بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   خانه پوشالی House of Cards

   90 % (354)
   8.6/10
   اکشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 0 - دوبله شده

   • فصل 1 قسمت 1 %89.2
    %89.2 (1,024)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %94.2
    %94.2 (364)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %93.8
    %93.8 (281)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %97
    %97 (240)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %95
    %95 (229)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %94
    %94 (219)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %94.8
    %94.8 (212)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %93.4
    %93.4 (191)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %96
    %96 (174)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %94
    %94 (168)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %92.8
    %92.8 (186)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %95.8
    %95.8 (156)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %95.6
    %95.6 (187)

    خانه پوشالی یک سریال داستانی در ژانر تریلر سیاسی است و بو ویلیمان آن را با اقتباس از یک مینی سریال انگلیسی به همین نام خلق کرده است. هر دو سریال هم براساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده اند. هر فصل شامل 13 اپیزود حدودا یک ساعته است و ماجراهای فرانک آندروود و همسرش کلیر را روایت می کند که برای تکیه زدن بر صندلی قدرت به هر جنایتی که لازم باشد، دست می زنند. سریال خانه پوشالی با نمایش بخش عمده ای از سازوکارهای سیستم قدرت و قدرت طلبی در آمریکا، هواداران پروپا قرص زیادی را به خود جلب کرده است.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13

   سایر عوامل فیلم خانه پوشالی

   نقد‌های فیلم خانه پوشالی

   • کاخ سیاهِ سیاهِ سیاه (در وبلاگ فیلیمو بخوانید)

    یکی از پربحث ترین موضوعات، سیاست است. موضوعی که بعد از صحبت دربارۀ آب وهوا، بهانۀ خوبی برای بازکردن سر گفتگو و بحث است. هر کسی در حد دانش و اطلاعات خود، باتوجه به شنیده ها و دیده هایش از دیگران و رسانه ها در قبال موضوعات سیاسی داخلی کشور و موضوعات سیاسی خارجی و بین المللی موضع گیری و اعلام نظر می کند. از رانندۀ تاکسی بگیرید تا مادر خانواده سر میز شام! این علاقه و همه گیربودن سیاست باعث شده است که حتی به مسائلی که فرسنگ ها از سیاست دور هستند نیز گاهی نگاه سیاسی و حتی سیاست زده بشود...

   دیدگاه‌های خانه پوشالی

   • h
    حامد ۲۴ آبان ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    واای خیلی سریال قشنگی هس ،، مخصوصا بازی كوین اسپیسی عااالیه!! لطفا فصل پنجم رو هم دوبله كنید و بزاریدش، مرسی

   • u
    آقا آرمان ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    ما دو نوع درد داریم دردی که قوی ترت میکنه و دردی که فقط زجرت میده.در این مواقع باید یکی باشه که کارو تموم کنه Frank Underwood

   • u
    فردین ۲۰ آبان ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فصل 6 هم اومده تمام شوده لطفا بزارید این نظرات مردم لطفا بخونید

   • u
    Kiyanmehr ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این سریال هم پایه برکینگ بد واقعا عالیه

   • u
    u_39131313 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    واقعا عالی بود

   • u
    u_20482186 ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیر

   • u
    hosseingr ۸ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    👍

   • u
    u_4406777 ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    mehrzad10 ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یکی از بهترین سریالهایی که دیدم

   • u
    mah4069 ۸ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    neda ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    فصل 6 اومده لطفا بذارید

   • u
    فردین ۲۰ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    فصل 6 هم اومده تمام شوده لطفا بزارید این نظرات مردم لطفا بخونید

   • u
    آقا آرمان ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    ما دو نوع درد داریم دردی که قوی ترت میکنه و دردی که فقط زجرت میده.در این مواقع باید یکی باشه که کارو تموم کنه Frank Underwood

   • M
    شهر موبایل ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام لطفا فصل 5 اگه شده زیرنویس هم هست بذارید لطفا باتشکر

   • s
    سعید ۱۳ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    فصل پنجم رو میذارید اصلا؟ میشه تکلیف ما رو مشخص کنید که منتظر بمونیم یا نه؟

   • u
    u_5039308 ۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سریال ساختش متوقف شده متاسفانه

   • u
    Jooji ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلیییی خوب تواین سریال آبرو آمریکارابردن

   • D
    Darinka ۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالیه، امیدوار و مشتاق به دیدن فصل پنجم هستم. از فیلیمو به خاطر فراهم آوردن فرصت لذت بردن از چنین سریالهایی متشکرم.

   • u
    u_3852537 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    fasle 5 lotfan

   • u
    Man ۲ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    توروخدا فصل جدید و بذارین

   • u
    u_2744506 ۲۷ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    سریال قشنگیه منتظر فصل ۵ هستیم ممنون از فیلیمو

   • u
    u_3427266 ۲۴ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    فصل پنجم آمده لطفا سریعتر بزارید

   • M
    Silvermahdi ۱۷ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    منتظر فصل پنجم هستیم ، ممنون

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.