بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن جنگی

   بوج: افتخار هندوستان
   83%
   4.8/10

   اکشن - جنگی

   2021 - هند - چندزبانه

   400 گلوله
   82%
   4.5/10

   اکشن - جنگی

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   ارتش فراموش شده
   80%
   8.1/10

   اکشن - جنگی

   2020 - هند - زیرنویس دارد

   جنگ در محله چینی ها
   75%
   6.2/10

   اکشن - جنگی

   2020 - چین - زیرنویس دارد

   به سوی تاریکی
   69%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   2020 - دانمارک - زیرنویس دارد

   هشتصد
   85%
   6.8/10

   اکشن - جنگی

   2020 - چین - دوبله شده

   آخرین مرز
   96%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   2020 - روسیه - زیرنویس دارد

   جنگ زیرزمین
   94%
   6.3/10

   اکشن - جنگی

   2020 - انگلیس - دوبله شده

   آزادی بخش
   79%
   7.6/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   جنگ لجام گسیخته: مرگ یک ملت
   71%
   3.2/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سایه ای در ابر
   68%
   4.9/10

   اکشن - جنگی

   2020 - نیوزلند - آمریکا - دوبله شده

   منطقه بی طرف
   89%
   7.8/10

   اکشن - جنگی

   2020 - فرانسه - زیرنویس دارد

   فاتح
   91%
   6.8/10

   اکشن - جنگی

   2018 - ترکیه - دوبله شده

   یاغی
   85%
   4.0/10

   اکشن - جنگی

   2020 - انگلیس - آفریقای جنوبی - چندزبانه

   بیست و چهارم
   89%
   6.1/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پشت خط: فرار به دانکرک
   77%
   4.7/10

   اکشن - جنگی

   2020 - انگلیس - زیرنویس دارد

   اسلحه مخفی
   78%
   3.8/10

   اکشن - جنگی

   2020 - روسیه - زیرنویس دارد

   پاسگاه
   89%
   6.8/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   خطوط دشمن
   89%
   4.5/10

   اکشن - جنگی

   2020 - انگلیس - زیرنویس دارد

   پنج هم خون
   80%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   مقاومت
   88%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   2020 - انگلیس - فرانسه - زیرنویس دارد

   کاروان 48
   80%
   5.7/10

   اکشن - جنگی

   2019 - روسیه - زیرنویس دارد

   آبادان یازده 60
   95%
   6.3/10

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   تفنگدار
   88%
   7.5/10

   اکشن - جنگی

   2019 - لتونی - چندزبانه

   موصل
   91%
   7.2/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   کشور من: عصر جدید
   89%
   8.3/10

   اکشن - جنگی

   2019 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   دایان
   83%

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   رابرت بروس
   90%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نبرد: غرش پیروزی
   93%
   5.5/10

   اکشن - جنگی

   2019 - کره جنوبی - چندزبانه

   آخرین اندازه گیری کامل
   80%
   6.8/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   میدوی
   96%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - هنگ کنگ - زیرنویس دارد

   1917
   94%
   8.6/10

   اکشن - جنگی

   2019 - انگلیس - آمریکا - چندزبانه

   نبرد جانگساری
   89%
   6.2/10

   اکشن - جنگی

   2019 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   جهان در آتش
   82%
   7.3/10

   اکشن - جنگی

   2019 - انگلیس - زیرنویس دارد

   امپراطوری
   95%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   2019 - ژاپن - زیرنویس دارد

   خطر نزدیک است : نبرد لانگ تان
   93%
   6.8/10

   اکشن - جنگی

   2019 - استرالیا - زیرنویس دارد

   بی پروا : نبرد دریایی میدوی
   66%
   3.3/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پادشاه
   92%
   7.2/10

   اکشن - جنگی

   2019 - انگلیس - استرالیا - چندزبانه

   تیم کشتار
   71%
   6.0/10

   اکشن - جنگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خط بالکان
   92%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   2019 - روسیه - زیرنویس دارد