بستن
تاریخچه جستجو

   سری ترمیناتور

   ترمیناتور : جنسیس
   93%
   6.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   ترمیناتور
   92%
   7.8/10

   علمی تخیلی

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   ترمیناتور 4
   92%
   6.5/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2009 - آمریکا - دوبله شده

   ترمیناتور 2
   96%
   8.5/10

   اکشن - علمی تخیلی

   1991 - آمریکا - دوبله شده

   ترمیناتور 3
   94%
   6.3/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2003 - آمریکا - دوبله شده

   ترمیناتور 1
   94%
   8.0/10

   اکشن - علمی تخیلی

   1984 - آمریکا - دوبله شده