105 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 24

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 25 %93
    %93
    100 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 25

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 26 %92.8
    %92.8
    94 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 26

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 27 %93.8
    %93.8
    97 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 27

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 28 %95.6
    %95.6
    100 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 28

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 29 %94.8
    %94.8
    94 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 29

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   • قسمت 30 %90.8
    %90.8
    367 رای ثبت شده
    یاغی: دزد مردم - قسمت 30

    سریال یاغی دزد مردم محصول 2017 کره جنوبی که در زمان پادشاهی شاه یه اون سان گون می گذرد و بچه ی خدمتکاری به اسم هونگ گیل دونگ از ثروتمندان می دزدد و به فقیران می دهد و کم کم به عنوان فعالی انقلابی برای شروع انقلاب علیه شاه تلاش می کند ...

   بازیگران فیلم یاغی دزد مردم

   سایر عوامل فیلم یاغی دزد مردم

   دیدگاه های فیلم یاغی دزد مردم

   • 3
    منتقد فیلم ۱ آذر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    این سریال ارزش دیدن داره دوستان حتما ببینید فیلمو توصیه میکنم که حتما از فیلم های مدرن کره ای هم استفاده کنید اصلا صحنه نداره یعنی فرهنگ کره مثل ایران هستش و به خانواده اهمیت میدن
   • f
    989131074931 ۱۵ آذر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    سلام لطفا سریال های کره ای بیشتری در این سبک بذارید. ممنون. منتظریم
   • f
    989131074931 ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    سلام فیلیمو لطفا سریال های کره ای را بیشتر و سریعتر بگذارید ممنونم
   • u
    سید عمران معراجی ۴ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    چقدر فیلم قشنگ اصلا فکرش رو هم نمی کردم فیلم های کره ای هم قشنگ باشه
   • u
    ستاره ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پیشنهاد میکنم ببینید سریال خیلی خوبی بود
   • u
    catrina ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    یه فیلم دیگه مثل این هست اسمش قهرمانه اونم هن گیلدونگ داره من انو بیشتر دوست دارم لطفا قهرمان افسانه خورشید دو ماه دونگی و سرنوشت رو پخش کنید
   • u
    مصطفی ر ۱ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال خیلی جذاب و قشنگیه ببینید
   • u
    u_4444080 ۱۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    تا اخرش ببینید واقعاعالىھ ولی بدیش اىنکھ زیرنویس داره
   • u
    u_3358254 ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    برای مرور خاطرات بچی یانگوم جوانی دونگیی و برای نوجوانی جومونگ رو بزارید لطفا واگر فیلم جدیدی هم تونستید بخرید بزارید با تشکر فراوان
   • u
    ف ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بنظر من که مذخرف بود. وقتتونو هدر ندین.
   • u
    سمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فیلم مضخرفی بود ترکی بزاریدلطفا
   • u
    مریم ۳ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پیشنهاد میکنم تا اخر دنبال کنین زیبا بود ممنونم
   • u
    mahsa82 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این فیلم عالیه اما اون موقع که اموگه مرد من انقد کیف کردم نمیدونم چرا ولی خیلی ازش بدم می اومد خداوندا مرا ببخش:)
   • f
    989131074931 ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام فیلیمو لطفا سریال های کره ای را بیشتر و سریعتر بگذارید ممنونم
   • u
    u_4001538 ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام ببخشید فیلم گوبلین رو هم بزارید ممنون میشم
   • u
    u_2869527 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام واقعا این فیلم خیلی زیباست ازبابت پخش مچکرم
   • u
    فقط خدا ۱۱ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    با سلام خییییییلی ممنونم که به توصیه های ما گوش دادین این سریال زیاد جالب نبود اما ازتون خواهش میکنم سریال کره ایی پسران فراتر از گل رو هم بزارید
   • m
    mostafbahadorzahi ۹ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    واقعا که قشنگترین سریال ترکی که تو عمرم دیدم همین بود ممنونم فیلیمو
   • f
    989131074931 ۱۵ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام لطفا سریال های کره ای بیشتری در این سبک بذارید. ممنون. منتظریم
   • u
    u_2961668 ۷ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام لطفا فیلم جومانگ یک و دو رو بزارید یا جواهری درقصر و امپراطور دریا البته دوبله نشده بزارید حس بهتری داره با زیر نیس
   • h
    hellm ۵ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    لطفا سریال ها رو دوبله کنید زیرنویس برای سریال ها چون طولانی زیاد بدرد نمیخوره مخصوصا برای اونایی که تویه صفحه نمایش کوچک مثل گوشی میبینن عالی میشه آگه هم این سریال و هم سریال های دیگه رو دوبله کنید ممنون و سریال های کره ای تاریخی جدید مثل جومونگ رو زیاد بزارید ممنون
   • u
    u_3046009 ۴ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سریالای کره ای تاریخی و بزارید...اما این رزمی بودنش کم بود..تاریخی رزمی بزارید لطفا
   • 3
    منتقد فیلم ۱ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    این سریال ارزش دیدن داره دوستان حتما ببینید فیلمو توصیه میکنم که حتما از فیلم های مدرن کره ای هم استفاده کنید اصلا صحنه نداره یعنی فرهنگ کره مثل ایران هستش و به خانواده اهمیت میدن
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.