بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   مظنون - فصل 1 قسمت 1 Person of Interest S01E01

   91 % (493)
   8.5/10
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان:
   52 دقیقه - اکشن - هیجان انگیز - محصول آمریکا - 2011 - زیرنویس دارد - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %91.4
    %91.4 (493)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %95.8
    %95.8 (204)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %96
    %96 (127)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %92.8
    %92.8 (119)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %94.4
    %94.4 (116)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %89.2
    %89.2 (107)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %93.8
    %93.8 (93)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %90.6
    %90.6 (96)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %93
    %93 (80)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %97.2
    %97.2 (84)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %94.8
    %94.8 (89)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %87.8
    %87.8 (92)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %93.6
    %93.6 (85)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %90.6
    %90.6 (73)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %93.4
    %93.4 (79)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %91.6
    %91.6 (81)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %95.6
    %95.6 (83)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %92.2
    %92.2 (77)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %93.8
    %93.8 (68)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %94
    %94 (64)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %90.8
    %90.8 (81)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %91.4
    %91.4 (83)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %95.6
    %95.6 (134)

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 23

   دیدگاه‌های مظنون - فصل 1 قسمت 1

   • u
    Reza1378 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    هر کی این سریال رو از دست بده واقعا نصف عمرش بر فناس . ی داستان قسمتی داره و یک داستان سریالی . در کمال هیجان و موضوعات اخلاقی و کمی طنز

   • u
    Armin ۱ تیر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    یکی از بهترین و خفن ترین فیلماست

   • u
    crwSG ۱۵ دی ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عاشقشمممممممم یکی از بهترناییه ک دیدم ولی خیلی دیر قسمتارو میزارین:| بازم ازین سبکا بزار ما دوس میداریم;)

   • u
    u_46395294 ۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی جذاب و دیدنی بود

   • u
    u_46395294 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا سریال قشنگی بود

   • u
    u_18159749 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_16464506 ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیهههههه👊👊👊👊

   • u
    u_2010751 ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    سریالی ضعیف

   • u
    HAMZEH ۲۳ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق العاده

   • u
    Ghazal ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    من تعجب میکنم که چرا صدا وسیما این سریال رو پخش نمیکنه من تمام فصل ها رو دیدم فوق العاده اموزنده بود

   • u
    u_11619914 ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این قسمتش قشنگ نبود

   • u
    Armin ۱ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    یکی از بهترین و خفن ترین فیلماست

   • u
    بهزاد ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق العاده زیباست. برای تمام زوایای نگاه از دید دوربین وقت گذاشته، داستان جذابش هم چندبرابر به جذابیتش اضافه کرده. در کل برای لحظه به لحظه نگاه بیننده وقت گذاشته شده.

   • u
    Reza1378 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    هر کی این سریال رو از دست بده واقعا نصف عمرش بر فناس . ی داستان قسمتی داره و یک داستان سریالی . در کمال هیجان و موضوعات اخلاقی و کمی طنز

   • u
    اهریمنم ۷ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خداشکر دوبله نیست. دوبله فارسی اصلا جذاب نیست. با زیرنویس بیشتر حال میدهد خصوصا باعث تقویت زبان انگلیسی از نظر شنیداری میشود مرسی

   • u
    HAMZEH ۴ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    بهترین سریالها یکی همینه یکی هم سریال صد....عالی هستن

   • u
    u_6566482 ۳ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    یك سریال عالی عالی

   • u
    Marzis ۲۳ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    یک سریال واقعا عالی.که هم خانم ها خوششون میاد هم آقایون

   • u
    بهرام عزیزی ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بقیه فصلا چی پس ؟؟؟؟؟

   • u
    crwSG ۱۵ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    عاشقشمممممممم یکی از بهترناییه ک دیدم ولی خیلی دیر قسمتارو میزارین:| بازم ازین سبکا بزار ما دوس میداریم;)

   • h
    hoseinhoseini1987 ۱۵ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    این سریال عالییی خیلی خوبه لطفأ قسمتهای بعدی رو بزارین ممنون

   • u
    hamid97 ۱۳ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    ای کاش اینم دوبله بود

   • s
    امیرحسین ۱۰ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    این سریال 5 فصلش اومده! چرا فقط فصل 1 ؟؟!!!

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.