بستن
تاریخچه جستجو

   هایائو میازاکی

   قصری در آسمان
   96%
   8.0/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1986 - ژاپن - دوبله شده

   سرویس دلیوری کی کی
   95%
   7.9/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1989 - ژاپن - دوبله شده

   قلمرو رویا و دیوانگی
   89%
   7.8/10

   مستند - بیوگرافی

   2013 - ژاپن - زیرنویس دارد

   همسایه من توتورو
   93%
   8.2/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1988 - ژاپن - دوبله شده

   پرنسس مونونوکه
   93%
   8.4/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1997 - ژاپن - دوبله شده

   قلعه متحرک هاول
   96%
   8.2/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2004 - ژاپن - دوبله شده

   پونیو
   94%
   7.7/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2008 - ژاپن - دوبله شده

   نائوشکا از دره باد
   92%
   8.1/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1984 - ژاپن - دوبله شده

   باد برمی خیزد
   88%
   7.8/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2013 - ژاپن - دوبله شده

   شهر اشباح
   96%
   8.6/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2001 - ژاپن - دوبله شده

   پورکو روسو
   89%
   7.7/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   1992 - ژاپن - دوبله شده