بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم‌ مستند

   خورشید هر روز از قرقی طلوع می کند
   90%

   مستند - اجتماعی

   1400 - ایران

   استالونه: فرانک، همینه
   65%
   6.5/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   یک کار نیمه مردانه
   92%

   مستند - اجتماعی

   1400 - ایران

   هجوم کلیشه های هالیوودی
   77%
   6.1/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شوماخر
   95%
   7.5/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آلمان - دوبله شده

   جیمز باند بودن: داستان دنیل کریگ
   92%
   7.5/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - انگلیس - آمریکا - زیرنویس دارد

   لیلی جهان را واژگون می کند
   78%
   7.4/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گاراژ خیابان 26 ام: روایت ناگفته پلیس فدرال درمورد 11 سپتامبر
   78%
   5.6/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پلنگ سیاه واقعی
   89%
   7.7/10

   مستند - پژوهشی

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   قدم زدن با دایناسورها
   76%
   5.2/10

   مستند - پژوهشی

   2013 - انگلیس - استرالیا - زیرنویس دارد

   باب راس: رخدادهای شادی بخش، خیانت و طمع
   92%
   7.0/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   9/11: داخل اتاق جنگ رییس جمهور
   92%
   7.6/10

   مستند - سیاسی تاریخی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   برادران خونی: مالکوم ایکس و محمدعلی
   84%
   6.8/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   لنوکس لوئیس: داستان ناگفته
   92%
   7.2/10

   مستند - بیوگرافی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   به خود واقعیت تبدیل شو
   89%
   7.6/10

   مستند - ورزشی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   دونده رودخانه
   94%
   7.1/10

   مستند - ورزشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   قیصر، چهل سال بعد
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1388 - ایران

   ناگفته ها: بدخواهی در قصر
   78%
   7.5/10

   مستند - ورزشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نقطه سفید
   76%
   5.5/10

   مستند - پژوهشی

   2020 - آلمان - نیوزلند - زیرنویس دارد

   ولفگانگ
   95%
   7.0/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   هپی هپی جوی جوی: داستان رن و استیمپی
   85%
   7.1/10

   مستند - پژوهشی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   حیوانات در حال فرار: مقابله انسان و حیات وحش
   77%
   5.8/10

   مستند - حیات وحش

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کولبر: ناگفته هایی از اورست
   77%
   7.4/10

   مستند - اجتماعی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   رودرانر: مستندی درباره آنتونی بوردین
   77%
   7.8/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   غیر قابل فروش
   56%
   6.8/10

   مستند - پژوهشی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پلنگ های وحشی هند
   92%
   7.0/10

   مستند - حیات وحش

   2020 - هند - زیرنویس دارد

   گزارش آشوب
   82%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   فالکن
   91%

   مستند - اجتماعی

   1400 - ایران

   شبیخون غیور اصلی
   93%

   مستند - اجتماعی

   1400 - ایران

   دستمال سرخها
   87%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   تنهاترین نهنگ: در جستجوی نهنگ 52
   96%
   6.6/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   دار و دسته کوسه ها
   91%
   6.6/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   وال کیلمر
   62%
   7.7/10

   مستند - بیوگرافی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   فرستاده: کنترل جمعیت کوسه ها
   94%
   8.1/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - استرالیا - زیرنویس دارد

   ساخته شده برای مریخ
   96%
   6.6/10

   مستند - پژوهشی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مارسل دسایی: صخره
   94%

   مستند - ورزشی

   2020 - اسپانیا - دوبله شده

   راهبری
   90%
   5.4/10

   مستند - بیوگرافی

   2020 - استرالیا - زیرنویس دارد

   کنار گود
   90%

   مستند - ورزشی

   1397 - ایران

   راه یونایتد
   89%
   7.3/10

   مستند - ورزشی

   2021 - انگلیس - دوبله شده

   خانه کابل
   96%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران