بستن
تاریخچه جستجو
   سریال پاور رنجرز
   رایگان

   سریال پاور رنجرز

   Power Rangers Samurai

   92 % (19878)
   5 /10
   مناسب برای بالای 15 سال
   کارگردان: اکیهیر ناگوچی - جاناتان برو
   محصول آمریکا - 2011 - دوبله شده - بدون زیرنویس
   قسمت‌های
   پاور رنجرز
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    93.6% (2941 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    93.6% (2941 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    93% (866 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    93% (866 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.2% (921 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.2% (921 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.4% (810 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.4% (810 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92% (921 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92% (921 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.8% (963 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.8% (963 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    90.8% (1090 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    90.8% (1090 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.2% (1023 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    92.2% (1023 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91% (1070 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91% (1070 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.4% (1066 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.4% (1066 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.2% (1064 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.2% (1064 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.8% (1222 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.8% (1222 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.4% (1328 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    91.4% (1328 رای)
   • این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    89.2% (2246 رای)
    این سریال در مورد تعدادی جنگجوست که ماجراهای هیجان انگیزی برای آنها رخ می دهد و به آنها نمادهای قدرت کنترل عناصر آتش، آب، آسمان و زمین جنگل داده شده است. آنها مبارزان با نیروهای تاریک هستند.
    89.2% (2246 رای)
   loader

   سایر عوامل سریال پاور رنجرز

   دیدگاه‌های سریال پاور رنجرز

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • m
    m.beiranvand ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من از امیلی جیدن و مایک خوشم میاد

   • u
    ۱۵ مهر ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی جذاب هست👍

   • u
    ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    hosein alizadeh ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی. باهال. بود

   • ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من خیلی وقت پیش مجموعه سی دی این رو داشتم عاشقش بودم و الان خوشحالم که پیداشکردم و مجدد میبینمش

   • u
    ۶ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    پاوررنجرز عالی هستی

   • ۱۵ مهر ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی جذاب هست👍

   • u
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    واقعا خیلی قشنگ بود ازش نمیگزرم

   • u
    ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلییییییی عالی بود

   • u
    ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    فقط مایک عالی

   • u
    ۶ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    فیلم باحالی هست

   • u
    ۱ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود بهترین بود❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   • u
    ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    شب وروز فقط توی فکرشم 😍😍🤩🤩

   • u
    ۲ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود

   • u
    ۸ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    محشره

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاااااااااااالی

   • ۲۸ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی داداشم از صبح تا شب پا این فیلم هستش و لطفا قسمت های دیگر را هم بگذارید

   • u
    ۱۱ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود خیلی خوب بود

   • u
    ۳ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

  • لوگوفیلیمو
   فیلیموتور

   فیلیموتور​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   فیلیموتور

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟