بستن
تاریخچه جستجو

   مستند سیاسی تاریخی

   9/11: داخل اتاق جنگ رییس جمهور
   90%
   7.6/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بیست سال
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1400 - ایران

   امتحان
   78%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1400 - ایران

   عصر سامورایی: نبرد برای ژاپن
   91%
   7.4/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کمیته
   67%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   بزرگ ترین اسرار تاریخ
   92%
   5.8/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   چلنجر: پرواز نهایی
   95%
   7.9/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نوزده نوزده
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   بغداد 1:20
   94%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   سخنران مشهور
   72%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   مداح
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   سانسور برنی سندرز
   74%
   6.8/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تئوریسین خشونت
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   چرا سوریه
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   محاصره کوت
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نعره حیدری
   91%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   پیشکش ایرانی
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نبردهای فانتوم
   97%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   مردی که آنجا بود
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   خانه در تاریکی
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   بازگشت
   74%

   مستند

   1398 - ایران

   انقلاب در اندونزی
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   سهی
   72%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   پرش بلند
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   سقوط 64
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   مرز دموکراسی
   78%
   7.2/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2019 - برزیل - زیرنویس دارد

   شیخ المجاهدین
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   شورش علیه سازندگی
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   ود
   78%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   ضیافت فرات
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   40 جلوه یک حماسه
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نازی آبادی ها
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   سایه های روشن
   60%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   زمین میلرزد
   65%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   از کاراکاس به کربلا
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   روز چهلم
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   جرم یحیی
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   دیدار با گورباچف
   93%
   7.2/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2018 - انگلیس - آلمان - چندزبانه

   ترینیتی
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   پرونده های تسلا
   95%
   7.3/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد