بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن ماجراجویی

   نیروی هوایی ویژه: وضعیت قرمز
   87%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   امپراتور
   92%

   اکشن - ماجراجویی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   لژیون
   66%
   3.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2020 - آمریکا - اسپانیا - زیرنویس دارد

   سونیک خارپشت
   95%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2020 - کانادا - ژاپن - چندزبانه

   کرگدن
   84%

   اکشن - ماجراجویی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سفر به چین: راز نقاب آهنین
   88%
   4.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - روسیه - دوبله شده

   مسابقه بزرگ آلاسکا
   89%
   5.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جومانجی: مرحله بعدی
   95%
   6.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   پول
   89%
   5.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   رمبو 5: آخرین خون
   96%
   6.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - اسپانیا - چندزبانه

   شتاب
   80%
   4.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   دورا و شهر گمشده طلا
   94%
   6.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - استرالیا - دوبله شده

   شوالیه سایه ها : میان یین و یانگ
   86%
   4.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - چین - چندزبانه

   مردان سیاه پوش : بین المللی
   94%
   5.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   پسر جهنمی
   91%
   5.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - انگلیس - چندزبانه

   ماجرای نیمروز 2 : رد خون
   95%
   6.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ریک پسر سفید
   86%
   6.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خانه پوشالی
   92%
   8.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   هولمز و واتسون
   83%
   3.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   مردی که هیتلر و سپس پاگنده را کشت
   70%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سرپرست
   94%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   رد بد
   88%
   5.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - هلند - زیرنویس دارد

   حمله هوایی
   70%
   3.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - چین - زیرنویس دارد

   آلفا
   94%
   6.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا

   بخشش
   82%
   6.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - انگلیس - زیرنویس دارد

   زیر شش
   87%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   ماجراجویان
   93%
   5.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2017 - constant.country.hong kong - دوبله شده

   چه بر سر دوشنبه آمد؟
   93%
   6.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2017 - انگلیس - دوبله شده

   امنیت
   85%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   شکارچیان اشباح
   90%
   5.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   منطقه آزاد جونز
   88%
   6.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2016 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مکانیک: رستاخیز
   97%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2016 - آمریکا - فرانسه - دوبله شده

   سوء رفتار
   78%
   5.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   ماجرای نیمروز 1
   94%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قدم زدن در میان جنگل
   85%
   6.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   شمشیر اژدها
   95%
   6.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2015 - چین - دوبله شده

   عطش مبارزه: زاغ مقلد بخش دوم
   93%
   6.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   افسانه هرکول
   91%
   4.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   بی مصرف ها 3
   96%
   6.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   سابوتاژ
   90%
   5.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2014 - آمریکا - دوبله شده