بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن گانگستری

   پدرخوانده هارلم
   89%
   8.0/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   حماسه بمبئی
   85%
   6.0/10

   اکشن - گانگستری

   2021 - هند - چندزبانه

   دارودسته های لندنی
   91%
   8.1/10

   اکشن - گانگستری

   2020 - انگلیس - زیرنویس دارد

   پیکی بلایندرز
   97%
   8.2/10

   اکشن - گانگستری

   2013 - انگلیس

   خبرچین
   92%
   6.6/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - انگلیس - چندزبانه

   خائن
   86%
   7.1/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - ایتالیا - فرانسه - زیرنویس دارد

   بازی های مقدس
   79%
   8.8/10

   اکشن - گانگستری

   2018 - هند - زیرنویس دارد

   انباری
   85%
   5.5/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   تحت تعقیب های هند
   89%
   4.5/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - هند - زیرنویس دارد

   کثیف
   91%
   6.3/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - ویتنام - زیرنویس دارد

   فتنه : درگذشت یک نویسنده
   73%
   5.7/10

   اکشن - گانگستری

   2018 - آلمان - سوئد - زیرنویس دارد

   جاسوسی که به شمال رفت
   93%
   7.3/10

   اکشن - گانگستری

   2018 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   مک مافیا
   87%
   7.7/10

   اکشن - گانگستری

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ال چاپو
   91%
   7.7/10

   اکشن - گانگستری

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سرکرده
   93%
   7.3/10

   اکشن - گانگستری

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نابودگر سندیکا
   52%
   4.4/10

   اکشن - گانگستری

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کشتن گانتر
   71%
   4.8/10

   اکشن - گانگستری

   2017 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آتش آزاد
   72%
   6.4/10

   اکشن - گانگستری

   2016 - انگلیس - فرانسه - دوبله شده

   گلد
   85%
   6.7/10

   اکشن - گانگستری

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   در شب زندگی کن
   86%
   6.4/10

   اکشن - گانگستری

   2016 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سیکاریو
   90%
   7.6/10

   اکشن - گانگستری

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ربایندگان
   89%
   6.2/10

   اکشن - گانگستری

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   دشمنان اجتماع
   93%
   7.0/10

   اکشن - گانگستری

   2009 - آمریکا - دوبله شده

   تبهکار
   96%
   7.4/10

   اکشن - گانگستری

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   قول های شرقی
   84%
   7.6/10

   اکشن - گانگستری

   2007 - انگلیس - روسیه - دوبله شده

   ضربانی که قلبم از دست داد
   80%
   7.3/10

   اکشن - گانگستری

   2005 - فرانسه - دوبله شده

   حکم
   82%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   شهر خدا
   86%
   8.6/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - برزیل - زیرنویس دارد

   جاده ای به سوی تباهی
   95%
   7.7/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - آمریکا - دوبله شده

   یکه تاز
   83%
   5.6/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - آمریکا - آلمان - دوبله شده

   آخرین فرصت
   74%
   4.0/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - آمریکا - دوبله شده

   نفوذ
   89%
   3.1/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - هند - دوبله شده

   شهر ارواح
   78%
   6.0/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - آمریکا - دوبله شده

   دارودسته های نیویورکی
   92%
   7.5/10

   اکشن - گانگستری

   2002 - آمریکا - ایتالیا - دوبله شده

   فرض
   89%
   4.3/10

   اکشن - گانگستری

   2001 - هند - دوبله شده

   قاپ زنی
   87%
   8.3/10

   اکشن - گانگستری

   2000 - انگلیس - دوبله شده

   قاچاق
   85%

   اکشن - گانگستری

   2000 - آمریکا - دوبله شده

   بچه های محله ی اسکس
   77%
   6.1/10

   اکشن - گانگستری

   2000 - انگلیس - دوبله شده

   انهدام
   83%
   5.2/10

   اکشن - گانگستری

   1999 - آمریکا - دوبله شده

   تقاص
   93%
   7.1/10

   اکشن - گانگستری

   1999 - آمریکا - دوبله شده