بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فاطمه معتمدآریا

   جان دار
   94%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بنفشه آفریقایی
   88%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   بنفشه آفریقایی (مخصوص نابینایان)
   79%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   آباجان
   93%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   حکایت دریا
   67%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   76%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   در سکوت
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   بهمن
   70%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   نامه هایی به تب
   69%

   1393 - ایران

   موش خوش صدا
   70%

   انیمیشن - ماجراجویی

   1392 - ایران

   اینجا بدون من
   95%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   پری ناز
   73%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   می زاک
   70%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   نیلوفر
   89%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   تقاطع
   91%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   گیلانه
   91%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   1383 - ایران

   عزیزم من کوک نیستم
   80%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   مرد عوضی
   92%
   6.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   خاله قورباغه و آقا پسر
   82%

   خانوادگی - کودک

   1375 - ایران

   مرد آفتابی
   94%

   خانوادگی - کمدی

   1374 - ایران

   روسری آبی
   97%
   6.8/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1373 - ایران

   ناصرالدین شاه آکتور سینما
   87%
   7.3/10

   خانوادگی - کمدی

   1370 - ایران - زیرنویس دارد

   یک بار برای همیشه
   90%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   شهر موش ها
   91%
   7.3/10

   خانوادگی - کودک

   1364 - ایران - زیرنویس دارد