بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   دات - فصل 2 قسمت 23 Dot S02E23

   87 % (324)
   6.9/10
   کارگردان: ام آر هوراگر
   10 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول کانادا - 2018 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 2 قسمت 1 %93.6
    %93.6 (50)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %92.2
    %92.2 (41)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %96
    %96 (40)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %91.6
    %91.6 (48)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %82.8
    %82.8 (42)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %94.4
    %94.4 (29)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %90.2
    %90.2 (41)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %95.8
    %95.8 (39)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %83.8
    %83.8 (554)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %100
    %100 (16)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %87.4
    %87.4 (19)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %94.6
    %94.6 (15)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %88
    %88 (20)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %92.8
    %92.8 (11)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 14
   • فصل 2 قسمت 15 %100
    %100 (15)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 15
   • فصل 2 قسمت 16 %82.8
    %82.8 (14)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 16
   • فصل 2 قسمت 17 %100
    %100 (14)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 17
   • فصل 2 قسمت 18 %92.8
    %92.8 (11)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 18
   • فصل 2 قسمت 19 %100
    %100 (10)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 19
   • فصل 2 قسمت 20 %100
    %100 (10)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 20
   • فصل 2 قسمت 21 %93.4
    %93.4 (12)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 21
   • فصل 2 قسمت 22 %100
    %100 (12)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 22
   • فصل 2 قسمت 23 %86.6
    %86.6 (324)

    ماجرای این مجموعه درباره دختری به اسم دات و دوستانش است که هر بار چیزهای جدیدی یاد می گیرند. این مجموعه علاوه بر آموزش فداکاری، دوستی و مهارتهای زندگی، روش استفاده درست از تبلت را نیز نشان می دهد که مناسب کودکان بالای ۵ سال است.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 23

   بازیگران فیلم دات - فصل 2 قسمت 23

   سایر عوامل فیلم دات - فصل 2 قسمت 23

   دیدگاه‌های دات - فصل 2 قسمت 23

   • u
    Sanaz ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالیه

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.