بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن ورزشی

   مسابقه
   82%
   5.7/10

   اکشن - ورزشی

   2021 - کرواسی - آمریکا - زیرنویس دارد

   ذاتاً قهرمان
   94%
   7.0/10

   اکشن - ورزشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تورباز
   85%
   6.7/10

   اکشن - ورزشی

   2020 - هند - دوبله شده

   تماما آمریکایی
   91%
   7.7/10

   اکشن - ورزشی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   پنالتی
   71%
   5.5/10

   اکشن - ورزشی

   2019 - هند - دوبله شده

   پهلوان
   91%
   6.5/10

   اکشن - ورزشی

   2019 - هند - دوبله شده

   قهرمان
   91%
   6.2/10

   اکشن - ورزشی

   2018 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   فک شیشه ای
   82%
   6.1/10

   اکشن - ورزشی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تسلیم ناپذیر
   96%
   6.3/10

   اکشن - ورزشی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   ادی عقابه
   95%
   7.4/10

   اکشن - ورزشی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   چپ دست
   95%
   7.4/10

   اکشن - ورزشی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   کرید
   94%
   7.6/10

   اکشن - ورزشی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   مبارز
   93%
   8.1/10

   اکشن - ورزشی

   2011 - آمریکا - دوبله شده

   مسابقه مرگ
   96%
   6.3/10

   اکشن - ورزشی

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   گل 2 : زندگی در رویا
   92%
   5.9/10

   اکشن - ورزشی

   2007 - انگلیس - دوبله شده

   جنگجوی دوران
   93%
   7.3/10

   اکشن - ورزشی

   2006 - آمریکا - آلمان - دوبله شده

   بی باک
   94%
   7.6/10

   اکشن - ورزشی

   2006 - constant.country.hong kong - چین - دوبله شده

   نیمکت گرم کن ها
   93%
   5.5/10

   اکشن - ورزشی

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   دار و دسته فوتبالی ها
   94%
   6.9/10

   اکشن - ورزشی

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   راکی بالبوا 6
   96%
   7.1/10

   اکشن - ورزشی

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   مربی کارتر
   96%
   7.3/10

   اکشن - ورزشی

   2005 - آمریکا - دوبله شده

   معجزه برن
   81%
   6.7/10

   اکشن - ورزشی

   2003 - آلمان - دوبله شده

   سرعت زمینی
   90%
   4.1/10

   اکشن - ورزشی

   2002 - آمریکا - دوبله شده

   راننده
   87%
   4.6/10

   اکشن - ورزشی

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   علی
   91%
   6.8/10

   اکشن - ورزشی

   2001 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ماموریت آقای اونیل
   88%
   6.4/10

   اکشن - ورزشی

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   هر یکشنبه کذایی
   79%
   6.9/10

   اکشن - ورزشی

   1999 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تاریخچه جام جهانی فوتبال
   86%
   7.8/10

   اکشن - ورزشی

   1999 - انگلیس - دوبله شده

   شیرهای جوان
   83%
   3.2/10

   اکشن - ورزشی

   1378 - ایران

   راکی 5
   96%
   5.3/10

   اکشن - ورزشی

   1990 - آمریکا - دوبله شده

   رینگ خونین
   95%
   6.8/10

   اکشن - ورزشی

   1988 - آمریکا - دوبله شده

   در اوج
   94%
   5.8/10

   اکشن - ورزشی

   1987 - آمریکا - دوبله شده

   راکی 4
   96%
   6.9/10

   اکشن - ورزشی

   1985 - آمریکا - دوبله شده

   راکی 3
   96%
   6.8/10

   اکشن - ورزشی

   1982 - آمریکا - دوبله شده

   فرار به سوی پیروزی
   95%
   6.7/10

   اکشن - ورزشی

   1981 - انگلیس - آمریکا - دوبله شده

   گاو خشمگین
   87%
   8.2/10

   اکشن - ورزشی

   1980 - آمریکا - دوبله شده

   راکی 2
   97%
   7.3/10

   اکشن - ورزشی

   1979 - آمریکا - دوبله شده

   چمپ
   75%
   6.9/10

   اکشن - ورزشی

   1979 - آمریکا - دوبله شده

   راکی
   96%
   8.1/10

   اکشن - ورزشی

   1976 - آمریکا - دوبله شده

   برنده
   67%
   6.1/10

   اکشن - ورزشی

   1969 - آمریکا - دوبله شده