بستن
تاریخچه جستجو

   سری فیلم

   وحشت

   مبتلا
   49%

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   املاک سورئال
   84%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آن ها
   88%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شیطان
   89%
   7.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   داستان لیزی
   72%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - شیلی - آمریکا - زیرنویس دارد

   جدایی
   77%
   4.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان ترسناک کلاسیک
   65%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - ایتالیا - چندزبانه

   پنجه
   53%
   3.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شب هشتم
   76%
   5.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   اجازه بده وارد شویم
   71%
   4.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گرگینه های درون
   67%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   تا مرگ
   89%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   کلاریس
   88%
   6.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سانسور
   53%
   5.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   احضار: شیطان مرا وادار به انجام این کار کرد
   92%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - انگلیس - چندزبانه

   کشیش
   81%
   6.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - هند - دوبله شده

   مارپیچ (اره 9)
   86%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کانادا - آمریکا - چندزبانه

   شوم
   89%
   5.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   مکان های مرده
   85%
   6.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آفریقای جنوبی - زیرنویس دارد

   ارتش مردگان
   86%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   جن
   64%
   4.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   شنیده ها و دیده ها
   68%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   تسخیر شده: آمریکای لاتین
   82%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - مکزیک - زیرنویس دارد

   آیا از تاریکی هراس دارید؟
   91%
   7.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2019 - کانادا - دوبله شده

   در زمین
   45%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس - دوبله شده

   نمایش مور مور
   72%
   7.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - انگلیس - زیرنویس دارد

   پسر
   77%
   5.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - ایرلند - آمریکا - زیرنویس دارد

   تاریکی
   78%
   5.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   مردگان متحرک
   94%
   9.2/10

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   خدمتکار
   86%
   7.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   شیطان زیر زمین
   74%
   4.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پیچ اشتباه
   87%
   5.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آلمان - آمریکا - زیرنویس دارد

   نقطه سرخ
   77%
   5.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - سوئد - چندزبانه

   ترس رین
   83%
   5.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   محبوس
   64%
   3.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - انگلیس - زیرنویس دارد

   زنجیر شده
   58%
   4.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - کانادا - زیرنویس دارد

   در اعماق
   67%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - روسیه - زیرنویس دارد

   میراث دکتر مرگ: پرونده سیاه
   77%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - ژاپن - زیرنویس دارد

   خانه وحشت
   80%
   5.4/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2020 - اتریش - چندزبانه

   از مردگان متحرک بترسید
   90%
   7.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد