بستن
تاریخچه جستجو
   سریال قهوه تلخ

   سریال قهوه تلخ

   Ghahveye Talkh

   96 % (226022)
   7.3 /10
   مناسب برای بالای 18 سال
   قسمت‌های قهوه تلخ
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • نیما زند کریمی دانش آموخته رشته تاریخ در دانشگاه تدریس میکند او از شرایط مالی خود و از اینکه مردم به تاریخ اهمیت نمیدهند، ناراضی است و تصمیم میگیرد تدریس تاریخ را کنار بگذارد و به داراب نزد خانواده اش برود، اما آشنایی او با رویا اتفاقات جدیدی را رقم میزند...
    نیما زند کریمی دانش آموخته رشته تاریخ در دانشگاه تدریس میکند او از شرایط مالی خود و از اینکه مردم به تاریخ اهمیت نمیدهند، ناراضی است و تصمیم میگیرد تدریس تاریخ را کنار بگذارد و به داراب نزد خانواده اش برود، اما آشنایی او با رویا اتفاقات جدیدی را رقم میزند...
    95.2% (11142 رای)
   • درحالیکه نیما تصمیم به رفتن گرفته، رویا نزد او میرود و به او میگوید از سال 1198تا سال 1203 هجری که اواخر دوره زندیه بوده اتفاقاتی افتاده که در هیچ یک از کتب تاریخی نوشته نشده، نیما در ابتدا این مساله را باور نمیکند و با رویا نزد استاد دوامی میروند تا اطلاعاتی بدست آورند و...
    درحالیکه نیما تصمیم به رفتن گرفته، رویا نزد او میرود و به او میگوید از سال 1198تا سال 1203 هجری که اواخر دوره زندیه بوده اتفاقاتی افتاده که در هیچ یک از کتب تاریخی نوشته نشده، نیما در ابتدا این مساله را باور نمیکند و با رویا نزد استاد دوامی میروند تا اطلاعاتی بدست آورند و...
    95.4% (6818 رای)
   • سرانجام نیما با خوردن قهوه تلخ سر از 5 سال گمشده تاریخ در می آورد، نیما در سومین جشن تاجگذاری جهانگیرشاه حضور دارد او تصور میکند در لوکیشن فیلم یا سریالی قرار گرفته و مراسم را به سخره میگیرد به همین دلیل جهانگیرشاه دستور به اعدام او میدهد و...
    سرانجام نیما با خوردن قهوه تلخ سر از 5 سال گمشده تاریخ در می آورد، نیما در سومین جشن تاجگذاری جهانگیرشاه حضور دارد او تصور میکند در لوکیشن فیلم یا سریالی قرار گرفته و مراسم را به سخره میگیرد به همین دلیل جهانگیرشاه دستور به اعدام او میدهد و...
    96.2% (6311 رای)
   • نیما در زندان به سر میبرد که اخترالملوک به او پیشنهاد میدهد تا دزدی الماس را به گردن بگیرد تا ازاد شود اما نیما این پیشنهاد را رد میکند و دوباره به زندان می افتد، او که به دنبال راهی است تا از زندان رها شود فکری به ذهنش میرسد و...
    نیما در زندان به سر میبرد که اخترالملوک به او پیشنهاد میدهد تا دزدی الماس را به گردن بگیرد تا ازاد شود اما نیما این پیشنهاد را رد میکند و دوباره به زندان می افتد، او که به دنبال راهی است تا از زندان رها شود فکری به ذهنش میرسد و...
    96.8% (4976 رای)
   • نیما برای آزادی خود با استفاده از اطلاعاتی که در روزگار خود نسبت به این برهه زمانی دارد، زلزله را پیشگویی میکند و به این ترتیب مورد عفو جهانگیرشاه قرار میگیرد و جهانگیرشاه او را مشاور اعظم دربار میکند و به او لقب مستشارالملک را میدهد و...
    نیما برای آزادی خود با استفاده از اطلاعاتی که در روزگار خود نسبت به این برهه زمانی دارد، زلزله را پیشگویی میکند و به این ترتیب مورد عفو جهانگیرشاه قرار میگیرد و جهانگیرشاه او را مشاور اعظم دربار میکند و به او لقب مستشارالملک را میدهد و...
    96.8% (4448 رای)
   • نیما که از اوضاع اداره دربار ناراضی است تلاش میکند تا خود را به دوره تاریخی حال برگرداند او فکر میکند با خوردن قهوه تلخ به دوران حال برمیگردد اما...
    نیما که از اوضاع اداره دربار ناراضی است تلاش میکند تا خود را به دوره تاریخی حال برگرداند او فکر میکند با خوردن قهوه تلخ به دوران حال برمیگردد اما...
    96.6% (4082 رای)
   • جهانگیرشاه که برای جانشینی بعد از خود فرزند ذکوری ندارد از این موضوع ناراحت است و به فکر چاره می افتد ، از طرفی صدراعظم پبشنهاد میدهد که شاه برای عوض کردن روحیه به مسافرت برود و...
    جهانگیرشاه که برای جانشینی بعد از خود فرزند ذکوری ندارد از این موضوع ناراحت است و به فکر چاره می افتد ، از طرفی صدراعظم پبشنهاد میدهد که شاه برای عوض کردن روحیه به مسافرت برود و...
    96.6% (3263 رای)
   • جهانگیرشاه برای معالجه و تفریح به روسیه میرود ،فخرالتاج به عنوان جانشین بر صندلی ریاست مینشیند و برای زهر چشم گرفتن از مردم و نشان دادن قدرت خود دستور میدهد مالیات چند برابر شود و...
    جهانگیرشاه برای معالجه و تفریح به روسیه میرود ،فخرالتاج به عنوان جانشین بر صندلی ریاست مینشیند و برای زهر چشم گرفتن از مردم و نشان دادن قدرت خود دستور میدهد مالیات چند برابر شود و...
    95.8% (4141 رای)
   • صدراعظم قصد دارد با ازدواج بیخودی و لعبت کاری کند تا بیخودی به عنوان جانشین پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند،به همین دلیل از مستشار میخواهد تا به فخرالتاج بگوید شاه از سفر برنمیگردد تا به فکر جانشین بیفتند اما ...
    صدراعظم قصد دارد با ازدواج بیخودی و لعبت کاری کند تا بیخودی به عنوان جانشین پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند،به همین دلیل از مستشار میخواهد تا به فخرالتاج بگوید شاه از سفر برنمیگردد تا به فکر جانشین بیفتند اما ...
    97% (3215 رای)
   • جهانگیرشاه از روسیه برگشته و با کاترین پسرزا ازدواج کرده، فخرالتاج از شنیدن این خبر خود را به مریضی زده در همین بین سفیر بریتانیا به کاخ می آید و پیشنهادی به جهانگیرشاه میدهد که مستشار را شوکه میکند و...
    جهانگیرشاه از روسیه برگشته و با کاترین پسرزا ازدواج کرده، فخرالتاج از شنیدن این خبر خود را به مریضی زده در همین بین سفیر بریتانیا به کاخ می آید و پیشنهادی به جهانگیرشاه میدهد که مستشار را شوکه میکند و...
    96.8% (3187 رای)
   • کاترین پسرزا برای لجبازی با فخرالتاج به جهانگیرشاه میگوید عروسی باشکوهی بگیرد و او را به عنوان ملکه معرفی کند، مستشار به عنوان مسئول برگزاری این جشن وظایفی را برعهده میگیرد که...
    کاترین پسرزا برای لجبازی با فخرالتاج به جهانگیرشاه میگوید عروسی باشکوهی بگیرد و او را به عنوان ملکه معرفی کند، مستشار به عنوان مسئول برگزاری این جشن وظایفی را برعهده میگیرد که...
    96.6% (3136 رای)
   • مستشار برای عقب انداختن عروسی با همفکری فخرالتاج و بلدالملک نقشه میکشند که به جهانگیرشاه بگویند عده ای قصد دارند او را به قتل برسانند ...
    مستشار برای عقب انداختن عروسی با همفکری فخرالتاج و بلدالملک نقشه میکشند که به جهانگیرشاه بگویند عده ای قصد دارند او را به قتل برسانند ...
    96.6% (2481 رای)
   • شب فرا میرسد و طبق نقشه قبلی مستشار با همدستانش به اتاق پادشاه میروند تا نقشه را عملی کنند که باباشاه و بابا اتی سر میرسند و صحبتهایی میکنند، در ادامه مستشار متوجه میشود که علاوه بر همدستان خودش عده ای دیگر قصد کشتن پادشاه را دارند...
    شب فرا میرسد و طبق نقشه قبلی مستشار با همدستانش به اتاق پادشاه میروند تا نقشه را عملی کنند که باباشاه و بابا اتی سر میرسند و صحبتهایی میکنند، در ادامه مستشار متوجه میشود که علاوه بر همدستان خودش عده ای دیگر قصد کشتن پادشاه را دارند...
    97% (2527 رای)
   • بلدالملک طبق نقشه قبلی جان پادشاه را نجات داده، کاترین پسرزا به مناسبت سلامتی و رفع بلا مهمانی برای شاه ترتیب داده و درحال انجام تدارکات پذیرایی است...
    بلدالملک طبق نقشه قبلی جان پادشاه را نجات داده، کاترین پسرزا به مناسبت سلامتی و رفع بلا مهمانی برای شاه ترتیب داده و درحال انجام تدارکات پذیرایی است...
    97.2% (2285 رای)
   • برزو که به نازخاتون علاقمند است به خواستگاری او میرود، کاترین از پادشاه میخواهد الماس کوه نور را به عنوان زیرلفظی به او بدهد ...
    برزو که به نازخاتون علاقمند است به خواستگاری او میرود، کاترین از پادشاه میخواهد الماس کوه نور را به عنوان زیرلفظی به او بدهد ...
    97% (2840 رای)
   • جشنی برپا شده و پادشاه قصد دارد الماس کوه نور را به کاترین تقدیم کند که ناگهان نازخاتون دختر اعتمادالملک از راه میرسد برزو که به نازخاتون علاقمند است تصمیم میگیرد عشقش را ابراز کند ...
    جشنی برپا شده و پادشاه قصد دارد الماس کوه نور را به کاترین تقدیم کند که ناگهان نازخاتون دختر اعتمادالملک از راه میرسد برزو که به نازخاتون علاقمند است تصمیم میگیرد عشقش را ابراز کند ...
    97.6% (2314 رای)
   • اعتمادالملک با پرداخت رشوه به پادشاه حکم استخدام نازخاتون را به عنوان منشی دربار از پادشاه میگیرد، مستشار که از شباهت نازخاتون و رویا اتابکی متعجب شده برای اینکه اطلاعات بیشتری از نازخاتون داشته باشد نزد کبوتر و قرقی میرود ...
    اعتمادالملک با پرداخت رشوه به پادشاه حکم استخدام نازخاتون را به عنوان منشی دربار از پادشاه میگیرد، مستشار که از شباهت نازخاتون و رویا اتابکی متعجب شده برای اینکه اطلاعات بیشتری از نازخاتون داشته باشد نزد کبوتر و قرقی میرود ...
    97% (2950 رای)
   • با شروع به کار نازخاتون در دربار، لعبت هم بهانه می آورد و از مادرش میخواهد تا در دربار پستی هم به او بدهند، از سوی دیگر برزو که متوجه تغییر رفتار مستشار در مقابل نازخاتون شده سعی میکند با زور و تهدید مستشار را از نازخاتون دور کند ...
    با شروع به کار نازخاتون در دربار، لعبت هم بهانه می آورد و از مادرش میخواهد تا در دربار پستی هم به او بدهند، از سوی دیگر برزو که متوجه تغییر رفتار مستشار در مقابل نازخاتون شده سعی میکند با زور و تهدید مستشار را از نازخاتون دور کند ...
    97% (2460 رای)
   • کاترین پسرزا که دوران بارداری را سپری میکند نسبت به فخرالتاج حساس شده، جهانگیرشاه پیشنهاد میدهد کاترین به اتاق او نقل مکان کند تا از فخرالتاج دور باشد ، بابا شاه و بابا اتی ازینکه در کاخ هیچ توجهی به آن ها نمیشود ناراحتند و برای حل این مساله از مستشار کمک میخواهند ...
    کاترین پسرزا که دوران بارداری را سپری میکند نسبت به فخرالتاج حساس شده، جهانگیرشاه پیشنهاد میدهد کاترین به اتاق او نقل مکان کند تا از فخرالتاج دور باشد ، بابا شاه و بابا اتی ازینکه در کاخ هیچ توجهی به آن ها نمیشود ناراحتند و برای حل این مساله از مستشار کمک میخواهند ...
    97.6% (2340 رای)
   • فخرالتاج از دست پادشاه قهر کرده و به خانه خواهرش آمده، صدراعظم و خانواده اش از مستشار میخواهند راه های ابراز علاقه را به بیخودی بیاموزد تا بلکه مهر بیخودی در دل لعبت بیفتد، مستشار نقشه ای میکشد ...
    فخرالتاج از دست پادشاه قهر کرده و به خانه خواهرش آمده، صدراعظم و خانواده اش از مستشار میخواهند راه های ابراز علاقه را به بیخودی بیاموزد تا بلکه مهر بیخودی در دل لعبت بیفتد، مستشار نقشه ای میکشد ...
    97.2% (2383 رای)
   • در طی مراسم بیخودی و لعبت درست زمانی که لعبت قصد گفتن بله را دارد بلوتوس کبیر از راه میرسد، لعبت و بلوتوس در یک نگاه به یکدیگر علاقمند میشوند و مراسم به هم میخورد ...
    در طی مراسم بیخودی و لعبت درست زمانی که لعبت قصد گفتن بله را دارد بلوتوس کبیر از راه میرسد، لعبت و بلوتوس در یک نگاه به یکدیگر علاقمند میشوند و مراسم به هم میخورد ...
    97.4% (2423 رای)
   • مستشار که به دنبال اطلاعاتی از شخصیت بلوتوس در تاریخ است متوجه میشود که عثمانیان یونان باستان را تصرف کرده اند به همین علت بلوتوس به ایران پناه آورده و در ادامه بنیان گذار یونان نوین میشود، او این اطلاعات را در اختیار جهانگیرشاه میگذارد ...
    مستشار که به دنبال اطلاعاتی از شخصیت بلوتوس در تاریخ است متوجه میشود که عثمانیان یونان باستان را تصرف کرده اند به همین علت بلوتوس به ایران پناه آورده و در ادامه بنیان گذار یونان نوین میشود، او این اطلاعات را در اختیار جهانگیرشاه میگذارد ...
    97.2% (1902 رای)
   • بلوتوس که متوجه شده درباریان قصد کشتن او را دارند با زرنگی لباس های خود را برتن بیخودی میکند، سارقان به صدراعظم اطمینان میدهند که بلوتوس را دزدیده و به عثمانی فرستاده اند غافل از اینکه...
    بلوتوس که متوجه شده درباریان قصد کشتن او را دارند با زرنگی لباس های خود را برتن بیخودی میکند، سارقان به صدراعظم اطمینان میدهند که بلوتوس را دزدیده و به عثمانی فرستاده اند غافل از اینکه...
    97.4% (2443 رای)
   • زنان دربار نزد کاترین پسرزا میروند و از او میخواهند تا با جهانگیرشاه صحبت کند بلکه همسران آن ها از زندان آزاد شوند، بلوتوس نزد جهانگیرشاه اعتباری پیدا کرده ناگهان از سفارت عثمانی خبر میرسد که ...
    زنان دربار نزد کاترین پسرزا میروند و از او میخواهند تا با جهانگیرشاه صحبت کند بلکه همسران آن ها از زندان آزاد شوند، بلوتوس نزد جهانگیرشاه اعتباری پیدا کرده ناگهان از سفارت عثمانی خبر میرسد که ...
    97.2% (1846 رای)
   • کاترین نزد جهانگیرشاه میرود و از فخرالتاج شکایت میکند، از سوی دیگر بلوتوس که مستشار را رقیبی برای خود میداند حرف هایی برعلیه مستشار میزند و تلاش میکند برزو خان را تحت تاثیر قرار دهد...
    کاترین نزد جهانگیرشاه میرود و از فخرالتاج شکایت میکند، از سوی دیگر بلوتوس که مستشار را رقیبی برای خود میداند حرف هایی برعلیه مستشار میزند و تلاش میکند برزو خان را تحت تاثیر قرار دهد...
    97% (2285 رای)
   • توپولوف برادر کاترین پسرزا که تازه از روسیه آمده قصد دارد با لعبت ازدواج کند، او از روسیه برای درباریان هدایایی آورده به این امید که هرچه سریعتر مقام و منصبی در دربار کسب کند و...
    توپولوف برادر کاترین پسرزا که تازه از روسیه آمده قصد دارد با لعبت ازدواج کند، او از روسیه برای درباریان هدایایی آورده به این امید که هرچه سریعتر مقام و منصبی در دربار کسب کند و...
    96.8% (1838 رای)
   • با دسیسه های توپولوف و کاترین مستشار به همرا بلوتوس از کاخ اخراج میشوند، توپولوف ریاست نظمیه را به دست میگیرد و برزو خان سپهسالار را از کار برکنار میکند ...
    با دسیسه های توپولوف و کاترین مستشار به همرا بلوتوس از کاخ اخراج میشوند، توپولوف ریاست نظمیه را به دست میگیرد و برزو خان سپهسالار را از کار برکنار میکند ...
    97.2% (2248 رای)
   • توپولوف که در تمام امور دربار مقامی بدست آورده سعی میکند با بدگویی از بلوتوس و مستشار حکم قتل آن ها را از پادشاه بگیرد...
    توپولوف که در تمام امور دربار مقامی بدست آورده سعی میکند با بدگویی از بلوتوس و مستشار حکم قتل آن ها را از پادشاه بگیرد...
    97% (1895 رای)
   • درباریان مشغول فراهم کردن تدارکات ازدواج لعبت با بلوتوس هستند و نازخاتون از اینکه مستشار به خواستگاری او نرفته ناراحت است...
    درباریان مشغول فراهم کردن تدارکات ازدواج لعبت با بلوتوس هستند و نازخاتون از اینکه مستشار به خواستگاری او نرفته ناراحت است...
    97.4% (1939 رای)
   • مراسم عروسی بلوتوس و لعبت برپاست، کاترین که اجازه ورود به عروسی را ندارد به دیدن توپولوف در زندان میرود تا با هم راهی برای جلب توجه پیدا کنند...
    مراسم عروسی بلوتوس و لعبت برپاست، کاترین که اجازه ورود به عروسی را ندارد به دیدن توپولوف در زندان میرود تا با هم راهی برای جلب توجه پیدا کنند...
    97.6% (1886 رای)
   • حال جهانگیرشاه مساعد نیست، درباریان دور هم جمع میشوند که مال و اموال کاخ را بین هم تقسیم کنند و برای جانشینی پادشاه فکری کنند...
    حال جهانگیرشاه مساعد نیست، درباریان دور هم جمع میشوند که مال و اموال کاخ را بین هم تقسیم کنند و برای جانشینی پادشاه فکری کنند...
    97.2% (2046 رای)
   • مستشار و بلوتوس نزد پادشاه میروند تا او را مجاب کنند بلوتوس را به عنوان جانشین و نماینده تام الاختیار با اختیارات نامحدود معرفی کند و خودش فقط به تفریح و سرگرمی بپردازد، پادشاه موافقت میکند و مستشار برای سامان دادن به اوضاع دربار دست به کار میشود...
    مستشار و بلوتوس نزد پادشاه میروند تا او را مجاب کنند بلوتوس را به عنوان جانشین و نماینده تام الاختیار با اختیارات نامحدود معرفی کند و خودش فقط به تفریح و سرگرمی بپردازد، پادشاه موافقت میکند و مستشار برای سامان دادن به اوضاع دربار دست به کار میشود...
    97% (2155 رای)
   • با تغییرات در اداره دربار رشوه خواری رواج پیدا میکند، هرکسی که تخلف میکند با دادن پول و یا امتیازات دیگر قانون را زیر پا میگذارد در این بین خبر میرسد قیصرالسطنه خواهر پادشاه در راه قصر است و...
    با تغییرات در اداره دربار رشوه خواری رواج پیدا میکند، هرکسی که تخلف میکند با دادن پول و یا امتیازات دیگر قانون را زیر پا میگذارد در این بین خبر میرسد قیصرالسطنه خواهر پادشاه در راه قصر است و...
    96.6% (2115 رای)
   • زنان دربار آداب صحبت کردن را به کاترین می آموزند تا در مقابل قیصرالسلطنه رفتار مناسبی داشته باشد، قیصرالسلطنه از راه میرسد، ابتدا نزد پادشاه سپس به دیدن لعبت میرود تا با داماد خانواده آشنا شود...
    زنان دربار آداب صحبت کردن را به کاترین می آموزند تا در مقابل قیصرالسلطنه رفتار مناسبی داشته باشد، قیصرالسلطنه از راه میرسد، ابتدا نزد پادشاه سپس به دیدن لعبت میرود تا با داماد خانواده آشنا شود...
    97.4% (2099 رای)
   • کاترین که بعد از ماه ها انتظار دختر به دنیا می آورد همین موضوع بهانه ای میشود تا به عمارت النسا فرستاده شود اما با خواهش های کاترین پادشاه منصرف میشود و دستور میدهد کاترین، توپولوف و ژوزفین به روسیه بازگردند...
    کاترین که بعد از ماه ها انتظار دختر به دنیا می آورد همین موضوع بهانه ای میشود تا به عمارت النسا فرستاده شود اما با خواهش های کاترین پادشاه منصرف میشود و دستور میدهد کاترین، توپولوف و ژوزفین به روسیه بازگردند...
    97% (1588 رای)
   • قیصرالسلطنه که به مستشار علاقمند شده برنامه سفری را طرح میکند تا خانوادگی به اتفاق مستشار به پشت کوه بروند، مستشار از نابسامانی اوضاع دربار به ستوه آمده و در فکر چاره است...
    قیصرالسلطنه که به مستشار علاقمند شده برنامه سفری را طرح میکند تا خانوادگی به اتفاق مستشار به پشت کوه بروند، مستشار از نابسامانی اوضاع دربار به ستوه آمده و در فکر چاره است...
    97.6% (1922 رای)
   • مستشار ریشه مشکلات دربار را بیسوادی میداند به همین علت برای درباریان کلاس های آموزشی دایر میکند اما درباریان شخصیت او را به سخره میگیرند تا جایی که قیصرالسلطنه این موضوع را پیگیری میکند...
    مستشار ریشه مشکلات دربار را بیسوادی میداند به همین علت برای درباریان کلاس های آموزشی دایر میکند اما درباریان شخصیت او را به سخره میگیرند تا جایی که قیصرالسلطنه این موضوع را پیگیری میکند...
    97.2% (1848 رای)
   • مراسم پاگشای بلوتوس و لعبت برگزار میشود، به خاطر حضور قیصرالسلطنه از مستشار هم دعوت به عمل آمده، بلوتوس تلاش میکند تا قیصر و مستشار با یکدیگر ازدواج کنند...
    مراسم پاگشای بلوتوس و لعبت برگزار میشود، به خاطر حضور قیصرالسلطنه از مستشار هم دعوت به عمل آمده، بلوتوس تلاش میکند تا قیصر و مستشار با یکدیگر ازدواج کنند...
    97.6% (1750 رای)
   • قیصرالسلطنه به ازدواج با مستشار علاقمند است،بلوتوس گمان میکند با ازدواج آن دو موقعیت خودش به خطر می افتد این بار تلاش میکند مانع ازدواج آن ها شود...
    قیصرالسلطنه به ازدواج با مستشار علاقمند است،بلوتوس گمان میکند با ازدواج آن دو موقعیت خودش به خطر می افتد این بار تلاش میکند مانع ازدواج آن ها شود...
    97% (1689 رای)
   • تدارکات نامزدی قیصر السلطنه و مستشار آماده شده عروس و داماد برای نامزدی وارد مجلس میشوند ناگهان مستشار حرکتی میکند که باعث ناراحتی همه میشود...
    تدارکات نامزدی قیصر السلطنه و مستشار آماده شده عروس و داماد برای نامزدی وارد مجلس میشوند ناگهان مستشار حرکتی میکند که باعث ناراحتی همه میشود...
    96.8% (1638 رای)
   • مستشار بار دیگر پادشاه را با قرص و آمپول از مرگ نجات میدهد و این بار از هم مجازات جان سالم به در میبرد، درباریان که فکر میکنند مستشار با دواهای جادویی جان پادشاه را نجات داده همگی به دنبال دوا نزد مستشار می آیند...
    مستشار بار دیگر پادشاه را با قرص و آمپول از مرگ نجات میدهد و این بار از هم مجازات جان سالم به در میبرد، درباریان که فکر میکنند مستشار با دواهای جادویی جان پادشاه را نجات داده همگی به دنبال دوا نزد مستشار می آیند...
    97% (1859 رای)
   • با دعوای بین لعبت و بلوتوس سفیر فرانسه به دربار می آید و پیشنهاد میدهد تا لعبت طلاق بگیرد و با پسرش ازدواج کند، مستشار سعی میکند بین لعبت و بلوتوس پادرمیانی کند که...
    با دعوای بین لعبت و بلوتوس سفیر فرانسه به دربار می آید و پیشنهاد میدهد تا لعبت طلاق بگیرد و با پسرش ازدواج کند، مستشار سعی میکند بین لعبت و بلوتوس پادرمیانی کند که...
    97.2% (1661 رای)
   • مستشار برای سنجش درباریان قصد دارد از آن ها امتحان بگیرد اما درباریان هرکدام به طریقی سعی میکنند تا سوالات امتحانی را زودتر از مستشار بگیرند...
    مستشار برای سنجش درباریان قصد دارد از آن ها امتحان بگیرد اما درباریان هرکدام به طریقی سعی میکنند تا سوالات امتحانی را زودتر از مستشار بگیرند...
    96.4% (1729 رای)
   • برزو خان درصدد ازدواج با نازخاتون است اما نازخاتون به این وصلت راضی نیست خانواده تلاش میکنند تا رضایت او را جلب کنند، نازخاتون سرانجام رضایت میدهد، از طرفی مستشار از اینکه کلاس های سوادآموزی برای درباریان نتیجه ای نداشته ناراحت است...
    برزو خان درصدد ازدواج با نازخاتون است اما نازخاتون به این وصلت راضی نیست خانواده تلاش میکنند تا رضایت او را جلب کنند، نازخاتون سرانجام رضایت میدهد، از طرفی مستشار از اینکه کلاس های سوادآموزی برای درباریان نتیجه ای نداشته ناراحت است...
    97.4% (2035 رای)
   • برزو خان و نازخاتون در حال برنامه ریزی برای عروسی هستند، نازخاتون که همچنان تمایلی به ازدواج ندارد بهانه جویی میکند ، فخرالتاج و بلوتوس نزد جهانگیرشاه میروند و از برزو خان بدگویی میکنند و...
    برزو خان و نازخاتون در حال برنامه ریزی برای عروسی هستند، نازخاتون که همچنان تمایلی به ازدواج ندارد بهانه جویی میکند ، فخرالتاج و بلوتوس نزد جهانگیرشاه میروند و از برزو خان بدگویی میکنند و...
    97% (1695 رای)
   • درباریان در قصر منتظر ورود پادشاه موناکو هستند ، قیصرالسلطنه که در فکر ازدواج با پادشاه موناکو بوده وقت زیادی را صرف آرایش و زیبایی خود کرده اما ورود الیزه به کاخ باعث حیرت همگی میشود ...
    درباریان در قصر منتظر ورود پادشاه موناکو هستند ، قیصرالسلطنه که در فکر ازدواج با پادشاه موناکو بوده وقت زیادی را صرف آرایش و زیبایی خود کرده اما ورود الیزه به کاخ باعث حیرت همگی میشود ...
    96.8% (1686 رای)
   • با ورود الیزه به کاخ برزو خان به او علاقمند میشود و سعی میکند بیشتر وقتش را با الیزه بگذراند، او شروع به بهانه گیری از نازخاتون میکند...
    با ورود الیزه به کاخ برزو خان به او علاقمند میشود و سعی میکند بیشتر وقتش را با الیزه بگذراند، او شروع به بهانه گیری از نازخاتون میکند...
    97.8% (1602 رای)
   • الیزه که در فکر انتقال گاز ایران به موناکو است از برزو خان میخواهد تا امضای این قرارداد را از پادشاه بگیرد در همین حین مستشار از راه میرسد...
    الیزه که در فکر انتقال گاز ایران به موناکو است از برزو خان میخواهد تا امضای این قرارداد را از پادشاه بگیرد در همین حین مستشار از راه میرسد...
    96.8% (1681 رای)
   • صدر اعظم نسبت به ازدواج نازخاتون و مستشار بدبین است، او معتقد است مستشار برای رسیدن به قدرت به این ازدواج تن داده...
    صدر اعظم نسبت به ازدواج نازخاتون و مستشار بدبین است، او معتقد است مستشار برای رسیدن به قدرت به این ازدواج تن داده...
    97.6% (1822 رای)
   • لعبت حدس میزند که مستشار با همکاری اعتمادالملک قصد دارند جان پادشاه را بگیرند تا خود به قدرت برسند بنابراین به مستشار اخطار میدهد تا از خانواده آن ها فاصله بگیرد...
    لعبت حدس میزند که مستشار با همکاری اعتمادالملک قصد دارند جان پادشاه را بگیرند تا خود به قدرت برسند بنابراین به مستشار اخطار میدهد تا از خانواده آن ها فاصله بگیرد...
    96.8% (1647 رای)
   • لعبت و نازخاتون قصد دارند قیصرالسلطنه را سر و سامان دهند آنها فکر میکنند بابا اتی و قیصر میتوانند زوج مناسبی برای هم باشند، لعبت نزد قیصر میرود تا با او در مورد بابا اتی صحبت کند...
    لعبت و نازخاتون قصد دارند قیصرالسلطنه را سر و سامان دهند آنها فکر میکنند بابا اتی و قیصر میتوانند زوج مناسبی برای هم باشند، لعبت نزد قیصر میرود تا با او در مورد بابا اتی صحبت کند...
    96.2% (1800 رای)
   • قیصر و بابا اتی به هم علاقمند شده اند و قصد ازدواج دارند، بابا شاه مخالفت خود را با این ازدواج اعلام می کند، بابا اتی به پیشنهاد قیصر برای کسب رضایت نزد باباشاه میرود...
    قیصر و بابا اتی به هم علاقمند شده اند و قصد ازدواج دارند، بابا شاه مخالفت خود را با این ازدواج اعلام می کند، بابا اتی به پیشنهاد قیصر برای کسب رضایت نزد باباشاه میرود...
    97% (1706 رای)
   • مجلس سنا برگزار شده و اعضا در مورد خزانه با یکدیگر گفتگو میکنند، هریک از اعضا برای پر کردن خزانه پیشنهاداتی ارائه میدهند با توجه به غیبت بلوتوس در جلسه مستشار پیشنهاد میدهد تا روز دیگری برای حل مشکل خزانه گرد هم بیایند...
    مجلس سنا برگزار شده و اعضا در مورد خزانه با یکدیگر گفتگو میکنند، هریک از اعضا برای پر کردن خزانه پیشنهاداتی ارائه میدهند با توجه به غیبت بلوتوس در جلسه مستشار پیشنهاد میدهد تا روز دیگری برای حل مشکل خزانه گرد هم بیایند...
    96.4% (1547 رای)
   • مستشار قصد دارد از اموال درباریان لیستی تهیه کند و در مورد اینکه این اموال از کجا آمده اند تحقیق و بررسی کند، بنابراین درباریان اموال خود را به نام دیگران ثبت میکنند و طوری وانمود میکنند که اوضاع فلاکت بار و درآمد اندکی دارند ...
    مستشار قصد دارد از اموال درباریان لیستی تهیه کند و در مورد اینکه این اموال از کجا آمده اند تحقیق و بررسی کند، بنابراین درباریان اموال خود را به نام دیگران ثبت میکنند و طوری وانمود میکنند که اوضاع فلاکت بار و درآمد اندکی دارند ...
    96.8% (1542 رای)
   • بلوتوس در مورد مسائل مختلف اطلاعات زیادی دارد، مستشار به این موضوع شک میکند و با پیگیری متوجه میشود که بلوتوس هم از آینده به این زمان سفر کرده ...
    بلوتوس در مورد مسائل مختلف اطلاعات زیادی دارد، مستشار به این موضوع شک میکند و با پیگیری متوجه میشود که بلوتوس هم از آینده به این زمان سفر کرده ...
    96.8% (1487 رای)
   • مستشار اعتقاد دارد هیچکدام از درباریان کار خود را بلد نیستند و در پست مناسب خود قرار نگرفته اند، جهانگیرشاه تحت تاثیر حرف های او جای درباریان را با یکدیگر عوض میکند و اوضاع بدتر از پیش میشود...
    مستشار اعتقاد دارد هیچکدام از درباریان کار خود را بلد نیستند و در پست مناسب خود قرار نگرفته اند، جهانگیرشاه تحت تاثیر حرف های او جای درباریان را با یکدیگر عوض میکند و اوضاع بدتر از پیش میشود...
    96.2% (1468 رای)
   • به دنبال حمله ناموفق سرداران جهانگیرشاه به عثمانی،لشکر عثمانی از غفلت درباریان به نفع خود استفاده میکند، شهر را به توپ میندند و وارد کاخ میشوند...
    به دنبال حمله ناموفق سرداران جهانگیرشاه به عثمانی،لشکر عثمانی از غفلت درباریان به نفع خود استفاده میکند، شهر را به توپ میندند و وارد کاخ میشوند...
    97.2% (1303 رای)
   • جهانگیرشاه خواب میبیند که در مراسم تحویل سال همراه با درباریان مشغول شادی و سرور بوده و آرزو میکند پسری داشته باشد ، ناگهان آرزویش برآورده میشود...
    جهانگیرشاه خواب میبیند که در مراسم تحویل سال همراه با درباریان مشغول شادی و سرور بوده و آرزو میکند پسری داشته باشد ، ناگهان آرزویش برآورده میشود...
    96.6% (1431 رای)
   • طبق قرار قبلی شاه و درباریان به شکار میروند اما در این بین بلوتوس ناپدید میشود، درباریان گمان میکنند جهانگیرشاه و فخری بلوتوس را سر به نیست کرده اند انها در ادامه برای از میان برداشتن مستشار نقشه میکشند...
    طبق قرار قبلی شاه و درباریان به شکار میروند اما در این بین بلوتوس ناپدید میشود، درباریان گمان میکنند جهانگیرشاه و فخری بلوتوس را سر به نیست کرده اند انها در ادامه برای از میان برداشتن مستشار نقشه میکشند...
    97.6% (1220 رای)
   • نازخاتون باردار است و طبق پیشبینی داموس این نوزاد جانشین جهانگیرشاه خواهد بود، نازخاتون عقیده دارد که نوزادش پسر است بنابراین مورد حسادت درباریان قرار میگیرد از سویی درباریان شروع به تملق مستشار میکنند تا ...
    نازخاتون باردار است و طبق پیشبینی داموس این نوزاد جانشین جهانگیرشاه خواهد بود، نازخاتون عقیده دارد که نوزادش پسر است بنابراین مورد حسادت درباریان قرار میگیرد از سویی درباریان شروع به تملق مستشار میکنند تا ...
    96.2% (2086 رای)
   • لطفعلی خان قصد عزیمت به تهران را دارد، درباریان مستشار را به عنوان پادشاه جا میزنند و خود را به عنوان رعیت معرفی میکنند، آن ها طوری وانمود میکنند که مسبب اوضاع بد شهر و اداره دربار مستشار است ...
    لطفعلی خان قصد عزیمت به تهران را دارد، درباریان مستشار را به عنوان پادشاه جا میزنند و خود را به عنوان رعیت معرفی میکنند، آن ها طوری وانمود میکنند که مسبب اوضاع بد شهر و اداره دربار مستشار است ...
    96.4% (1722 رای)
   • قیصرالسلطنه باردار است بنابر پیشگویی ها نوزاد او وارث تاج و تخت پادشاهی خواهد شد، همدم به موضوع نامه لطفعلی خان مشکوک است و معتقد است که تمام این بازی ها زیر سر مستشار است و...
    قیصرالسلطنه باردار است بنابر پیشگویی ها نوزاد او وارث تاج و تخت پادشاهی خواهد شد، همدم به موضوع نامه لطفعلی خان مشکوک است و معتقد است که تمام این بازی ها زیر سر مستشار است و...
    96.2% (1553 رای)
   • در حالیکه درباریان منتظر ورود لطفعلی خان هستند نامه ای از بلوتوس میرسد، مستشار قصد دارد به بازار برود تا به صورت حضوری جزییات اخذ مالیات را برای مردم شرح دهد ...
    در حالیکه درباریان منتظر ورود لطفعلی خان هستند نامه ای از بلوتوس میرسد، مستشار قصد دارد به بازار برود تا به صورت حضوری جزییات اخذ مالیات را برای مردم شرح دهد ...
    97% (2244 رای)
   • لطفعلی خان به تهران میرسد درباریان نیما را به عنوان قاتل والی تهران معرفی میکنند و از ظلم ها و ستم هایی که نیما بر آن ها روا داشته گله و شکایت میکنند ...
    لطفعلی خان به تهران میرسد درباریان نیما را به عنوان قاتل والی تهران معرفی میکنند و از ظلم ها و ستم هایی که نیما بر آن ها روا داشته گله و شکایت میکنند ...
    96.2% (1444 رای)
   • مخبرالدوله برای تملق و به امید مقام و منصب، خبر دسیسه و توطئه های درباریان و پادشاه را به لطفعلی خان میدهد، از طرفی برزو خان و بلد الملک نیما را دستگیر کرده و قصد دارند از او اعتراف بگیرند...
    مخبرالدوله برای تملق و به امید مقام و منصب، خبر دسیسه و توطئه های درباریان و پادشاه را به لطفعلی خان میدهد، از طرفی برزو خان و بلد الملک نیما را دستگیر کرده و قصد دارند از او اعتراف بگیرند...
    96.8% (1399 رای)
   • در این قسمت نازخاتون نزد لعبت میرود و اعتراف میکند که نگارنده نامه او بوده که برای خوشحالی لعبت دست به این کار زده،با طولانی شدن غیبت بلوتوس، مستشار از لعبت میخواهد بخشی از مسئولیت های بلوتوس را به عهده بگیرد...
    در این قسمت نازخاتون نزد لعبت میرود و اعتراف میکند که نگارنده نامه او بوده که برای خوشحالی لعبت دست به این کار زده،با طولانی شدن غیبت بلوتوس، مستشار از لعبت میخواهد بخشی از مسئولیت های بلوتوس را به عهده بگیرد...
    96.4% (2044 رای)
   • مستشار به همراه نازخاتون قصد دارند به گرگان نزد لطفعلی خان بروند، درباریان از این موضوع با خبر میشوند و برای مستشار نقشه جدیدی طراحی میکنند...
    مستشار به همراه نازخاتون قصد دارند به گرگان نزد لطفعلی خان بروند، درباریان از این موضوع با خبر میشوند و برای مستشار نقشه جدیدی طراحی میکنند...
    97.2% (1134 رای)
   • درباریان مانع رفتن مستشار و نازخاتون میشوند، آن ها برای منصرف کردن مستشار توطئه های جدیدی مطرح میکنند، در این میان جهانگیرشاه نقشه ای تازه میچیند که ...
    درباریان مانع رفتن مستشار و نازخاتون میشوند، آن ها برای منصرف کردن مستشار توطئه های جدیدی مطرح میکنند، در این میان جهانگیرشاه نقشه ای تازه میچیند که ...
    96.6% (1206 رای)
   • مستشار با نقشه درباریان درگیر اعتیاد میشود، زنان دربار خبر اعتیاد مستشار را پخش میکنند ، بلدالملک از حال بد مستشار سو استفاده میکند و برای خود وام و اعتبار میگیرد...
    مستشار با نقشه درباریان درگیر اعتیاد میشود، زنان دربار خبر اعتیاد مستشار را پخش میکنند ، بلدالملک از حال بد مستشار سو استفاده میکند و برای خود وام و اعتبار میگیرد...
    95.8% (1863 رای)
   • بلد از اینکه باعث اعتیاد مستشار شده دچار عذاب وجدان میشود ، لعبت قصد جدایی دارد، او سعی میکند نازخاتون را تحت تاثیر حرف های خود قرار دهد تا او هم از مستشار جدا شود...
    بلد از اینکه باعث اعتیاد مستشار شده دچار عذاب وجدان میشود ، لعبت قصد جدایی دارد، او سعی میکند نازخاتون را تحت تاثیر حرف های خود قرار دهد تا او هم از مستشار جدا شود...
    96.8% (1519 رای)
   • درباریان که خود را عامل اعتیاد مستشار میدانند تصمیم میگیرند او را ترک دهند و موفق میشوند، لطفعلی خان در نامه ای از مسئولیت پذیری و امانت داری مستشار تشکر می کند و شخصیت او را مورد ستایش قرار میدهد...
    درباریان که خود را عامل اعتیاد مستشار میدانند تصمیم میگیرند او را ترک دهند و موفق میشوند، لطفعلی خان در نامه ای از مسئولیت پذیری و امانت داری مستشار تشکر می کند و شخصیت او را مورد ستایش قرار میدهد...
    96.4% (3628 رای)
   • درباریان تصمیم میگیرند جانشین جهانگیرشاه را از میان بردارند ، زنان دربار تمام تلاش خود را میکنند قیصر را بترسانند بلکه فرزند او تلف شود اما...
    درباریان تصمیم میگیرند جانشین جهانگیرشاه را از میان بردارند ، زنان دربار تمام تلاش خود را میکنند قیصر را بترسانند بلکه فرزند او تلف شود اما...
    96.6% (1430 رای)
   • بلوتوس پس از مدت ها غیبت با ظاهری جدید وارد میشود و موجب بیهوش شدن قیصر و در نتیجه از دست رفتن بچه اش میشود ، بلوتوس برای موجه کردن غیبتش میگوید که نزد خواهر بیمارش به یونان رفته ...
    بلوتوس پس از مدت ها غیبت با ظاهری جدید وارد میشود و موجب بیهوش شدن قیصر و در نتیجه از دست رفتن بچه اش میشود ، بلوتوس برای موجه کردن غیبتش میگوید که نزد خواهر بیمارش به یونان رفته ...
    95% (1444 رای)
   • از آنجا که سالگرد تاجگذاری جهانگیرشاه نزدیک است بلوتوس پیشنهاد می کند نمایش تئاتری در این روز اجرا شود، مستشار و بلوتوس به دنبال نمایشنامه ای فاخر هستند تا آن را ارائه دهند اما جهانگیرشاه پیشنهاد دیگری دارد...
    از آنجا که سالگرد تاجگذاری جهانگیرشاه نزدیک است بلوتوس پیشنهاد می کند نمایش تئاتری در این روز اجرا شود، مستشار و بلوتوس به دنبال نمایشنامه ای فاخر هستند تا آن را ارائه دهند اما جهانگیرشاه پیشنهاد دیگری دارد...
    96.4% (1408 رای)
   • درباریان برای دریافت نقش نزد بلوتوس میروند و هر یک با پرداخت مبلغی نقشی برای خود میخرند، مستشار بازیگران را برای اجرای بهتر آماده می کند ، سرانجام روز موعود فرا میرسد ...
    درباریان برای دریافت نقش نزد بلوتوس میروند و هر یک با پرداخت مبلغی نقشی برای خود میخرند، مستشار بازیگران را برای اجرای بهتر آماده می کند ، سرانجام روز موعود فرا میرسد ...
    96.4% (1394 رای)
   • درباریان به تقلید از مستشار، بلوتوس و نازخاتون قهوه تلخ را سر میکشند و قدم به دنیای امروزی میگذارند ، نیما سعی میکند جایی برای سکونت خود و همراهانش فراهم کند...
    درباریان به تقلید از مستشار، بلوتوس و نازخاتون قهوه تلخ را سر میکشند و قدم به دنیای امروزی میگذارند ، نیما سعی میکند جایی برای سکونت خود و همراهانش فراهم کند...
    96.4% (1276 رای)
   • درباریان که تجربه زندگی آپارتمانی را ندارند با چالش های جدیدی روبرو میشوند، رفتار درباریان موجب اذیت و آزار همسایه ها میشود...
    درباریان که تجربه زندگی آپارتمانی را ندارند با چالش های جدیدی روبرو میشوند، رفتار درباریان موجب اذیت و آزار همسایه ها میشود...
    97.4% (1105 رای)
   • نیما نازخاتون، جهانگیرشاه و بابا اتی را همراه خود به دانشگاه تهران می برد تا ماجرای سفرش در زمان را شرح دهد و به معرفی جهانگیرشاه میپردازد اما ...
    نیما نازخاتون، جهانگیرشاه و بابا اتی را همراه خود به دانشگاه تهران می برد تا ماجرای سفرش در زمان را شرح دهد و به معرفی جهانگیرشاه میپردازد اما ...
    96.4% (1136 رای)
   • حضور درباریان در آپارتمان موجب هرج و مرج و خراب شدن اسباب و وسایل ساختمان میشود، درحالیکه مردان دربار در آسانسور گیر کرده اند زنان به مزون لباس رفته اند ، پس از مدتی خبر میرسد که برزو ناپدید شده ...
    حضور درباریان در آپارتمان موجب هرج و مرج و خراب شدن اسباب و وسایل ساختمان میشود، درحالیکه مردان دربار در آسانسور گیر کرده اند زنان به مزون لباس رفته اند ، پس از مدتی خبر میرسد که برزو ناپدید شده ...
    96% (1289 رای)
   • درباریان نزد جهانگیرشاه می آیند و به او گوشزد میکنند که از شکوه و مقام او کم شده و رفتارش هیچ شباهتی به پادشاه ندارد، آن ها عقیده دارند مستشار برای تضعیف قدرت همایونی آنها را در آپارتمان محبوس کرده، از طرفی پرنیان از اوضاع ساختمان ناراضی است و نیما را مسبب این وضعیت میداند...
    درباریان نزد جهانگیرشاه می آیند و به او گوشزد میکنند که از شکوه و مقام او کم شده و رفتارش هیچ شباهتی به پادشاه ندارد، آن ها عقیده دارند مستشار برای تضعیف قدرت همایونی آنها را در آپارتمان محبوس کرده، از طرفی پرنیان از اوضاع ساختمان ناراضی است و نیما را مسبب این وضعیت میداند...
    95.8% (1228 رای)
   • درباریان در حال تدارکات جشنی به مناسبت چهارمین سالگرد تاجگذاری جهانگیرشاه هستند از طرفی قرار بر این میشود که در این مراسم برای نشان دادن اقتدار همایونی طوری وانمود شود که جهانگیرشاه قصد دارد گردن مستشار را از تن جدا کند...
    درباریان در حال تدارکات جشنی به مناسبت چهارمین سالگرد تاجگذاری جهانگیرشاه هستند از طرفی قرار بر این میشود که در این مراسم برای نشان دادن اقتدار همایونی طوری وانمود شود که جهانگیرشاه قصد دارد گردن مستشار را از تن جدا کند...
    96.2% (1264 رای)
   • با وکالت بلوکات نیما آزاد میشود، زیبا مسئولیت تدارکات جشن تاجگذاری را به عهده گرفته ،سرانجام مراسم برپا میشود اعتماد و داموس نیما را برای گردن زنی آماده میکنند...
    با وکالت بلوکات نیما آزاد میشود، زیبا مسئولیت تدارکات جشن تاجگذاری را به عهده گرفته ،سرانجام مراسم برپا میشود اعتماد و داموس نیما را برای گردن زنی آماده میکنند...
    97% (1046 رای)
   • با گزارش پرنیان تمام درباریان توسط پلیس دستگیر شده اند، پلیس قصد دارد اطلاعاتی از آن ها کسب کند ولی درباریان نمیتوانند منظور خود را برسانند و اوضاع پیچیده تر از قبل میشود ...
    با گزارش پرنیان تمام درباریان توسط پلیس دستگیر شده اند، پلیس قصد دارد اطلاعاتی از آن ها کسب کند ولی درباریان نمیتوانند منظور خود را برسانند و اوضاع پیچیده تر از قبل میشود ...
    95.4% (1247 رای)
   • درباریان پس از آزادی موظف شده اند برای تامین مخارج خود کار کنند، نیما تصمیم میگیرد به شهر خود برگردد و کاری برای خود دست و پا کند، زنان دربار هم تحت تاثیر حرف های زیبا به فکر برپایی مزون هستند...
    درباریان پس از آزادی موظف شده اند برای تامین مخارج خود کار کنند، نیما تصمیم میگیرد به شهر خود برگردد و کاری برای خود دست و پا کند، زنان دربار هم تحت تاثیر حرف های زیبا به فکر برپایی مزون هستند...
    96.2% (1205 رای)
   • جهانگیرشاه که به زیبا علاقمند شده قصد دارد از او خواستگاری کند بنابراین از نیما میخواهد که یک کافی شاپ مناسب رزرو کند تا در حضور جمع از زیبا خواستگاری کند، درباریان در ضمن مراسم قهوه ای را مینوشند که ...
    جهانگیرشاه که به زیبا علاقمند شده قصد دارد از او خواستگاری کند بنابراین از نیما میخواهد که یک کافی شاپ مناسب رزرو کند تا در حضور جمع از زیبا خواستگاری کند، درباریان در ضمن مراسم قهوه ای را مینوشند که ...
    96.8% (1027 رای)
   • درباریان همگی به همراه افرادی که به تازگی با آن ها آشنا شده اند به زمان قدیم برگشته اند، بلوکات، پرنیان و فریدون که هیچ تجربه ای از وضع موجود ندارند به دنبال راهی برای رهایی هستند ...
    درباریان همگی به همراه افرادی که به تازگی با آن ها آشنا شده اند به زمان قدیم برگشته اند، بلوکات، پرنیان و فریدون که هیچ تجربه ای از وضع موجود ندارند به دنبال راهی برای رهایی هستند ...
    96.6% (1089 رای)
   • بلوکات، پرنیان و فریدون که در زندان هستند توسط قبله عالم مورد عفو قرار میگیرند و آزاد میشوند، نیما آداب معاشرت با جهانگیرشاه را به آن ها آموزش میدهد، رفتار آن ها جهانگیرشاه را تحت تاثیر قرار میدهد بطوریکه...
    بلوکات، پرنیان و فریدون که در زندان هستند توسط قبله عالم مورد عفو قرار میگیرند و آزاد میشوند، نیما آداب معاشرت با جهانگیرشاه را به آن ها آموزش میدهد، رفتار آن ها جهانگیرشاه را تحت تاثیر قرار میدهد بطوریکه...
    96.8% (1107 رای)
   • جهانگیرشاه زیبا را به صورت خصوصی به یک مهمانی شام دعوت میکند تا از او خواستگاری کند، در این بین قیصر السلطنه و بابا اتی از راه میرسند و متوجه موضوع میشوند...
    جهانگیرشاه زیبا را به صورت خصوصی به یک مهمانی شام دعوت میکند تا از او خواستگاری کند، در این بین قیصر السلطنه و بابا اتی از راه میرسند و متوجه موضوع میشوند...
    96.6% (1124 رای)
   • فخرالتاج که متوجه علاقه جهانگیرشاه به زیبا شده برای قتل پادشاه نقشه میکشد، شب فرا میرسد و فخرالتاج به امید مرگ شاه نقشه را عملی میکند اما...
    فخرالتاج که متوجه علاقه جهانگیرشاه به زیبا شده برای قتل پادشاه نقشه میکشد، شب فرا میرسد و فخرالتاج به امید مرگ شاه نقشه را عملی میکند اما...
    96.4% (1140 رای)
   • فخرالتاج به دنبال کسی است که قتل جهانگیرشاه را به گردن او بیندازد بنابراین بلد الملک و برزو خان را مامور میکند تا قاتل جهانگیرشاه را پیدا و معرفی کنند، بلد و برزو با تمام افراد دربار صحبت میکنند تا قاتل را بیابند در نهایت...
    فخرالتاج به دنبال کسی است که قتل جهانگیرشاه را به گردن او بیندازد بنابراین بلد الملک و برزو خان را مامور میکند تا قاتل جهانگیرشاه را پیدا و معرفی کنند، بلد و برزو با تمام افراد دربار صحبت میکنند تا قاتل را بیابند در نهایت...
    97.6% (1381 رای)
   • دامبول، پرنیان، داموس و مستشار به عنوان مظنون معرفی میشوند، فخرالتاج پیشنهاد میدهد مستشار را به عنوان قاتل معرفی و سپس گردن بزنند، نازخاتون به مستشار پیشنهاد فرار میدهد ...
    دامبول، پرنیان، داموس و مستشار به عنوان مظنون معرفی میشوند، فخرالتاج پیشنهاد میدهد مستشار را به عنوان قاتل معرفی و سپس گردن بزنند، نازخاتون به مستشار پیشنهاد فرار میدهد ...
    96% (1053 رای)
   • جهانگیرشاه بعد از اصابت ضربه به سرش به دوران قبل از پادشاهی خود که درواقع چوپان والی تهران بوده برگشته و رفتارش با درباریان تغییر کرده و...
    جهانگیرشاه بعد از اصابت ضربه به سرش به دوران قبل از پادشاهی خود که درواقع چوپان والی تهران بوده برگشته و رفتارش با درباریان تغییر کرده و...
    96% (1086 رای)
   • مستشار از تغییر شخصیت جهانگیرشاه استقبال میکند و از این وضعیت برای بهبود اوضاع دربار استفاده می کند، به نحوی که تمام قوانین دربار تغییر میکند و جهانگیرشاه راه عدالت را در پیش میگیرد اما...
    مستشار از تغییر شخصیت جهانگیرشاه استقبال میکند و از این وضعیت برای بهبود اوضاع دربار استفاده می کند، به نحوی که تمام قوانین دربار تغییر میکند و جهانگیرشاه راه عدالت را در پیش میگیرد اما...
    96.8% (1105 رای)
   • درباریان از رفتار جدید جهانگیرشاه ناراضی اند، آن ها با دادن رشوه، از باباشاهمیخواهند ملک و مقامی به آن ها بدهد، باباشاه به ظاهر در حال همکاری با آن هاست اما در نهایت...
    درباریان از رفتار جدید جهانگیرشاه ناراضی اند، آن ها با دادن رشوه، از باباشاهمیخواهند ملک و مقامی به آن ها بدهد، باباشاه به ظاهر در حال همکاری با آن هاست اما در نهایت...
    96.2% (939 رای)
   • قیصرالسلطنه، فخرالتاج، بلد،برزو و اعتمادالملک به هر دری زده اند تا اوضاع دربار به گذشته برگردد اما نتیجه ای نگرفته اند، به پیشنهاد فخرالتاج همگی در اتاق جهانگیرشاه جمع میشوند تا اتفاقی که سبب فراموشی شاه شده را تکرار کنند به امید اینکه شخصیت جهانگیرشاه تغییر کند یا بمیرد...
    قیصرالسلطنه، فخرالتاج، بلد،برزو و اعتمادالملک به هر دری زده اند تا اوضاع دربار به گذشته برگردد اما نتیجه ای نگرفته اند، به پیشنهاد فخرالتاج همگی در اتاق جهانگیرشاه جمع میشوند تا اتفاقی که سبب فراموشی شاه شده را تکرار کنند به امید اینکه شخصیت جهانگیرشاه تغییر کند یا بمیرد...
    96.6% (1021 رای)
   • فخر التاج تحت تاثیر حرف های زیبا از غیبت طولانی بلوتوس عصبانی میشود و از جناب بلوکات بخواهد تا طلاق لعبت را به صورت غیابی بگیرد، لعبت مهریه اش را هم به اجرا میگذارد...
    فخر التاج تحت تاثیر حرف های زیبا از غیبت طولانی بلوتوس عصبانی میشود و از جناب بلوکات بخواهد تا طلاق لعبت را به صورت غیابی بگیرد، لعبت مهریه اش را هم به اجرا میگذارد...
    96.8% (1285 رای)
   • طلاق لعبت به صورت غیابی انجام میشود، فخر التاج و لعبت به همین مناسبت جشنی به نام پا طلاقی برپا میکنند، زنان دربار تحت تاثیر قرار میگیرند و در پی چشم و هم چشمی همگی درخواست طلاق میدهند...
    طلاق لعبت به صورت غیابی انجام میشود، فخر التاج و لعبت به همین مناسبت جشنی به نام پا طلاقی برپا میکنند، زنان دربار تحت تاثیر قرار میگیرند و در پی چشم و هم چشمی همگی درخواست طلاق میدهند...
    94.2% (1273 رای)
   • زنان پس از طلاق به فکر برپایی جشن و رفتن به مسافرت هستند، فخرالتاج قوانین دربار را به آن ها گوشزد میکند و مخالفت خود را اعلام میکند، بنابراین همه زنان مطلقه به طلاق سرای اختر میروند ...
    زنان پس از طلاق به فکر برپایی جشن و رفتن به مسافرت هستند، فخرالتاج قوانین دربار را به آن ها گوشزد میکند و مخالفت خود را اعلام میکند، بنابراین همه زنان مطلقه به طلاق سرای اختر میروند ...
    95.2% (995 رای)
   • بابا اتی با لفاظی سعی میکند دل قیصرالسلطنه را به دست آورد اما قیصر به او بی اعتنایی میکند،جهانگیرشاه از نیما میخواهد برای او یک تلویزیون مهیا کند ، پیدا کردن یک دستگاه تلویزیون در آن زمان کار سختی است، نیما برای کمک از بلوکات مشورت میگیرد اما...
    بابا اتی با لفاظی سعی میکند دل قیصرالسلطنه را به دست آورد اما قیصر به او بی اعتنایی میکند،جهانگیرشاه از نیما میخواهد برای او یک تلویزیون مهیا کند ، پیدا کردن یک دستگاه تلویزیون در آن زمان کار سختی است، نیما برای کمک از بلوکات مشورت میگیرد اما...
    96% (1414 رای)
   • درباریان برای جهانگیرشاه تلویزیونی مهیا کرده اند که خود در آن به اجرای برنامه میپردازند و تمام طول روز را به بطالت و بیهودگی میگذرانند، فخرالتاج به این وضعیت اعتراض میکند و تلویزیون را به اندرونی میبرد تا در کنار زنان به تماشا بنشینند...
    درباریان برای جهانگیرشاه تلویزیونی مهیا کرده اند که خود در آن به اجرای برنامه میپردازند و تمام طول روز را به بطالت و بیهودگی میگذرانند، فخرالتاج به این وضعیت اعتراض میکند و تلویزیون را به اندرونی میبرد تا در کنار زنان به تماشا بنشینند...
    95.4% (1169 رای)
   • با ناپدید شدن لعبت، برزو خان و بلدالملک در شهر به دنبال سرنخی از او میگردند اما درواقع هیچکس به این موضوع اهمیتی نمیدهد و دربار روال عادی خود را طی میکند، تا اینکه نامه ای از لعبت میرسد ...
    با ناپدید شدن لعبت، برزو خان و بلدالملک در شهر به دنبال سرنخی از او میگردند اما درواقع هیچکس به این موضوع اهمیتی نمیدهد و دربار روال عادی خود را طی میکند، تا اینکه نامه ای از لعبت میرسد ...
    94.8% (1125 رای)
   • یکی از راهزنان برای دریافت پول به نظمیه میرود، برزو و بلد راهزن را تعقیب میکنند تا مخفیگاه آن ها را پیدا کنند به این امید که لعبت را نجات دهند اما...
    یکی از راهزنان برای دریافت پول به نظمیه میرود، برزو و بلد راهزن را تعقیب میکنند تا مخفیگاه آن ها را پیدا کنند به این امید که لعبت را نجات دهند اما...
    94.4% (7426 رای)

   سایر عوامل سریال قهوه تلخ

   نقد‌های سریال قهوه تلخ

   • مرور کارنامه بازیگری جواد عزتی | لب مرز

    در اوایل دهه هشتاد کسی باورش نمی شد جواد عزتی، در سال های پایانی دهه نود به یکی از مهم ترین بازیگران سینمای ایران تبدیل شود؛ حضورش در فیلم های کمدی باعث فروش چند برابری آن ها شود و سنگینی حضورش در درام های اجتماعی، کیفیتی مضاعف به آن ها ببخشد.

    آن روزها جواد عزتی بازیگر نقش های فرعی سریال های طنز بود. به سختی می توان او را در نقش پیک غذا در قسمت نوزدهم سریال من یک مستاجرم (۱۳۸۳) به یاد آورد یا در نقش کمک خلبان ملکی ایرلاین در کمربندها را ببندیم (۱۳۸۳). در فاصله دیده شدنش در نقش بابا اتی در سریال قهوه تلخ (۱۳۸۹)، در نقش های فرعی سریال های طنز ظاهر می شد اما برای تبدیل شدن به بازیگری که اعتماد کارگردان ها را برای سپردن نقش های اصلی به خود جلب می کند، نیازمند تجربه بیشتری بود. حضور در سریال سرزمین کهن (۱۳۸۷) به دلیل توقیف شدن سریال، کمکی به کارنامه بازیگری جواد عزتی نکرد، آفریقا (۱۳۸۹) به شکل عجیبی هیچگاه اکران نشد و بازی خوبش میان انبوه بازیگران سریال مثل هیچ کس (۱۳۸۷) گم شد.

   • نگاهی به سریال «قهوه تلخ»؛ از نقد مردمان تا هجو حاکمان

    حدود سه دهه می شود که هر بار درباره ی کمد در محصولات سینمایی و تلویزیونی ایران صحبت می کنیم، نام مهران مدیری به عنوان چهره ای تاثیرگذار به میان می آید که تاثیر ساخته ها و حضور شخص او حتی از فرهنگ عامه نیز فراتر رفته است. در میان کمدی هایی که مدیری ساخته، سریال «قهوه تلخ» نمونه بحث برانگیز و ویژه ای است؛ فراتر از این که اولین تجربه او خارج از چارچوب تولید رسانه ملی به حساب می آید و در شکل اجرا نیز با سلیقه و الگوی موجود در دیگر سریال های او تمایز آشکاری دارد، تفاوت اصلی «قهوه تلخ» در رویکرد طنزآمیز و نگاه رندانه به موقعیت و جایگاه شخصیت های داستان است. انتشار دوباره «قهوه تلخ» بهانه ای شد تا در فیلیمو شات از منظر همین تفاوت نگاهی داشته باشیم به این سریال محبوب و پرمخاطب.

   دیدگاه‌های سریال قهوه تلخ

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت