بستن
تاریخچه جستجو

   وحشت هیجان انگیز

   تو تنها نیستی
   80%
   3.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   همیشه و تا ابد
   77%
   3.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بابا یاگا: قتل در جنگل تاریک
   80%
   4.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - روسیه - چندزبانه

   ارواح جنگ
   87%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - انگلیس - چندزبانه

   کینه
   81%
   4.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - آمریکا - کانادا - چندزبانه

   گرتل و هانسل
   63%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - کانادا - آمریکا - چندزبانه

   کلبه
   58%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - انگلیس - کانادا - چندزبانه

   بلعیدن
   64%
   6.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - فرانسه - آمریکا - زیرنویس دارد

   دخمه
   70%

   وحشت - هیجان انگیز

   1398 - ایران

   رضایت نامه
   63%
   4.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان های ترسناک برای گفتن در تاریکی
   89%
   6.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - کانادا - چندزبانه

   غبرستان حیوانات خانگی
   85%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   عمارتی برای فروش
   51%
   3.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - کانادا - آمریکا

   احضار
   70%

   وحشت - هیجان انگیز

   1397 - ایران

   تسخیر هانا گریس
   91%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سنت آگاتا
   74%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هالووین
   84%
   7.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   مرد لاغر
   76%
   3.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   راهبه
   89%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   انتهای راهرویی تاریک
   82%
   5.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - اسپانیا - زیرنویس دارد

   غریبه ها : شکار در شب
   81%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   گرگ بازی
   60%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   خواب سبک
   82%
   4.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2017 - انگلیس - زیرنویس دارد

   کارگو
   88%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2017 - استرالیا - زیرنویس دارد

   جیگسا
   91%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پسر
   89%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   نفس نکش
   94%
   7.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   تیمارستان استون هرست
   93%
   6.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   ماهی و گربه
   64%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   کلبه ای در جنگل
   77%
   7.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2011 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تماس مرگبار
   73%
   6.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2011 - غیره - دوبله شده

   بازگشت مردگان
   77%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2010 - کانادا - ایتالیا - دوبله شده

   سایه ها
   78%

   وحشت - هیجان انگیز

   1389 - ایران

   نفرین
   76%

   وحشت - هیجان انگیز

   1389 - ایران

   آخرین بازی
   60%

   وحشت - هیجان انگیز

   1388 - ایران

   آل
   62%
   3.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1388 - ایران

   انتخاب نهایی
   85%
   6.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2009 - انگلیس - دوبله شده

   قطعه ناشناخته
   70%
   3.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   اینجا آخر دنیاست
   71%

   وحشت - هیجان انگیز

   1382 - ایران

   مترسک های ترسناک
   83%
   6.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2001 - آمریکا - آلمان - زیرنویس دارد