بستن
تاریخچه جستجو

   علمی تخیلی

   2067
   84%
   4.7/10

   علمی تخیلی

   2020 - استرالیا - چندزبانه

   آرشیو
   77%
   6.3/10

   علمی تخیلی

   2020 - انگلیس - آمریکا - چندزبانه

   چهار بچه و اون
   93%
   4.9/10

   علمی تخیلی

   2020 - انگلیس - چندزبانه

   ترمیناتور: سرنوشت تاریک
   94%
   6.3/10

   علمی تخیلی

   2019 - آمریکا - اسپانیا - چندزبانه

   مرد عنکبوتی : دور از خانه
   96%
   7.5/10

   علمی تخیلی

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   فکر کنم حالا تنها شدیم
   68%
   5.7/10

   علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   2036 خاستگاه ناشناس
   67%
   4.4/10

   علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - چندزبانه

   اتاق مماس
   73%
   4.4/10

   علمی تخیلی

   2017 - سوئد - زیرنویس دارد

   مرگ بازان
   90%
   5.2/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جومانجی : به جنگل خوش آمدید
   96%
   6.9/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بلید رانر 2049
   82%
   8.0/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   برج تاریک
   92%
   5.6/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه
   92%
   7.4/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   دایره
   82%
   5.3/10

   علمی تخیلی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   مکس استیل
   85%
   4.6/10

   علمی تخیلی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   هیولایی صدا می زند
   86%
   7.5/10

   علمی تخیلی

   2016 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   همسنگ
   76%
   6.1/10

   علمی تخیلی

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد

   400 روز
   49%
   4.4/10

   علمی تخیلی

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد

   چپی
   94%
   6.8/10

   علمی تخیلی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   ربات های یاغی
   76%
   6.1/10

   علمی تخیلی

   2014 - آمریکا - اسپانیا - دوبله شده

   گودزیلا
   90%
   6.4/10

   علمی تخیلی

   2014 - آمریکا - ژاپن - دوبله شده

   مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2
   92%
   6.6/10

   علمی تخیلی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   عنکبوت ها
   80%
   3.3/10

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   تبعیض
   93%
   6.6/10

   علمی تخیلی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   پس از زمین
   91%
   4.8/10

   علمی تخیلی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   سرباز جهانی: روز حساب
   87%
   5.0/10

   علمی تخیلی

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   شوالیه تاریکی برمی خیزد
   96%
   8.4/10

   علمی تخیلی

   2012 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   مروارید اژدها
   87%
   4.7/10

   علمی تخیلی

   2011 - استرالیا - دوبله شده

   دموکراسی تو روز روشن
   83%
   3.8/10

   علمی تخیلی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   قدرت ذهن
   88%
   6.1/10

   علمی تخیلی

   2009 - آمریکا - کانادا - دوبله شده

   ماه
   82%
   7.9/10

   علمی تخیلی

   2009 - انگلیس - دوبله شده

   سیزده گربه روی شیروانی
   74%
   3.1/10

   علمی تخیلی

   1381 - ایران

   بتمن و رابین
   75%
   3.8/10

   علمی تخیلی

   1997 - ایران