بستن
تاریخچه جستجو

   اکشن ماجراجویی

   ماموریت: غیرممکن 7
   95%

   اکشن - ماجراجویی

   2022 - آمریکا

   تایتان ها
   91%
   8.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بازی مرکب
   89%
   8.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   وای: آخرین مرد
   81%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کینگزمن
   96%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - انگلیس - آمریکا

   استارگرل
   91%
   7.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هاکای
   100%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا

   آکینجی
   81%
   2.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - ترکیه - دوبله شده

   طعمه
   70%
   4.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آلمان - زیرنویس دارد

   کیت
   94%
   6.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جنگجویی از آسمان
   68%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - چین - زیرنویس دارد

   شجاع: گونجیو سنکی
   74%
   5.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - ژاپن - زیرنویس دارد

   سوپرمن و لوئیس
   91%
   8.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   چرخ زمان
   92%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا

   نجات
   49%
   2.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کونگ فو
   90%
   4.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   گودال تاریک
   88%
   6.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   جان و حفره
   53%
   5.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جاودانگان
   99%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - انگلیس - آمریکا

   زمانی برای مردن نیست
   95%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - انگلیس

   مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست
   99%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا

   شانگ چی و افسانه ده حلقه
   96%
   8.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - استرالیا

   جوخه انتحار 2
   89%
   7.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   شمشیرزن دوره گرد: آغاز
   91%
   7.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - ژاپن - چندزبانه

   فقط یک رویای دیگر
   72%
   3.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شوالیه سبز
   51%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - ایرلند - کانادا - دوبله شده

   گشت و گذار در جنگل
   97%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   میلک شیک باروتی
   90%
   6.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - فرانسه - چندزبانه

   لوکی
   96%
   9.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   سریع و خشن 9: آخرین حماسه
   90%
   5.2/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - تایلند - چندزبانه

   سلسله جنگجویان
   77%
   4.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - هنگ کنگ - چین - چندزبانه

   بیوه سیاه
   93%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   موش های فاجعه آفرین
   70%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - چین - دوبله شده

   سگ وحشی
   92%
   6.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - هند - دوبله شده

   موجین: گنج مرموز
   71%
   5.0/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - چین - زیرنویس دارد

   جنگ فردا
   97%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   بیدار
   79%
   4.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   بیست هکر
   81%

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   ساحل پشه ها
   88%
   7.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   جاده یخی
   95%
   5.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - چندزبانه