بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های آناهیتا افشار

   هفت و نیم
   82%
   8.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - دیگر کشورها

   به همراه نسخه ناشنوایان

   هفت و نیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   81%
   8.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - دیگر کشورها - زیرنویس دارد

   ماه عسل
   81%

   فیلم کوتاه

   1395 - ایران

   یک کیلو و بیست و یک گرم
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   ویلایی ها
   89%

   اکشن - جنگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ایستگاه اتمسفر
   88%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   پل خواب
   76%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   برف
   77%

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   کاناپه
   88%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1392 - ایران

   برف روی کاج ها (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   نقطه
   62%

   فیلم کوتاه

   1390 - ایران

   برف روی کاج ها
   89%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان