بستن
تاریخچه جستجو

   اینگمار برگمان

   مهر هفتم
   88%
   8.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1957 - سوئد - زیرنویس دارد

   مهر هفتم
   توت فرنگی های وحشی
   85%
   8.2/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1957 - سوئد - زیرنویس دارد

   توت فرنگی های وحشی
   صحنه هایی از یک ازدواج
   85%
   8.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1974 - سوئد - زیرنویس دارد

   صحنه هایی از یک ازدواج
   فنی و الکساندر
   80%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1982 - سوئد - زیرنویس دارد

   فنی و الکساندر
   شرم
   85%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1968 - سوئد - زیرنویس دارد

   شرم
   ساراباند
   79%
   7.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   2003 - سوئد - زیرنویس دارد

   ساراباند
   سونات پاییزی
   89%
   8.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1978 - سوئد - زیرنویس دارد

   سونات پاییزی