بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فرامرز قریبیان

   خروج (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بهشت گمشده
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ۳۶۰ درجه
   86%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   شبی با ستاره ها
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   تنهایی
   80%

   اکشن - هیجان انگیز

   1392 - ایران

   گناهکاران
   91%
   5.7/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   باغ قرمز
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   کارناوال مرگ
   90%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   مرد بارانی
   79%
   4.7/10

   1378 - ایران

   یک قدم تا مرگ
   86%

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   چشم عقاب
   93%

   اکشن - هیجان انگیز

   1377 - ایران

   روی خط مرگ
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1375 - ایران

   ارابه مرگ
   89%
   4.5/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   قانون
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1374 - ایران

   مروارید سیاه
   78%

   اکشن - ماجراجویی

   1373 - ایران

   تجارت
   81%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   می خواهم زنده بمانم
   94%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   گریز
   88%
   4.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   طعمه
   82%
   4.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   تبعیدی ها
   89%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   ردپای گرگ
   81%
   5.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   مرگ پلنگ
   88%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1368 - ایران

   دلار
   79%
   4.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1367 - ایران

   جدال در تاسوکی
   84%

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   گردباد
   89%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   پایگاه جهنمی
   88%
   4.0/10

   اکشن - جنگی

   1363 - ایران

   ریشه در خون
   84%
   3.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران

   سناتور
   88%
   5.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   سفیر
   86%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1361 - ایران