بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   هه چی - فصل 1 قسمت 1 و 2 ُHaechi S01E01-02

   81 % (444) IMDB 8.5/10
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: لی یونگ سک
   58 دقیقه - خانوادگی - عاشقانه - محصول کره جنوبی - 2019 - زیرنویس دارد

   • فصل 1 قسمت 1 و 2 %81.8
    %81.8 (444)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 3 و 4 %88.2
    %88.2 (120)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 5 و 6 %93.4
    %93.4 (103)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 7 و 8 %91
    %91 (89)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 9 و 10 %94.2
    %94.2 (85)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 11 و 12 %93.2
    %93.2 (79)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 13 و 14 %92.8
    %92.8 (76)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 15 و 16 %94
    %94 (73)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 17 و 18 %93
    %93 (72)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 19 و 20 %88.4
    %88.4 (113)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 21 و 22 %92
    %92 (70)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 23 و 24 %88.8
    %88.8 (66)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 25 و 26 %92.4
    %92.4 (63)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 25
   • فصل 1 قسمت 27 و 28 %90.4
    %90.4 (73)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 27
   • فصل 1 قسمت 29 و 30 %83
    %83 (61)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 29
   • فصل 1 قسمت 31 و 32 %83.6
    %83.6 (88)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 31
   • فصل 1 قسمت 33 و 34 %89.8
    %89.8 (53)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 33
   • فصل 1 قسمت 35 و 36 %88.6
    %88.6 (70)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 35
   • فصل 1 قسمت 37 و 38 %91.2
    %91.2 (73)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 37
   • فصل 1 قسمت 39 و 40 %93.2
    %93.2 (142)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 39
   • فصل 1 قسمت 41 و 42 %94.6
    %94.6 (45)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 41
   • فصل 1 قسمت 43 و 44 %94.8
    %94.8 (47)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 43
   • فصل 1 قسمت 45 و 46 %98.2
    %98.2 (43)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 45
   • فصل 1 قسمت 47 و 48 %97
    %97 (106)

    داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

    دانلود سریال هه چی فصل 1 قسمت 47

   بازیگران فیلم هه چی - فصل 1 قسمت 1 و 2

   سایر عوامل فیلم هه چی - فصل 1 قسمت 1 و 2

   دیدگاه‌های هه چی - فصل 1 قسمت 1 و 2

   • u
    siavash ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    این سریال درواقع ادامه سریال افسانه دونگی هست که بر پایه پسر دونگی یونینگ ساخته شده که چه جوری به حکمرانی رسیده ارزش نگاه کردن داره واقعا

   • s
    sajadab ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فوق العاده فیلم قشنگیه بر محور عدالتخواهی کاش کسی تو ایران همچین فیلمی میساخت

   • u
    DINA ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی قشنگه اینو میتونید از بازیگراش بفهمید

   • u
    u_10997027 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    u_31178819 ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوبه 👌

   • u
    u_35824098 ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق العاده

   • u
    u_18726077 ۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خوب

   • u
    u_13372996 ۱۵ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالییییییییییییییییی

   • u
    u_27026486 ۹ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بسیار عالیه

   • u
    u_22513935 ۲ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این ادامه دچرا نیست

   • u
    یاسر ۶ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    لطفا قسمت های بعدی را هم بزارید

   • u
    شمسی ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بدک نیست اما دلقک تاج دار بهتر از این سریاله

   • u
    maedeh2384 ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    هه چی پسر دونگیه دیگه

   • u
    ملیکا ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    وووااااااااییییییییییی ععععععاااااااللللللیییییییی😘😘😘😘😘😘😘

   • u
    ahora ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    اتفاقا فیلم جالبیه

   • u
    u_19034785 ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عاشقشم

   • u
    sobhan ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خویه عاشقشم😘

   • u
    Maryam ۶ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی دمتون گرم فیلمو جان

   • u
    گالیا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بدردنمیخوره،سرکاریه

   • u
    siavash ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این سریال درواقع ادامه سریال افسانه دونگی هست که بر پایه پسر دونگی یونینگ ساخته شده که چه جوری به حکمرانی رسیده ارزش نگاه کردن داره واقعا

   • u
    0917307 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه

   • u
    DINA ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه اینو میتونید از بازیگراش بفهمید

   • s
    sajadab ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق العاده فیلم قشنگیه بر محور عدالتخواهی کاش کسی تو ایران همچین فیلمی میساخت

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.