بستن
تاریخچه جستجو
   سریال اتاق شماره 9

   اتاق شماره 9

   Room No 9
   93 % (2925)
   8.1/10
   مناسب برای بالای 13 سال
   عاشقانه - خانوادگی - محصول کره جنوبی - 2018

    • قسمت 1
     رایگان
     %87
     %87 (450)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %94.8
     %94.8 (172)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %93
     %93 (142)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %93.8
     %93.8 (131)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %93.8
     %93.8 (108)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %94.4
     %94.4 (109)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %96
     %96 (117)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %96.4
     %96.4 (112)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %96.6
     %96.6 (104)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %95.2
     %95.2 (106)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %96.8
     %96.8 (123)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %95
     %95 (109)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %95.8
     %95.8 (103)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %95.2
     %95.2 (113)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %94.2
     %94.2 (115)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %92.2
     %92.2 (437)

     داستان این سریال در مورد دو زن می باشد که بدن های آنها جابجا می شود؛ کیم هه سون وکیلی است که در همه دادگاه های خود برنده بوده است. او با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره 9 دیدار می کند جایی که بدن های آنها با هم عوض می شود. در این بین کیم یونگ کوانگ در تلاش است تا بدن این دو نفر را بحالت اصلی خودشان برگرداند…

     دانلود فصل 1 قسمت 16

   دیدگاه‌های سریال اتاق شماره 9

   • u
    ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    میشه دوبله کنیددد

   • u
    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سريال خوبى بود دوست داشتم

   • u
    ۲۹ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگ ،پیچیده و بی نظیر بود 🙃👌

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    جالب و دیدنی و متفاوت

   • u
    ۶ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    کمی پیچیده اما جالب وزیبا

   • u
    ایمان حقگو ۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی بود و اموزنده

   • u
    شیرین ۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی دوسش داشتم

   • u
    ۱۸ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب تموم شد🤩

   • u
    ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    👌👌👌

   • u
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    پاتریک ۳ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فیلم قشنگیه اما فیلمیو خیلی ضعیف عمل کرده یه خط در میون نگا کردم

   • u
    reyhaneh ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه ولی کاشکی هه یی و جوجین با هم ازدواج می کردن لطفا کری ای بیشتر بزارین ممنون

   • u
    reyhaneh ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    جزو فیلمایی هست که نمی تونین فراموشش کنین هرگز