بستن
تاریخچه جستجو

   دهه 60

   علمدار
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   تا غروب
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   شکار در شب
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   گردباد
   89%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   دستمزد
   89%
   5.1/10

   اکشن - جنگی

   1368 - ایران

   عبور از غبار
   89%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   تیغ آفتاب
   85%
   4.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   1369 - ایران

   تفنگدار
   84%
   5.1/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1362 - ایران

   بلمی به سوی ساحل
   88%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   دریا برای تو
   84%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1369 - ایران

   شکار شکارچی
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   سفیر
   86%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1361 - ایران

   اجاره نشین ها
   96%
   7.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1366 - ایران

   عروس
   87%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   یوزپلنگ
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1364 - ایران

   ملخ زدگان
   78%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1362 - ایران

   افسون
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   یار در خانه
   81%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   خانه ای مثل شهر
   79%

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   بگذار زندگی کنم
   90%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   سامان
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   میرزا کوچک خان
   87%
   5.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   مادر
   97%
   8.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران - زیرنویس دارد

   اتاق یک
   76%

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   جنگلبان
   83%

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   پول خارجی
   81%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   سردار جنگل
   84%
   5.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   سراب
   86%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   روز باشکوه
   84%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد

   بهار در پاییز
   82%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   گزارش یک قتل
   76%
   6.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   بازی بزرگان
   85%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   عشق و مرگ
   81%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   پرده آخر
   89%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   چشم شیشه ای
   86%

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   گروهبان
   72%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   مرگ پلنگ
   87%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1368 - ایران

   تمام وسوسه های زمین
   81%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   دندان مار
   86%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1368 - ایران

   شنا در زمستان
   89%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران