بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم کوتاه

   اولین فیلم های ساخته شده در تاریخ سینما کوتاه بودند چون آنوقت ها نگاتیوها هم کوتاه بودند، هم کم و هم گران! اما ساختن و تماشای فیلم کوتاه لطفی دارد که بعد از ساخته شدن فیلم های بلند طرافدارن خود را از دست نداد و با قدرت سابق به پیشرفت ادامه داد. موقع دیدن فیلم کوتاه خیلی فرصتی برای خوردن چیزی پیدا نمی کنید پس بهترین وقت برای دیدن این فیلمها قبل از خواب است.

   مشاهده ی بیشتر
   empty list

   فیلمی پیدا نشد

   && !(isSmartTv() || isSabok())