بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن رزمی

   قهرمان
   93%
   5.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - ترکیه - دوبله شده

   استاد کونگ فو
   85%
   6.2/10

   اکشن - رزمی

   2020 - هند - زیرنویس دارد

   مبارز
   89%
   8.4/10

   اکشن - رزمی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   موساشی، سامورایی دیوانه
   56%
   4.5/10

   اکشن - رزمی

   2020 - ژاپن - زیرنویس دارد

   آماده مبارزه
   88%
   6.5/10

   اکشن - رزمی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   جو جیتسو
   68%
   2.9/10

   اکشن - رزمی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   تانهاجی: جنگجوی ستایش نشده
   86%
   7.6/10

   اکشن - رزمی

   2020 - هند - دوبله شده

   جنگجو در قفس
   82%
   4.2/10

   اکشن - رزمی

   2020 - انگلیس - زیرنویس دارد

   ضد ضربه
   78%
   4.8/10

   اکشن - رزمی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ایپ من: استاد کونگ فو
   81%
   4.6/10

   اکشن - رزمی

   2019 - چین - چندزبانه

   شکوفایی
   66%
   6.3/10

   اکشن - رزمی

   2019 - آمریکا - ژاپن - چندزبانه

   مبارز آمریکایی
   89%
   5.1/10

   اکشن - رزمی

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   سلسله جید
   86%
   6.3/10

   اکشن - رزمی

   2019 - چین - چندزبانه

   ما افسانه هستیم
   86%
   5.2/10

   اکشن - رزمی

   2019 - constant.country.hong kong - زیرنویس دارد

   تجسم دوباره میمون شاه
   77%
   4.5/10

   اکشن - رزمی

   2018 - چین - زیرنویس دارد

   سایه
   83%
   7.0/10

   اکشن - رزمی

   2018 - چین - زیرنویس دارد

   دانی بروک
   75%
   5.4/10

   اکشن - رزمی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   برادر بزرگ
   94%
   6.3/10

   اکشن - رزمی

   2018 - constant.country.hong kong - زیرنویس دارد

   کرید 2
   96%
   7.1/10

   اکشن - رزمی

   2018 - آمریکا - چندزبانه

   بوکس آنتونی جاشوا و جوزف پارکر
   87%

   اکشن - رزمی

   2018 - آمریکا

   کیک بوکسور : تلافی
   91%
   5.0/10

   اکشن - رزمی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   شمشیر جاوانگی
   88%
   6.8/10

   اکشن - رزمی

   2017 - ژاپن - انگلیس - دوبله شده

   بویکا : شکست ناپذیر
   96%
   7.0/10

   اکشن - رزمی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   انجمن برادری شمشیرها 2
   87%
   6.7/10

   اکشن - رزمی

   2017 - چین - زیرنویس دارد

   تولد اژدها
   91%
   5.6/10

   اکشن - رزمی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   مشتهای سنگی
   92%

   اکشن - رزمی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   کونگ فوی مرگبار
   93%
   6.5/10

   اکشن - رزمی

   2015 - constant.country.hong kong - دوبله شده

   یورش 2
   91%
   8.0/10

   اکشن - رزمی

   2014 - اندونزی - آمریکا - دوبله شده

   نگهبان 2
   91%
   5.3/10

   اکشن - رزمی

   2013 - تایلند - دوبله شده

   ۴۷ رونین
   95%
   6.3/10

   اکشن - رزمی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجو بک دونگ سو
   86%
   8.0/10

   اکشن - رزمی

   2011 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   یورش
   90%
   7.6/10

   اکشن - رزمی

   2011 - اندونزی - فرانسه - دوبله شده

   مبارز تایلندی 3
   87%
   5.0/10

   اکشن - رزمی

   2010 - تایلند - دوبله شده

   بازگشت چن ژن
   92%
   6.3/10

   اکشن - رزمی

   2010 - constant.country.hong kong - دوبله شده

   شکست ناپذیر ۳: رستگاری
   96%
   7.4/10

   اکشن - رزمی

   2010 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کاراته کید
   97%
   6.2/10

   اکشن - رزمی

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   ملکه سوندوک
   87%

   اکشن - رزمی

   2009 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   بادیگاردها و آدمکش ها
   89%
   6.8/10

   اکشن - رزمی

   2009 - چین - دوبله شده

   خون و استخوان
   92%
   6.7/10

   اکشن - رزمی

   2009 - آمریکا - دوبله شده