بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن قهرمانان نقابدار

   انیمیشن قهرمانان نقابدار

   PJ Masks

   86 % (95171)
   5.6 /10
   مناسب برای بالای 6 سال
   کارگردان: کریستین د ویتا - مرل آن ریدلی
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %84.2
     %84.2 (11,947)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2
     %84.8
     %84.8 (7,587)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %84
     %84 (6,892)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %84.4
     %84.4 (7,457)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %84
     %84 (6,829)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %85.2
     %85.2 (26,977)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     رایگان
     %89.4
     %89.4 (692)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     رایگان
     %85.4
     %85.4 (623)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     رایگان
     %87.2
     %87.2 (590)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     رایگان
     %88.4
     %88.4 (581)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     رایگان
     %88
     %88 (590)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     رایگان
     %88.8
     %88.8 (1,311)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13
     %87.2
     %87.2 (394)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14
     %85.4
     %85.4 (345)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15
     %90.2
     %90.2 (961)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16
     %86.6
     %86.6 (221)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17
     %85.4
     %85.4 (245)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18
     %90
     %90 (1,165)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19
     %83.4
     %83.4 (24)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20
     %96.2
     %96.2 (21)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21
     %89.4
     %89.4 (113)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 21

   دیدگاه‌های انیمیشن قهرمانان نقابدار

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوب بود عالی

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من از این کارتون خیلی خییییییییییییییییییییییییییییییلیی زززززززززززیاااااااادددددد خخخخخخخخخووووووشششششممممم مممممیییییااااااااااادددددددددد

   • u
    ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من عاشق این کارتون شدم عالی

   • u
    ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ماجراجویی در پاریس بهتره

   • u
    ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بینطرھ

   • u
    ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من از این کارتون خیلی خییییییییییییییییییییییییییییییلیی زززززززززززیاااااااادددددد خخخخخخخخخووووووشششششممممم مممممیییییااااااااااادددددددددد

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عاشق گروه شب نقاب هستم

   • u
    ۹ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالییی بود 😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

   • u
    ۹ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی خوب

   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    از دختر کفشدوزکی خیلی قشتگ تر است

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود عالی

   • u
    ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود