بستن
تاریخچه جستجو

   دهه 60

   دو سرنوشت
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   دو سرنوشت
   باد سرخ
   72%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   باد سرخ
   تا غروب
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   تا غروب
   شکار در شب
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   شکار در شب
   گردباد
   90%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   گردباد
   دستمزد
   89%
   4.6/10

   اکشن - جنگی

   1368 - ایران

   دستمزد
   عبور از غبار
   91%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   عبور از غبار
   تیغ آفتاب
   88%
   4.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   1369 - ایران

   تیغ آفتاب
   تفنگدار
   86%
   5.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1362 - ایران

   تفنگدار
   بلمی به سوی ساحل
   88%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   بلمی به سوی ساحل
   دریا برای تو
   82%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1369 - ایران

   دریا برای تو
   شکار شکارچی
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   شکار شکارچی
   عروس
   87%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   عروس
   یوزپلنگ
   88%

   اکشن - هیجان انگیز

   1364 - ایران

   یوزپلنگ
   ملخ زدگان
   80%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1362 - ایران

   ملخ زدگان
   افسون
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   افسون
   همه یک ملت
   62%

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   همه یک ملت
   آتش پنهان
   79%
   4.3/10

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   آتش پنهان
   حماسه دره شیلر
   89%

   اکشن - جنگی

   1365 - ایران

   حماسه دره شیلر
   تشکیلات
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   تشکیلات
   در آرزوی ازدواج
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   در آرزوی ازدواج
   ارثیه
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   ارثیه
   یار در خانه
   79%
   6.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   یار در خانه
   خانه ای مثل شهر
   80%

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   خانه ای مثل شهر
   سامان
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   سامان
   میرزا کوچک خان
   به زودی
   87%
   5.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   میرزا کوچک خان
   مادر
   97%
   8.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران - زیرنویس دارد

   مادر
   اتاق یک
   77%

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   اتاق یک
   جنگلبان
   85%
   3.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   جنگلبان
   پول خارجی
   83%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   پول خارجی
   سردار جنگل
   85%
   5.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   سردار جنگل
   سراب
   87%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   سراب
   روز باشکوه
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد

   روز باشکوه
   بهار در پاییز
   85%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1366 - ایران

   بهار در پاییز
   گزارش یک قتل
   76%
   6.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1365 - ایران

   گزارش یک قتل
   چشم شیشه ای
   85%
   4.0/10

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   چشم شیشه ای
   دو فیلم با یک بلیط
   79%
   4.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   دو فیلم با یک بلیط
   ابلیس
   75%

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران

   ابلیس
   جدال بزرگ
   82%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1369 - ایران

   جدال بزرگ
   مرگ پلنگ
   88%
   4.5/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1368 - ایران

   مرگ پلنگ