بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های حامد بهداد

   می خواهم زنده بمانم
   89%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   می خواهم زنده بمانم (مخصوص نابینایان)
   80%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   دل
   77%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   دل (مخصوص ناشنوایان)
   75%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دل (مخصوص نابینایان)
   76%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   تیتراژ در سینمای ایران
   89%

   مستند - پژوهشی

   1397 - ایران

   جان دار
   94%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قصر شیرین
   87%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   قصر شیرین (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   85%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   قصر شیرین (مخصوص ناشنوایان)
   79%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   قصر شیرین (مخصوص نابینایان)
   83%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   مارموز
   78%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خانه دختر
   76%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   مارموز (مخصوص ناشنوایان)
   70%
   4.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   نیمه شب اتفاق افتاد
   92%
   5.8/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   هیهات
   80%

   تاریخی

   1395 - ایران

   هفت ماهگی
   90%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کاناپه
   88%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1392 - ایران

   زندگی جای دیگریست
   87%

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   فرزند چهارم
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   داستایوفسکی ، آنتن و چند داستان دیگر
   62%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1391 - ایران

   بیتابی بیتا
   65%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران

   پله آخر
   83%

   خانوادگی - عاشقانه

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   قبرستان غیرانتفاعی
   69%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   سعادت آباد
   80%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   انتهای خیابان هشتم
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   لطفا مزاحم نشوید
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   مردی که گیلاس هایش را خورد
   69%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   موج سوم
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   هفت دقیقه تا پاییز
   84%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   دلخون
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   شبانه روز
   69%
   4.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   مجنون لیلی
   86%
   4.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1386 - ایران

   دایره زنگی
   92%
   6.8/10

   خانوادگی - کمدی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   خواهرخوانده
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   هر شب تنهایی
   80%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   کافه ستاره
   89%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   پیشنهاد بی شرمانه به نقاش مرده
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   بوتیک
   84%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران - زیرنویس دارد