بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های داریوش اسدزاده

   پرنده آبی
   72%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   من حسن عظیمی هستم
   59%

   مستند - بیوگرافی

   1396 - ایران

   50 کیلو آلبالو
   88%
   3.9/10

   کمدی - عاشقانه

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   حکایت دریا
   67%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   روزنه ی آبی
   66%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   76%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   رفقای خوب
   81%

   1394 - ایران

   ده در کنار بیست نود و نه نشد
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   کفش های جیرجیرک دار
   91%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران

   بوی کافور عطر یاس
   80%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   سمندون
   91%
   5.9/10

   خانوادگی - کمدی

   1374 - ایران

   سفر به خیر
   88%
   5.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   دو نیمه سیب
   81%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران