بستن
تاریخچه جستجو
   سریال کلاه قرمزی

   سریال کلاه قرمزی

   Kolah Ghermezi

   86 % (47873)
   8.2 /10
   مناسب برای بالای 6 سال
   کارگردان: ایرج طهماسب
   محصول ایران - 1388

    • قسمت 1
     رایگان
     %88.6
     %88.6 (1,282)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

    • قسمت 2
     %89.8
     %89.8 (639)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %88.4
     %88.4 (447)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %91.6
     %91.6 (373)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %88.4
     %88.4 (297)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %88
     %88 (303)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %89.6
     %89.6 (296)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %90.2
     %90.2 (268)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %90
     %90 (240)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %88.4
     %88.4 (259)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     %87.6
     %87.6 (248)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     %90.6
     %90.6 (245)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13
     %88.6
     %88.6 (242)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14
     %85.8
     %85.8 (214)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15
     %89
     %89 (295)

     سریال کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب از مجموعه های پرطرفدار و یادآور خاطراتی خوش است. کلاه قرمزی پسری بازیگوش و خوش قلب، که برای انجام ندادن هر کاری بهانه های جالبی می آورد. همراه همیشگی او پسرخاله، پسری سخت کوش و مهربان است و از کمک به دیگران خوشحال می شود. در این قسمت آقای مجری همراه با کلاه قرمزی، ببعی، پسرعمه زا و بقیه عروسک ها برای خانه تکانی تقسیم کار می کنند تا به پیشواز نوروز بروند و اتفاقات بامزه ای رخ می دهد.

     دانلود فصل 1 قسمت 15

   سایر عوامل سریال کلاه قرمزی

   دیدگاه‌های سریال کلاه قرمزی

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    یکی از خوشی های شب عید همین برنامه بود امیدوارم آقای طهماسب بازم خنده رو به خونه های ما هدیه بدهند

   • u
    ماهان آذری ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    یادش بخیر چقدر با این فیلم خاطره داریم

   • u
    17976740 ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    این عالی و خندار است فتق خمش پسر عمه زا خیلی خند دار بود

   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود فصل اولش

   • u
    ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیهه

   • m
    ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    تو دوران ما کلاه قرمزی ووجود داشت اون موقه ها بچه ها ۲ کارتونو دوست دخشتن کلاه قرمزی و پلنگ صورتی

   • u
    ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالي

   • u
    ۹ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیییییییی بود خیلی خندیدم لطفا جدیدشم بزارین اسمش مهمونیه

   • u
    ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    آیدین سفیدگری ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالى عالى من عاشق فامیل دور ھستم

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من از بچه گی عاشق کلاه قرمزی بودم و فیلم های سینمایی کلاه قرمزی را نگاه میکردم مثل کلاه قرمزی و پسر خاله، کلاه قرمزی بچه ننه، کلاه قرمزی و سروناز. خدا روشکر قرار کلاه قرمزی امسال ساخته بشه من خیلی از آقای ایرج طهماسبی تشکر میکنم بابت کلاه قرمزی و خدا نگهدار

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود👍👌🏻

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    من عاشق فامیل دور و ببعیم😆

   • u
    ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    واقعن کلاه قرمزی بهترین برنامه ی خندار من هر روز دو و سه قسمت کلاه قرمزی می بینم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   • u
    ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    یکی از خاطره انگیز ترین و بهترین سریالاست

   • u
    ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاشق این فیلمم شخصیت مورد علاقه ام فامیل دور😆😆🤩

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی من خیلی کلاه قرمزی دوست دارم

   • u
    ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی باحاله

   • u
    ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    یکی از خوشی های شب عید همین برنامه بود امیدوارم آقای طهماسب بازم خنده رو به خونه های ما هدیه بدهند

   • u
    ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ممنونم خیلی خوب😘

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ممنونم خیلی خوب