بستن
تاریخچه جستجو
   سریال روایت صنوبر

   سریال روایت صنوبر

   Revayate Senobar

   90 % (1495)
   قسمت‌های روایت صنوبر
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    91.6% (303 رای)
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    93% (184 رای)
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    91.4% (169 رای)
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    91% (151 رای)
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    89.8% (146 رای)
   • این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    این مستند گوشه هایی از زندگانی علامه ذوالفنون حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی را به تصویر می کشد ، در این مستند خاطرات و فرمایشاتی از ایشان و برخی شاگردان ایشان مطرح می شود.
    91.4% (277 رای)

   سایر عوامل سریال روایت صنوبر

   دیدگاه‌های سریال روایت صنوبر

   دیدگاه ها
   • u
    ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بسیارعالی

   • u
    ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب وپرمحتوا ممنون از سازنده این برنامه

   • u
    mrs2440 ۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    ۱۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    4356757 ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالي بود

   • u
    ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عشقی آقاجان

   • u
    ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    nsadat1360 ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود