بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های داریوش اسدزاده

   پرنده آبی
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   من حسن عظیمی هستم
   57%

   مستند - بیوگرافی

   1396 - ایران

   50 کیلو آلبالو
   87%
   3.9/10

   کمدی - عاشقانه

   1395 - ایران

   حکایت دریا
   67%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   روزنه ی آبی
   65%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   74%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   رفقای خوب
   82%

   1394 - ایران

   ده در کنار بیست نود و نه نشد
   74%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   صبح روز هفتم
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   قاتل پنجم
   73%

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   جمشید مشایخی
   81%

   مستند - بیوگرافی

   1386 - ایران

   کفش های جیرجیرک دار
   86%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران

   بوی پول
   66%

   خانوادگی - کمدی

   1381 - ایران

   بوی کافور عطر یاس
   80%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران

   سمندون
   90%
   5.9/10

   خانوادگی - کمدی

   1374 - ایران

   سفر به خیر
   87%
   6.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   دو نیمه سیب
   82%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   گل مریم
   85%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران