بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فردین خلعتبری

   جمشیدیه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   تیغ و ترمه
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   سورنجان
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   بهت
   73%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جشن دلتنگی
   81%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   خانه کاغذی
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   کفش هایم کو
   92%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کفش هایم کو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   داره صبح میشه
   69%
   4.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   پنجاه قدم آخر
   87%

   اکشن - جنگی

   1392 - ایران

   ترانه های قدیمی
   82%

   فیلم تئاتر

   1392 - ایران

   شاهگوش
   92%
   5.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1392 - ایران

   گناهکاران
   91%
   5.7/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   بشارت به شهروند هزاره سوم
   74%
   3.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   آزمایشگاه
   81%
   4.3/10

   کمدی - عاشقانه

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آدم باش، آدم
   75%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   آبگوشت مکبث
   65%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   آن روی سکه
   79%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   بازی در بازی
   77%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   بی ستون چهل ستون
   74%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   پادرازی
   80%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   قصه گمشده
   72%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   قهر و آشتی
   80%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   شب سگی، معجزه صبح
   73%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   کبوتران خسته
   71%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   مأموریت فرخنده
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   ت مثل تقلب
   74%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   تخمه ژاپنی
   70%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   ته توی قضایا از دو طرف
   62%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   دو برادر دو زن
   66%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   دوربین نه چندان مخفی
   66%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   یک بقچه توهم
   70%

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   سوگواری صمیمانه
   61%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   لطفا مزاحم نشوید
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   روز از نو
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   روی خط صفر
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   چه کسی امیر را کشت
   73%
   5.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   داستان پاییزی
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   به رنگ ارغوان
   91%
   6.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1383 - ایران

   گل یخ
   94%
   4.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   پروانه ای در باد
   83%
   7.3/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1382 - ایران

   کما
   95%
   5.5/10

   خانوادگی - کمدی

   1382 - ایران

   هم نفس
   93%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   مانی و ندا
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   چشم های تقریبا نگران
   69%

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران