بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های پارسا پیروزفر

   یاغی
   به زودی
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1400 - ایران

   بی حسی موضعی
   59%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   گلن گری گلن راس
   89%

   فیلم تئاتر

   1393 - ایران

   سنگ ها در جیب هایش
   94%

   فیلم تئاتر

   1392 - ایران

   زندگی جای دیگریست
   87%

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   اینجا بدون من
   95%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   شبانه روز
   69%
   4.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   زن زیادی
   90%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   وقت چیدن گردوها
   71%
   5.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1382 - ایران

   عروس خوش قدم
   89%

   خانوادگی - کمدی

   1380 - ایران

   دختران انتظار
   89%
   5.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1378 - ایران

   اعتراض
   89%
   6.1/10

   1378 - ایران - زیرنویس دارد

   شیدا
   93%
   6.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1377 - ایران

   مرسدس
   76%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد