بستن
تاریخچه جستجو

   مستند سیاسی تاریخی

   فرار بزرگ با مورگان فریمن
   84%
   7.6/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   فرار بزرگ با مورگان فریمن
   72 ساعت
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1400 - ایران

   72 ساعت
   آخرالزمان: هیتلر غرب را فتح می کند
   84%
   7.6/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - فرانسه - زیرنویس دارد

   آخرالزمان: هیتلر غرب را فتح می کند
   نجات
   97%
   8.4/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - انگلیس - زیرنویس دارد

   نجات
   گاراژ خیابان 26 ام: روایت ناگفته پلیس فدرال درمورد 11 سپتامبر
   82%
   5.5/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گاراژ خیابان 26 ام: روایت ناگفته پلیس فدرال درمورد 11 سپتامبر
   9/11: داخل اتاق جنگ رییس جمهور
   94%
   7.5/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   9/11: داخل اتاق جنگ رییس جمهور
   بیست سال
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1400 - ایران

   بیست سال
   امتحان
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1400 - ایران

   امتحان
   عصر سامورایی: نبرد برای ژاپن
   87%
   7.4/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   عصر سامورایی: نبرد برای ژاپن
   جاسوسی
   88%
   6.7/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جاسوسی
   فرکانس 6055 مرگ
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   فرکانس 6055 مرگ
   رفقای آمریکایی
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   رفقای آمریکایی
   بزرگ ترین اسرار تاریخ
   92%
   5.8/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بزرگ ترین اسرار تاریخ
   کمیته
   69%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   کمیته
   چلنجر: پرواز نهایی
   94%
   7.9/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   چلنجر: پرواز نهایی
   نوزده نوزده
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   نوزده نوزده
   بغداد 1:20
   92%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   بغداد 1:20
   سخنران مشهور
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   سخنران مشهور
   مداح
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   مداح
   سانسور برنی سندرز
   70%
   6.9/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سانسور برنی سندرز
   تئوریسین خشونت
   84%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   تئوریسین خشونت
   چرا سوریه
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   چرا سوریه
   محاصره کوت
   84%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   محاصره کوت
   نعره حیدری
   91%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نعره حیدری
   پیشکش ایرانی
   90%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   پیشکش ایرانی
   نبردهای فانتوم
   97%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نبردهای فانتوم
   مردی که آنجا بود
   70%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   مردی که آنجا بود
   خانه در تاریکی
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   خانه در تاریکی
   بازگشت
   75%

   مستند

   1398 - ایران

   بازگشت
   انقلاب در اندونزی
   67%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   انقلاب در اندونزی
   سهی
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   سهی
   پرش بلند
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   پرش بلند
   سقوط 64
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   سقوط 64
   مرز دموکراسی
   78%
   7.2/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2019 - برزیل - زیرنویس دارد

   مرز دموکراسی
   شیخ المجاهدین
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   شیخ المجاهدین
   شورش علیه سازندگی
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   شورش علیه سازندگی
   ود
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   ود
   ضیافت فرات
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   ضیافت فرات
   40 جلوه یک حماسه
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   40 جلوه یک حماسه
   نازی آبادی ها
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   نازی آبادی ها