بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن جنگی

   پاسگاه
   89%
   6.6/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   آبادان یازده 60
   95%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   دایان
   83%

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   آخرین اندازه گیری کامل
   80%
   6.6/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   تنگه ابوقریب
   94%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت شام
   89%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دیوار
   84%
   6.2/10

   اکشن - جنگی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   راهپیمایی طولانی بیلی لین بین دو نیمه
   77%
   6.2/10

   اکشن - جنگی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   ویلایی ها
   89%

   اکشن - جنگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ستیغ اره ای
   98%
   8.1/10

   اکشن - جنگی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   ایستاده در غبار
   92%
   6.9/10

   اکشن - جنگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   عاشق ها ایستاده می میرند
   85%

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   پسران ابوقریب
   79%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   پی 22
   88%

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   من سرباز هستم
   77%
   4.6/10

   اکشن - جنگی

   2014 - انگلیس - دوبله شده

   مزار شریف
   91%
   5.3/10

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   کمپ ایکس ری
   89%
   6.9/10

   اکشن - جنگی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   خشم
   97%
   7.6/10

   اکشن - جنگی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   پنجاه قدم آخر
   87%

   اکشن - جنگی

   1392 - ایران

   578 روز انتظار
   63%

   اکشن - جنگی

   1390 - ایران

   سیزده ۵۹
   85%
   4.6/10

   اکشن - جنگی

   1389 - ایران

   شب واقعه
   88%

   اکشن - جنگی

   1387 - ایران

   به کبودی یاس
   90%

   اکشن - جنگی

   1387 - ایران

   پنج درجه به شرق
   69%

   اکشن - جنگی

   1386 - ایران

   شب به خیر فرمانده
   82%

   اکشن - جنگی

   1384 - ایران

   گیلانه
   91%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   1383 - ایران

   دوئل
   93%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1382 - ایران

   لوکوموتیوران
   74%

   اکشن - جنگی

   1379 - ایران

   رنجر
   93%

   اکشن - جنگی

   1378 - ایران

   هدف سخت
   80%

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   هیوا
   83%

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   پرواز خاموش
   91%
   5.0/10

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   پنجه در خاک
   89%
   5.5/10

   اکشن - جنگی

   1376 - ایران

   آخرین نبرد
   85%

   اکشن - جنگی

   1376 - ایران

   سرزمین خورشید
   81%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   اسکادران عشق
   81%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   برج مینو
   79%
   5.6/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران - زیرنویس دارد

   پاتک
   89%

   اکشن - جنگی

   1374 - ایران

   حمله به اچ 3
   96%
   6.9/10

   اکشن - جنگی

   1373 - ایران