بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   مجله فیلم - فیلم کات : پرویز پورحسینی

   13 سال به بالا
   کارگردان: محمد اسماعیلی
   %92
   11 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید.
   • فیلم کات : مصطفی زمانی %81.8
    %81.8
    119 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : مصطفی زمانی

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : حامد کمیلی %67.8
    %67.8
    28 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : حامد کمیلی

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : رضا عطاران 1 %91.4
    %91.4
    155 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : رضا عطاران 1

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : رضا عطاران 2 %84.6
    %84.6
    47 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : رضا عطاران 2

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : سحر دولتشاهی %90.4
    %90.4
    31 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : سحر دولتشاهی

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : رضا کیانیان %85.2
    %85.2
    23 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : رضا کیانیان

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : بهنوش طباطبایی %69.4
    %69.4
    19 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : بهنوش طباطبایی

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : حامد بهداد 1 %70.6
    %70.6
    34 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : حامد بهداد 1

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : حامد بهداد 2 %72.6
    %72.6
    19 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : حامد بهداد 2

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : پانته آ پناهی ها %83.2
    %83.2
    19 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : پانته آ پناهی ها

    برنامه نوروزی فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : محسن امیریوسفی %60
    %60
    10 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : محسن امیریوسفی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : سعید آقاخانی %85.2
    %85.2
    27 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : سعید آقاخانی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : تهمینه میلانی 1 %53.4
    %53.4
    12 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : تهمینه میلانی 1

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : تهمینه میلانی 2 %62.6
    %62.6
    15 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : تهمینه میلانی 2

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : لیندا کیانی %82.2
    %82.2
    18 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : لیندا کیانی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : شبنم مقدمی %72
    %72
    15 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : شبنم مقدمی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : محمود کلاری 1 %78.2
    %78.2
    11 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : محمود کلاری 1

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : محمود کلاری 2 %75
    %75
    16 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : محمود کلاری 2

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : هوتن شکیبا %88.4
    %88.4
    98 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : هوتن شکیبا

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : حمیدرضا آذرنگ %82.2
    %82.2
    19 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : حمیدرضا آذرنگ

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : نظام الدین کیایی 1 %68
    %68
    10 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : نظام الدین کیایی 1

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : نظام الدین کیایی 2 %90
    %90
    10 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : نظام الدین کیایی 2

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : مسعود کیمیایی %85
    %85
    44 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : مسعود کیمیایی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : بهرام افشاری %75
    %75
    8 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : بهرام افشاری

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : پژمان بازغی %85.8
    %85.8
    17 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : پژمان بازغی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : پرویز پورحسینی %92.8
    %92.8
    11 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : پرویز پورحسینی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : رضا میرکریمی %100
    %100
    2 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : رضا میرکریمی

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   • فیلم کات : امیرمهدی ژوله %75.2
    %75.2
    29 رای ثبت شده
    مجله فیلم - فیلم کات : امیرمهدی ژوله

    برنامه فیلم کات کاری از مجله فیلم که با بازیگران بزرگ و مشهور ایران به مصاحبه پرداخته...

   سایر عوامل فیلم مجله فیلم - فیلم کات : پرویز پورحسینی

   دیدگاه های فیلم مجله فیلم - فیلم کات : پرویز پورحسینی

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.