فیلتر و دسته‌بندی

هه چی Haechi

17 سال به بالا
IMDB 8.5/10

درباره فیلمسریال هه چی به کارگردانی لی یونگ سک Lee Yong-Suk در سال 2019 ساخته شده است. این سریال محصول کشور کره جنوبی و در ژانر خانوادگی و عاشقانه می‌باشد. در سریال هه چی آرا گو، سانگ جین هان و پارک هون به هنرمندی پرداخته‌اند. داستان فیلمداستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

%74.4
106 رای ثبت شده
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
دانلود
ورود و تماشا
حجم اینترنت 100% رایگان
حجم اینترنت نیم بها
 • همراه‌اول
 • ایرانسل
 • شاتل
 • رایتل
 • فصل 1 قسمت 1 و 2 %75.4
  %75.4
  250 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 1 و 2

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 3 و 4 %79.2
  %79.2
  47 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 3 و 4

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 5 و 6 %86.2
  %86.2
  42 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 5 و 6

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 7 و 8 %89.4
  %89.4
  30 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 7 و 8

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 9 و 10 %89.4
  %89.4
  32 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 9 و 10

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 11 و 12 %91.6
  %91.6
  31 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 11 و 12

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 13 و 14 %93
  %93
  34 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 13 و 14

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 15 و 16 %91
  %91
  31 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 15 و 16

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 17 و 18 %93.4
  %93.4
  27 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 17 و 18

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 19 و 20 %84.6
  %84.6
  71 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 19 و 20

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 21 و 22 %89.6
  %89.6
  29 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 21 و 22

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 23 و 24 %86.4
  %86.4
  25 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 23 و 24

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 25 و 26 %89.6
  %89.6
  25 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 25 و 26

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 27 و 28 %89.6
  %89.6
  29 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 27 و 28

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 29 و 30 %88.6
  %88.6
  23 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 29 و 30

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 31 و 32 %91
  %91
  20 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 31 و 32

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 33 و 34 %82.2
  %82.2
  18 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 33 و 34

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 35 و 36 %83.2
  %83.2
  25 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 35 و 36

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 37 و 38 %86.6
  %86.6
  18 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 37 و 38

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

 • فصل 1 قسمت 39 و 40 %90.4
  %90.4
  71 رای ثبت شده
  هه چی - فصل 1 قسمت 39 و 40

  داستان سریال هه چی در زمان سلسله چوسان می گذرد و درباره چهار نفر از اقشار مختلف جامعه است که باهم متحد می شوند تا شاهزاده لی گوم (جانگ ایل وو) کسی که مادرش از طبقه ضعیف جامعه بوده را به تخت پادشاهی برسانند...

بازیگران فیلم هه چی

سایر عوامل فیلم هه چی

نقد های فیلم هه چی

 • u Nim Nim ۲۱ تیر ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  عالیههههه یکی از محشر ترین سریالای کره ایه من چند ساله کی درامرم و این سریال جزو بهتریناست
 • u كیوان ۱ تیر ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  عالیه
 • u النا قریشی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  خوبه
وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
 • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاریباز کنید.
 • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
 • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
 • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
باشه
از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
بیش از 18,000
فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.