بستن
تاریخچه جستجو

   جشنواره فیلم فجر

   ایستاده در غبار
   92%
   6.9/10

   اکشن - جنگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   هفت دقیقه تا پاییز
   83%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به رنگ ارغوان
   91%
   6.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1383 - ایران

   کلاس هنرپیشگی
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   گناهکاران
   91%
   5.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   تیغ و ابریشم
   77%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1364 - ایران - زیرنویس دارد

   باد در علفزار می پیچد
   91%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1386 - ایران

   ملک سلیمان نبی
   91%
   6.3/10

   تاریخی

   1388 - ایران

   بادیگارد
   92%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   زندگی خصوصی آقا و خانم میم
   77%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   سر به مهر
   77%
   5.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1391 - ایران

   شمعی در باد
   84%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   دختری با کفش های کتانی
   83%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   برف روی کاج ها
   89%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ندارها
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   مرسدس
   76%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   تردید
   74%
   6.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   برج مینو
   79%
   5.6/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران - زیرنویس دارد

   ماهی ها عاشق می شوند
   92%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   استشهادی برای خدا
   84%

   تاریخی

   1386 - ایران

   اینجا بدون من
   95%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران