بستن
تاریخچه جستجو

   سری فیلم

   وحشت

   چاکی
   83%
   8.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نمایش مور مور
   71%
   7.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - انگلیس - زیرنویس دارد

   چپلویت
   94%
   7.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شیطان
   89%
   7.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   هالووین می کشد
   75%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - انگلیس - زیرنویس دارد

   در یک نگاه
   89%
   6.7/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مردگان متحرک
   94%
   9.2/10

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   بازگشت به خانه در تاریکی
   63%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - نیوزلند - زیرنویس دارد

   املاک سورئال
   85%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   عشاء ربانی نیمه شب
   84%

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کانادا - آمریکا - زیرنویس دارد

   پلیس ارواح
   89%
   7.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - هند - دوبله شده

   مسیر جان باختگان
   64%
   5.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس - چندزبانه

   هیچکس زنده خارج نمی شود
   69%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نه غریبه کامل
   91%

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نفوذ
   79%
   5.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   کندی من
   67%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - کانادا - چندزبانه

   شاخ ها
   به زودی
   87%
   6.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - مکزیک

   سونامی مهیب
   69%
   4.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - چین - زیرنویس دارد

   اتاق فرار 2: جدال قهرمانان
   91%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - آفریقای جنوبی - چندزبانه

   نفس نکش 2
   93%
   6.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   بدخیم
   89%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چین - چندزبانه

   اهریمنی
   74%
   4.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کانادا - زیرنویس دارد

   دختری که فرار کرد
   83%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   زندانیان سرزمین ارواح
   54%
   4.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   کتابهای شبانه
   85%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   عواقب
   85%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سربازان یا زامبی ها
   89%
   4.9/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - مکزیک - زیرنویس دارد

   آخرین شب در سوهو
   به زودی
   91%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس

   مبتلا
   53%
   2.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آن ها
   89%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان لیزی
   72%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - شیلی - آمریکا - زیرنویس دارد

   جدایی
   77%
   4.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان ترسناک کلاسیک
   66%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - ایتالیا - چندزبانه

   پنجه
   55%
   4.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شب هشتم
   79%
   5.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   اجازه بده وارد شویم
   73%
   4.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گرگینه های درون
   69%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   تا مرگ
   88%
   5.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   کلاریس
   88%
   6.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سانسور
   52%
   6.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد