بستن
تاریخچه جستجو
   اگر به فیلتر شکن (vpn) وصل هستید برای دسترسی به تمامی فیلم ها و استفاده از حجم اینترنت های رایگان فیلیمو، فیلترشکن خود را خاموش کنید.
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   حذف فیلترها
   • قسمت 1 %85.6
    %85.6
    1860 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 2 %91.4
    %91.4
    451 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 3 %90.4
    %90.4
    347 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 4 %91
    %91
    312 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 5 %91.4
    %91.4
    285 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 6 %93
    %93
    266 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 7 %93.8
    %93.8
    248 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 8 %92
    %92
    230 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 9 %92.6
    %92.6
    227 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 10 %93.6
    %93.6
    223 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 11 %92.6
    %92.6
    231 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 12 %89.4
    %89.4
    548 رای ثبت شده

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر

   دیدگاه های گنج مظفر

   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • u
    u_2047303 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    چرا قهوه تلخ رو نمیزاید ؟
   • u
    پارمیدا وزان ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    قهوههههههههههههههههههههههههههههه تلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   • u
    محسن معمارزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بسیار زیبا و خنده دار بود
   • u
    Ali ۲۶ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا فیلم های بیش تر از مهران مدیری بزارید ممنون.
   • u
    پارمیدا وزان ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوههههههههههههههههههههههههههههه تلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   • u
    ارش ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    شب های بره ام بزارید
   • u
    sepehr ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ ..................................
   • L
    a.rajabi ۲۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    تو رو خدا سریال گلشیفته رو بزاریدددددددددددددد
   • a
    منصور ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سرىال عالى بود
   • u
    سحر ۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    با تشکر از فیلیمو لطفا تمام کارهای اقای مدیری را بزارید
   • u
    ش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه لطفاا سعی کنید حتما قهوه تلخو داخل سایتتون قرار بدینننن
   • u
    immahan ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقا قهوههههههههههههههههههههههههههه تلخههههههههههههههههههههه بزاریییییییییییییییییین
   • c
    میلاد مرادی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ضمن تشکر از شما درخواست میکنیم شب های برره رو هم بزارید
   • u
    ارمیتا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اکانت و شارژ نمیکنم که اسم دیجی کالا بیوفته گوشه فیلمم خوب میرم دانلود میکنم.هم شارژ میگیره فیلیمو هم تبلیغ میکنه رو فیلم قانونی هم نیست بگه اگه تبلیغ میکنی دیگه شارژت چیه
   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • s
    shookoofesib ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا خود باغ مظفر رو نمیذارید
   • u
    s ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ رو لطفا بذارید
   • S
    میثم کاوه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا بقیه سریال های مهران مدیری رو هم بذارید
   • u
    آرین فاتحی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال گلشیفته
   • N
    Nabavireza ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    هرکی دوست داره فیلمرو لایک کنه
   • u
    u_2047303 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا قهوه تلخ رو نمیزاید ؟
   • m
    بهروز محمدی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    قهوه تلخ رو لطفا بزارید
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.