بستن
تاریخچه جستجو

   مستند اجتماعی

   مزرعه کلارکسون
   95%
   9.3/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   منی که نمی تونی ببینی
   90%
   5.2/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شیرینی های نادیا
   93%
   6.8/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   لمس مرگ
   94%

   مستند - اجتماعی

   1400 - ایران

   آخرین کشتی
   92%
   6.4/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مارول در پشت نقاب
   81%
   6.4/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مینیمالیست ها: اکنون زمان ساده زیستن است
   92%
   5.9/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شبگرد: شکار یک قاتل زنجیره ای
   91%
   7.6/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خانه کابل
   به زودی
   0%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   تروکاژ
   89%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   دادگاه 4
   74%
   7.4/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   این فقط یک بازی نیست
   84%
   5.6/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - انگلیس - زیرنویس دارد

   همشهری پن
   89%
   5.5/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نائب الامام
   73%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   ناخوانده در شهر
   82%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   یک قطعه موسیقی نوعی مکالمه است
   90%
   6.9/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مامور مخفی
   80%
   7.7/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - شیلی - آمریکا - زیرنویس دارد

   ولگرد
   80%
   7.0/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   به خودی خود
   91%
   8.3/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سکه بنداز
   70%
   6.7/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خاموشی نمایشگرها
   94%
   6.6/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - کانادا - زیرنویس دارد

   دیک جانسون مرده است
   67%
   7.5/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   فراریان بزرگ
   95%
   5.7/10

   مستند - اجتماعی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   قول می دهم
   85%
   7.1/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   قزل قیه
   96%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   بوی خون
   83%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   ما همه کارگردانیم
   82%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   توصیه هایی از جان ویلسون
   73%
   8.7/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هنر قتل سیاسی
   75%
   7.4/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پادشاه دونات
   79%
   7.1/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   حاج ابوالقاسم قناد و پسران
   85%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   تا انتها حضور
   80%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   وطنم
   84%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   نفس خوار
   82%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   نسل کشی
   77%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   زمان حسین
   76%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   سد در سد
   93%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   تحت تعقیب جهانی
   88%
   7.2/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آکاسا، خانه من
   84%
   7.7/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آلمان - زیرنویس دارد

   شهر ترس: نیویورک در مقابل مافیا
   82%
   7.1/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد