بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن های پیکسار

   زندگی یک حشره
   85%
   7.2/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1998 - آمریکا - دوبله شده

   بائو
   97%
   7.5/10

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   2018 - آمریکا

   افسانه موردو
   84%
   6.2/10

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   2012 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان اسباب بازی ها: برشته کوچک
   82%
   7.1/10

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   2011 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کوکو
   95%
   8.4/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   در جستجوی دوری
   89%
   7.3/10

   انیمیشن - کمدی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   دایناسور خوب
   90%
   6.7/10

   انیمیشن - کمدی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   پشت و رو
   93%
   8.1/10

   انیمیشن - کمدی

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   دانشگاه هیولاها
   95%
   7.2/10

   انیمیشن - کمدی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   دلیر
   91%
   7.1/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   ماشین ها 3
   89%
   6.7/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   ماشین ها 2
   88%
   6.1/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2011 - آمریکا - دوبله شده

   داستان اسباب بازی 3
   86%
   8.2/10

   انیمیشن - کمدی

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   بالا
   94%
   8.2/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2009 - آمریکا - دوبله شده

   وال ای
   96%
   8.4/10

   انیمیشن - کمدی

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   موش سرآشپز
   96%
   8.0/10

   انیمیشن - کمدی

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   ماشین ها
   87%
   7.1/10

   انیمیشن - کمدی

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   شگفت انگیزان
   91%
   8.0/10

   انیمیشن - کمدی

   2004 - آمریکا - دوبله شده

   در جستجوی نمو
   91%
   8.1/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2003 - آمریکا - دوبله شده

   کارخانه هیولاها
   95%
   8.1/10

   انیمیشن - کمدی

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   داستان اسباب بازی 2
   86%
   7.9/10

   انیمیشن - کمدی

   1999 - آمریکا - دوبله شده

   داستان اسباب بازی 1
   87%
   8.3/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1995 - آمریکا - دوبله شده