بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های جمشید هاشم پور

   نیسان آبی
   89%

   خانوادگی - کمدی

   1400 - ایران

   بوی خون
   83%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   آقازاده (مخصوص ناشنوایان)
   84%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   آقازاده
   89%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مأموریت غیرممکن
   66%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ژن خوک (مخصوص ناشنوایان)
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   ژن خوک
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سرکوب
   63%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   درخونگاه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه (مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   هایلایت
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   دارکوب
   93%
   5.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ملی و راه های نرفته اش
   92%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ملی و راه های نرفته اش (مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   انزوا
   90%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   هاری
   83%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   روزگاری عشق و خیانت
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   هیس دخترها فریاد نمی زنند
   95%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   گام های شیدایی
   69%

   اکشن - هیجان انگیز

   1391 - ایران

   زنها شگفت انگیزند
   86%

   کمدی - خانوادگی

   1389 - ایران

   ازدواج در وقت اضافه
   86%
   3.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1388 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   خیابان بیست و چهارم
   81%
   4.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1387 - ایران

   تردید
   75%
   6.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   استشهادی برای خدا
   85%

   تاریخی

   1386 - ایران

   قتل آنلاین
   86%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   رازها
   76%
   4.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1383 - ایران

   جنایت
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   واکنش پنجم
   94%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قارچ سمی
   82%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   مسافر ری
   90%

   تاریخی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   آواز قو
   90%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   رنجر
   93%

   اکشن - جنگی

   1378 - ایران

   سهراب
   74%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   هیوا
   82%

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   چشم عقاب
   93%

   اکشن - هیجان انگیز

   1377 - ایران

   زخمی
   93%
   4.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   زخمی - پشت صحنه
   82%
   4.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   عقرب
   92%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   عقرب - پشت صحنه
   89%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   لاک پشت
   88%
   5.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   گروگان
   91%
   4.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1374 - ایران

   ویرانگر
   90%

   اکشن - ماجراجویی

   1374 - ایران

   سربلند
   88%
   3.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران

   نیش
   91%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   ضربه طوفان
   87%
   4.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   1372 - ایران

   قافله
   90%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   افعی
   91%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1371 - ایران

   طعمه
   83%
   4.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   تماس شیطانی
   77%
   4.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   گلها و گلوله ها
   88%
   2.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   قهرمان
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   مادر
   97%
   8.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران - زیرنویس دارد

   روز باشکوه
   86%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد

   تیغ و ابریشم
   78%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1364 - ایران - زیرنویس دارد

   یوزپلنگ
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1364 - ایران

   تاراج
   94%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران

   نقطه ضعف
   84%
   7.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران