تاریخچه جستجو
   فیلتر و دسته‌بندی
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   حمله به تایتان Attack on the Titan

   IMDB 8.8/10
   کارگردان:

   درباره فیلمسریال حمله به تایتان ساخته شده است. این سریال محصول کشور ژاپن و در ژانر انیمیشن و ماجراجویی می‌باشد.داستان فیلمداستان انیمه حمله تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   %80
   646 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   دانلود
   ورود و تماشا
   حجم اینترنت 100% رایگان
   حجم اینترنت نیم بها
   • همراه‌اول
   • ایرانسل
   • شاتل
   • رایتل
   • فصل 1 قسمت 1 %89.2
    %89.2
    1341 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 1

    داستان انیمه حمله تایتان ها درباره اران جیگار جوان است بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 2 %95.8
    %95.8
    433 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 2

    داستان انیمه حمله تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 3 %94.6
    %94.6
    423 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 3

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 4 %96.4
    %96.4
    314 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 4

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 5 %93.8
    %93.8
    381 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 5

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 6 %96.4
    %96.4
    288 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 6

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 7 %95.2
    %95.2
    336 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 7

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 8 %93.4
    %93.4
    292 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 8

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 9 %96.2
    %96.2
    241 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 9

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 10 %97.8
    %97.8
    240 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 10

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 11 %96.8
    %96.8
    217 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 11

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 12 %96.2
    %96.2
    201 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 12

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 13 %94.2
    %94.2
    236 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 13

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 13.5 %88
    %88
    212 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 13.5

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 14 %96.2
    %96.2
    217 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 14

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 15 %96
    %96
    208 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 15

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 16 %94.6
    %94.6
    216 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 16

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 17 %94.8
    %94.8
    289 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 17

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 18 %95.4
    %95.4
    195 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 18

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 19 %94.8
    %94.8
    231 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 19

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 20 %93.6
    %93.6
    424 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 20

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 21 %94.8
    %94.8
    243 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 21

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 22 %94
    %94
    210 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 22

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 23 %96.8
    %96.8
    179 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 23

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 24 %94.8
    %94.8
    195 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 24

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   • فصل 1 قسمت 25 %93
    %93
    272 رای ثبت شده
    حمله به تایتان - فصل 1 قسمت 25

    داستان انیمه حمله به تایتان ها درباره اران جیگار جوان بعد از اینکه دهکده اش نابود می شود و مادرش کشته، قسم میخورد تا زمین را از شر غول های انسان نمایی به اسم تایتان ها پاک کند، تایتان هایی که نسل انسان ها را به انقراض کشانده اند.

   نقد های فیلم حمله به تایتان

   • r royal47 ۲۸ آذر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا انیمه بیشتر بگذارید در سایت فیلیمو پربیننده ترین ژانر ها ژانر انیمه است ولی متاسفانه فیلیمو به این موضوع توجه نمی کند و انیمه جدید اصلا نمی گذارد لطفا انیمه و انیمه سریالی بیشتر بگذارید هر کی موافقه بکوبه لایک رو تا فیلیمو به نظرات توجه کنه.
   • u u_3331428 ۲۱ آذر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا خیلی زود بقیه قسمت هایش را هم بگذارید.
   • u ZT ۱۷ آذر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا ادامه این انیمه رو سریع تر بزارید این انیمه فصل سه اش هم داره میاد و شما هنوز فصل یکشم تموم نکرده اید
   • u mahdi ۲۷ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی باهال بود
   • f 09173119990 ۱۱ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه فقط قسمت ٢٠ به بعد را هم بگذارید
   • u سجاد ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالیه مخصوصا الان که ارن داره خاطرات پدرشو میبینه
   • p pegah821 ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی خیلی قشنگ بود
   • u Alireza ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    من عاشغ این انیمه ام حاضرم بخاطرش بمیرم
   • u Alireza ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    من از ١١ سالگى سایت شما رو دنبال مى كنم وهمه و انیمه هاى شما رو دنبال مى كنم میشه روى این سریال توجه زیادى داشته باشین
   • u hoomat79 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالى
   • u mohammad ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل 4 کی میاد لطفا بگین مننظظظظظظظظظظظظظظرررررررممممممممم
   • u Sh ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    از خدمت خوبتون ممنونم لطفا ادامه این انیمه را بگذارید
   • u غلام ۷ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بی نظیر عالی بهترین انیمه ای که من تا حالا دیده بودم. من فکر می کنم اروین و آرمین و مارکو هم غول هستن.
   • u ssss ۵ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من عاشق این انیمه ام.خیلی خیلی باحاله.تیکه های طنزش اندازس.شخصیتاش باحالن مخصوصا لیوای. اون اخرش که اطلاعات رو به شکل یک ویروث لو دادن عجیبه.بی نهایت منتظر اردیبهشتم.
   • u blue ۴ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    برخی از دوستان(!)لطفا اسپویل نکنید و هرکس مانگا رو خونده نیاد بگه که چی میشه تو قسمت های بعدی!!!هرکس هم که میخواد هیجان انیمه رو برای خودش حفظ کنه پیشنهاد میکنم اصلا سراغ مانگا نره!! فیلیمو لطفا اپیزود های فرعی رو هم بذار
   • u hoda ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    معرککککس
   • u ilia jl ۲۳ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بزارید ادامشو
   • u امید ۱۳ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من از تایتان ها رانگاه نمیکنم
   • u u_3286904 ۷ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام با تشکر از زحمات شما ، حمله به تایتان را تا پایان فصل 3 تماشا نمودیم . جالب و جذاب بود.لطفا فصل های بعدی را هم هر چه سریع تر بگذارید .
   • m hosseinaghaz ۴ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا اپیزود های فرعی بیارین فقط هشت قسمت بچه ها لایک کنید شاید اوردن
   • u u-6782486 ۱۸ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    می تونین برای فهمیدن ادامه مانگا اش رو بخونین
   • u 2533366099 ۱۷ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    انىمھ ى قشنگیه ولى ىکم غمگینھ در کل برای دىدن قسمت ھاى بعدىش اصلا نمیتونم صبر کنم فکر کنم تو قسمت ھاى آىىندھ آرمین بمىرھ
   • u محمدرضا ۱۶ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خوبه ولی ناروتو ى چیز دیگس کاش بجا سھ قسمت اىن ى قسمت ناروتو مىزاشتىن
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاریباز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 18,000
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.