بستن
تاریخچه جستجو

   خانه پوشالی House of Cards

   91 % (625)
   8.6/10
   اکشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 2013 - دوبله شده
   Condition Sign
   فصل هفتم این سریال در صورت تمدید از سوی سازنده، همزمان با پخش جهانی منتشر خواهد شد.

    • فصل 1 قسمت 1 %89.6
     %89.6 (1,108)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %94.6
     %94.6 (441)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %94.2
     %94.2 (348)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %97
     %97 (300)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %94.4
     %94.4 (295)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %94.6
     %94.6 (275)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %95
     %95 (269)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %94
     %94 (247)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %96.4
     %96.4 (238)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %94.4
     %94.4 (220)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11 %93.8
     %93.8 (253)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12 %95.2
     %95.2 (204)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13 %96.4
     %96.4 (248)

     خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

     دانلود فصل 1 قسمت 13

   سایر عوامل فیلم خانه پوشالی

   نقد‌های فیلم خانه پوشالی

   • کاخ سیاهِ سیاهِ سیاه (در وبلاگ فیلیمو بخوانید)

    یکی از پربحث ترین موضوعات، سیاست است. موضوعی که بعد از صحبت دربارۀ آب وهوا، بهانۀ خوبی برای بازکردن سر گفتگو و بحث است. هر کسی در حد دانش و اطلاعات خود، باتوجه به شنیده ها و دیده هایش از دیگران و رسانه ها در قبال موضوعات سیاسی داخلی کشور و موضوعات سیاسی خارجی و بین المللی موضع گیری و اعلام نظر می کند. از رانندۀ تاکسی بگیرید تا مادر خانواده سر میز شام! این علاقه و همه گیربودن سیاست باعث شده است که حتی به مسائلی که فرسنگ ها از سیاست دور هستند نیز گاهی نگاه سیاسی و حتی سیاست زده بشود...

   دیدگاه‌های خانه پوشالی

   • u
    ۸ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه حرف نداره فیلیمو ممنون❤❤❤❤❤❤❤

   • u
    ۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ایندسریال شاهکاره ببینی چیزی به دلت نمیشینه دیگ

   • u
    ۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فک نمیکنم بعد این سریال چیزی به دل ادم بشینه واقعا بینظیره عالیه عالیه

   • a
    ۱۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    واقعا عالیه این سریال با بازی فوق العاده کوین اسپیسی و رابین رایت البته تنها نکته بد این سریال اینه که در فصل ششم کوین اسپیسی حضور نداره اونم به خاطر رسوایی اخیر کوین اسپیسی که باعث شده از کار کنار گذاشته بشه و فصل ششم با تغییر ناگهانی از ۱۳ قسمت به ۸ قسمت کاهش پیدا کرده هرچند بازی خانم رایت تا حد زیادی نبود کوین اسپیسی رو پوشش داده ولی اسپیسی بازم یه مهره کلیدی در سریاله.

   • u
    Kiana86 ۳۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریالی که دیدم مخصوصا با بازی فوق العاده زیبای کوین اسپیسی اصلا آدم حض می‌کنه👌👌👌

   • u
    ۱۱ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    mohammad96 ۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    mohammad96 ۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بعد از خروج کوین اسپیسی ، فیلم به شدت افت کرد

   • u
    1234509876 ۱۲ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یکی از فوقلعاده ترین سریال های دنیا حتما ببینین واقعا عالیه البته اگه به سیاست علاقه دارید

   • u
    milad ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    کوین اسپیسی محشره

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    درجه یک

   • u
    ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العاده اس

   • u
    Kiyanmehr ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این سریال هم پایه برکینگ بد واقعا عالیه

   • u
    ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    واقعا عالی بود

   • u
    milad ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمی بسیارعالی و واقعا جذاب است با بازی معرکه و تحسین برانگیز کوین اسپیسی

   • u
    ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیر

   • u
    hosseingr ۸ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    👍

   • u
    ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    mehrzad10 ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یکی از بهترین سریالهایی که دیدم