بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   بابیل - فصل 1 قسمت 20 Babil S01E20

   96 % (672)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: اولوچ بایرکتار
   یک ساعت و 9 دقیقه - خانوادگی - عاشقانه - محصول ترکیه - 2020 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %91.8
    %91.8 (1,407)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %97
    %97 (1,022)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %97.4
    %97.4 (871)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %97.6
    %97.6 (1,339)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %97.4
    %97.4 (716)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %96.6
    %96.6 (1,283)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %96.6
    %96.6 (567)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %97
    %97 (917)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %97.6
    %97.6 (392)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %96.8
    %96.8 (375)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %96.2
    %96.2 (401)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %97
    %97 (373)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %97.8
    %97.8 (408)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %96
    %96 (794)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %97.4
    %97.4 (373)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %96.2
    %96.2 (313)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %97.2
    %97.2 (296)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %97.2
    %97.2 (336)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %96.8
    %96.8 (293)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %95.8
    %95.8 (672)

    عرفان یک استاد دانشگاه است. اما به دلایلی او را از دانشگاه اخراجش میکنند و در همین زمان پسرش مبتلا بیماری میشود که عرفان برای درمان او به پول زیادی نیاز دارد ؛ عرفان برای کمک از یکی از دوست های قدیمی کمک می خواهد و برای بدست آوردن پول مجبور می شود، وارد یک گروه مافیایی می شود و ...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 20

   بازیگران فیلم بابیل - فصل 1 قسمت 20

   سایر عوامل فیلم بابیل - فصل 1 قسمت 20

   دیدگاه‌های بابیل - فصل 1 قسمت 20

   • u
    u_38311400 ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    لطفا قسمتهای بعدی روهم بذارید .ممنون

   • u
    u_6448866 ۵ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه🤩🤩👌👌

   • u
    u_15283728 ۳ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی👍👌👏

   • u
    u_43903969 ۳۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_31444082 ۲۶ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییی

   • u
    u_45323595 ۲۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود دوست داشتم🤩

   • u
    u_20007382 ۲۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااالللللللللييييييييي🌹

   • u
    u_39608745 ۱۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه عالی

   • u
    Ghazal ۱۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنون ، عالیه

   • u
    u_13593754 ۱۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنون و خسته نباشید از گروه دوبله ، سریال عالی و پرهیجان

   • u
    laleh1073 ۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوشم اومد قشنگه👍

   • u
    u_31849851 ۹ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنونم ازفیلموعالیه این فیلم پرهیجان لطفا قسمتهای بعدی روهم بزارید

   • u
    u_21493984 ۵ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_1947447 ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    تشکرازفیلیمو...سریال خیلئ جالبهء وهرچئ جلوترمیره هیجانش بیشتر میشه...مخصوصاً قسمت بیستم... لطفاً دوقسمتش راهرهفته بزارید...

   • u
    u_28722765 ۴ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ممنون فیلیمو بقیشو هم بزارید اگه میشه

   • u
    u_39550078 ۳ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    وااااای چقدر قشنگه عاااااااالی پیشنهاد می کنم حتما ببینید ممنونم فیلیمو

   • u
    u_28722765 ۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا ممنونم فیلیمو

   • u
    u_6681482 ۱ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی ممنون گه ادامشو گذاشتید

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.