بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های لیلا حاتمی

   ما همه با هم هستیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   58%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   ما همه با هم هستیم
   64%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ما همه با هم هستیم (مخصوص ناشنوایان)
   61%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   نهنگ آبی
   87%

   عاشقانه - خانوادگی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مردی بدون سایه
   74%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   نهنگ آبی ( مخصوص ناشنوایان )
   80%

   عاشقانه - خانوادگی

   1397 - ایران

   رگ خواب
   87%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   حکایت دریا
   68%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   77%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   من
   78%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دوران عاشقی
   87%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   در دنیای تو ساعت چند است
   85%
   7.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   من (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   72%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   در دنیای تو ساعت چند است (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   83%
   7.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   پله آخر
   83%

   خانوادگی - عاشقانه

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   سعادت آباد
   80%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   پرسه در مه
   79%
   6.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   چهل سالگی
   78%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   بی پولی
   90%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   هر شب تنهایی
   80%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   شاعر زباله ها
   78%
   5.5/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1384 - ایران

   حکم
   81%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   سالاد فصل
   84%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   سیمای زنی در دوردست
   68%

   عاشقانه - خانوادگی

   1382 - ایران

   مربای شیرین
   83%
   4.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1380 - ایران

   آب و آتش
   86%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   شیدا
   93%
   6.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1377 - ایران