بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن وسترن

   مزرعه پاتر
   65%
   4.2/10

   اکشن - وسترن

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   باک اسکین
   53%
   3.3/10

   اکشن - وسترن

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تگزاس رد
   69%
   3.2/10

   اکشن - وسترن

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   یلواستون
   92%
   8.6/10

   اکشن - وسترن

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   حادثه در گیلت ریج
   63%
   3.3/10

   اکشن - وسترن

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   حکم
   81%
   4.3/10

   اکشن - وسترن

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   حکومت وحشی
   74%
   4.8/10

   اکشن - وسترن

   2019 - فرانسه - کانادا - زیرنویس دارد

   مستقیم به سوی جهنم
   76%
   5.5/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جهنم روی مرز
   81%
   4.2/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خارج از لیبرتی
   74%
   4.7/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سرزمین بد
   85%
   5.5/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   افسانه غار 5 مایلی
   79%
   5.9/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بیگانه
   78%
   4.7/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هیچ وقت پیر نشو
   80%
   5.9/10

   اکشن - وسترن

   2019 - ایرلند - بلژیک - زیرنویس دارد

   کید
   85%
   5.9/10

   اکشن - وسترن

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هر گلوله ای کارش را انجام می دهد
   81%
   4.7/10

   اکشن - وسترن

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   برادران سیسترز
   85%
   7.0/10

   اکشن - وسترن

   2018 - فرانسه - زیرنویس دارد

   نفرین
   80%
   7.7/10

   اکشن - وسترن

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سوارکار
   80%
   7.5/10

   اکشن - وسترن

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   متخاصم ها
   92%
   7.2/10

   اکشن - وسترن

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بی خدا
   85%
   8.1/10

   اکشن - وسترن

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گوگرد
   85%
   7.1/10

   اکشن - وسترن

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   هفت دلاور
   96%
   6.9/10

   اکشن - وسترن

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   اسب های وحشی
   81%
   4.8/10

   اکشن - وسترن

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هشت نفرت انگیز
   93%
   7.8/10

   اکشن - وسترن

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   کلاندیک
   85%
   7.4/10

   اکشن - وسترن

   2014 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کالواری
   77%
   7.4/10

   اکشن - وسترن

   2014 - ایرلند - انگلیس - زیرنویس دارد

   سرزمین محکومین
   84%
   6.6/10

   اکشن - وسترن

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   لانگمایر
   85%
   8.3/10

   اکشن - وسترن

   2012 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جانگوی از بند رهاشده
   97%
   8.4/10

   اکشن - وسترن

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   بلک تورن
   85%
   6.5/10

   اکشن - وسترن

   2011 - فرانسه - اسپانیا - دوبله شده

   مسیر سلحشور
   90%
   6.3/10

   اکشن - وسترن

   2010 - نیوزلند - دوبله شده

   شجاعت واقعی
   92%
   7.6/10

   اکشن - وسترن

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   آپولوسا
   89%
   6.7/10

   اکشن - وسترن

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   قطار ۳:۱۰ به یوما
   96%
   7.7/10

   اکشن - وسترن

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل
   88%
   7.5/10

   اکشن - وسترن

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   برادران متعهد
   75%
   2.4/10

   اکشن - وسترن

   2005 - آمریکا - دوبله شده

   پیشنهاد
   76%
   7.3/10

   اکشن - وسترن

   2005 - آمریکا - دوبله شده

   دالتونها
   88%
   3.3/10

   اکشن - وسترن

   2004 - فرانسه - دوبله شده

   دشت باز
   94%
   7.4/10

   اکشن - وسترن

   2003 - آمریکا - دوبله شده