بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های رویا تیموریان

   هم گناه (مخصوص ناشنوایان)
   87%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   هم گناه
   92%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   هم گناه (مخصوص نابینایان)
   82%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   خانه دختر
   75%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   91913
   64%

   فیلم تئاتر

   1393 - ایران

   خبر خاصی نیست
   82%
   3.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   برف
   77%

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   دلتنگی های عاشقانه
   92%
   4.8/10

   1391 - ایران

   شرق شرق است
   74%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   قاتل بی رحم هسه کارلسون
   78%

   فیلم تئاتر

   1389 - ایران

   زادبوم
   82%
   5.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   تنهایی
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   روی خط صفر
   73%

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   کافه ستاره
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   بید مجنون
   90%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   قارچ سمی
   82%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   مرد بارانی
   79%
   4.7/10

   1378 - ایران